10
02 2020
616

Compensarea datoriei reciproce între o persoană juridică și o persoană fizică

Persoana fizica vinde teren unei companii. Compania vinde persoanei fizice apartament. Achitarea se face prin compensarea datoriei reciproce (art.823 Cod Civil). Pot fi aplicate prevederile art.90 alin.(4) lit.d) din Codul fiscal? Sau compania se va reține și va achita la buget impozit pe venit conform art.90 alin.(2) din suma contractului de vânzare a terenului?
Detalii
06
02 2020
611

Înstrăinarea activului de capital prin contract de schimb între agentul economic și persoana fizică - cetățean

Conform prevederilor Codului civil:
– părţile contractului de schimb au obligaţia de a transmite reciproc dreptul de proprietate asupra unui bun. Fiecare parte a contractului de schimb este considerată vânzător al bunului pe care îl înstrăinează şi cumpărător al bunului pe care îl primeşte în schimb (art.1195).
– asupra contractului de schimb se aplică în modul corespunzător regulile contractului de vânzare-cumpărare (art.1196).

– în cazul în care bunurile schimbate nu au aceeaşi valoare, diferenţa de valoare poate fi compensată printr-o sumă de bani, numită sultă, dacă aceasta este prevăzută de contract. Un contract este contract de vânzare-cumpărare, şi nu contract de schimb, în cazul în care sulta depăşeşte valoarea bunului care are valoarea mai mică (art.1197).
Detalii
22
04 2019
1440

Tichete de masă în funcție de numărul orelor lucrate

În cazul în care angajatul lucrează în tură și numărul de ore lucrate în luna precedentă este mai mare decât durata normală a timpului de muncă stabilită de Codul muncii, ce număr de tichete de masă va oferi angajatorul?

Legea nr. 166/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 227/2018 nu stabilesc restricții la numărul de ore lucrate de salariat.
Detalii
20
02 2019
1328

Acordarea tichetelor de masă angajaților care muncesc în tură

Sunt angajat în calitate de paznic cu regimul de muncă 24 peste 48 ore la o întreprindere care oferă angajaților tichete de masă. Mie mi se oferă doar 10 tichete lunar, motivând că acestea sunt oferite pentru zilele efectiv lucrate. Este corect că nu se ține cont de numărul total al orelor în care sunt prezent la muncă?

Conform art. 11 din Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichete de masa, “numărul tichetelor de masă de care poate să beneficieze un salariat pe parcursul unei luni calendaristice nu trebuie sa depașească numărul de zile efectiv lucrate de către salariat la locul de muncă de bază în luna precedentă celei de acordare a tichetelor, în condițiile prevederilor contractuale.”
Detalii