23
03 2021
198

Birourile istoriilor de credit: schimbul reciproc de informaţii

Birourile istoriilor de credit vor fi obligate să asigure schimbul reciproc de informaţii prin prezentarea altor birouri a rapoartelor de credit la solicitarea scrisă a acestora, solicitarea fiind înaintată în baza demersului utilizatorului sau subiectului istoriei de credit.
 
În Monitorul Oficial din 19 martie curent a fost publicată Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 11/5 din 2 martie 2021 privind modificarea Hotărârii CNPF nr.8/15/2009 cu privire la aprobarea unor regulamente, aceasta fiind completată cu capitolul ce va reglementa prezentarea raportului de credit altor birouri ale istoriilor de credit.


Detalii

23
12 2020
424

Guvernul a aprobat semnarea Acordului multilateral pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare

Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului Multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.

Intenția semnării Acordului menționat derivă din necesitatea alinierii la standardele internaționale de efectuare a schimbului de informaţii în scopuri fiscale, ca urmare a devenirii Republicii Moldova, în noiembrie 2016, membru al Forumului Global al OCDE privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale.


Detalii
16
12 2020
971

Accesul SFS la conturile financiare deținute în străinătate de rezidenții Republicii Moldova

Comisia parlamentară de politică externă și integrare europeană a aprobat avizul consultativ privind aprobarea semnării Acordului Multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.

 

Documentul are drept scop îmbunătățirea conformării fiscale internaționale prin acordarea asistenței reciproce în domeniul fiscal între statele semnatare și prevede clauze menite să stabilească modalitățile de schimb pentru asigurarea unui flux adecvat de informații. Schimbul va cuprinde datele pentru identificarea persoanei
Detalii
13
11 2020
486

Schimb de informații între autoritățile fiscale

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 11 noiembrie curent proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind schimbul de informații în formă electronică dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente în scopul efectuării administrării fiscale.

După cum a menționat secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanicichina, protocolul are ca obiectiv reglementarea principiilor de realizare a schimbului de informație pentru eficientizarea administrării fiscale.


Detalii

27
11 2019
452

SFS participă la lucrările Forumului Global al OCDE

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova participă la cea de-a X-a ședință aniversară a Forumului Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale (Forumul Global), care se desfășoară în perioada 26-27 noiembrie 2019 la Paris, Franța și întrunește circa 500 de participanți din 142 state.

Țara noastră a devenit membru al Forumului Global în noiembrie 2016. În prezent, Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de autoritate competentă, realizează schimbul de informații în scopuri fiscale, la solicitare, cu autoritățile fiscale partenere în baza a 50 de tratate bilaterale privind evitarea dublei impuneri și în baza Convenției multilaterale OCDE privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală (în vigoare pentru Republica Moldova din 01.03.2012), ai cărei semnatari sunt la etapa actuală 130 jurisdicții.
Detalii
27
07 2017
2385

Cererea de ajutor social poate include acordul de prestare a serviciilor comunitare

Stoparea dreptului și încetarea plății la ajutor social sau ajutor pentru perioada rece a anului se va efectua începând cu luna următoare celei în care familia beneficiară nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, îşi schimbă locul de trai. De asemenea, dacă persoana solitară care a beneficiat de ajutor a decedat sau a fost declarată dispărută, proiectul de lege prevede stoparea efectuării plaţilor sociale.
Detalii