24
07 2018
395

“Franzeluţa” poate achita dividendele pentru anul 2013

S.A.”Combinatul de Panificație din Chișinău ”Franzeluța” (S.A.”Franzeluța”) poate fi exclus din lista agenților economici scutiți de la plata dividendelor din profitul net obținut în anul 2013.

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.482 este propus pentru consultări publice de către Ministerul Economiei și Infrastructurii şi Agenția Proprietății Publice.
Detalii
06
03 2018
419

Facilităţi fiscale şi vamale pentru cultele religioase

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul obiectelor de cult și a Listei obiectelor de cult scutite de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de TVA fără drept de deducere este propus pentru consultări publice de către Ministerul Finanţelor.

Proiectul este elaborat în vederea executării prevederilor din Codul fiscal care expres stabilesc că se scuteşte de TVA. fără drept de deducere importul obiectelor de cult conform listei aprobate şi modului stabilit de Guvern, dar şi a Legii cu privire la tariful vamal.
Detalii