07
09 2018
4530

Codul fiscal: noi cheltuieli neimpozabile

Cheltuielile suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv cele legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, pentru acordarea tichetelor de masă în cuantumul stabilit de lege şi primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de până la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593, din 7 septembrie 2018 devin cheltuieli neimpozabile.
Detalii
13
08 2018
3231

Impozitul pe venit: suma avansurilor nu se reflectă în componență venitului

Modul de determinare şi achitare a impozitului pe venit, principiile evidenței, constatării veniturilor impozabile şi a cheltuielilor ce se deduc conform prevederilor Codului fiscal (CF) sunt reflectate în Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător (în continuare – Regulament).

Documentul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 693 din 11 iulie curent și a intrat în vigoare pe 10 august 2018.
Detalii
27
06 2018
1273

Încă 5 zile până la expirarea termenului de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare cu reducere

P.P. “Monitorul Fiscal FISC.md” aminteşte că se apropie termenul limită stabilit pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare cu reducere de 15%. Acesta expiră la 30 iunie, însă, dat fiind faptul că data indicată în acest an este zi de odihnă, data limită este transferată pentru 2 iulie inclusiv.

În același timp, dacă contribuabilii nu vor profita de acest drept, impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar urmează a fi achitat în părți egale nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie.
Detalii
27
06 2018
969

Scutirea de impozitul pe bunuri imobiliare a CCL formată din persoane cu dizabilităţi severe

Are dreptul Cooperativa de construcţie a locuinţelor care este formată din persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate – participanți la lichidarea consecințelor catastrofei din Cernobâl, de scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare, dacă bunurile imobiliare le aparțin cu drept de folosință de la autoritățile administrației publice locale? Dacă da, trebuie sau nu de prezentat calcului impozitului pe bunurile imobiliare?
Detalii
12
07 2017
1192

Privind scutirea rezidenților zonelor economice libere de plata impozitului pe venit pentru investițiile efectuate în mijloace fixe

Agentul economic „Z” este rezident al zonei economice libere „Ungheni-Business”. În anul 2014 acesta a investit în mijloacele fixe ale întreprinderii un capital echivalent cu un milion de dolari SUA care a fost atins în trimestrul IV al anului 2014, fapt pentru care a fost scutit pentru o perioadă de 3 ani (2014–2016) de plata impozitului pe venitul de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor produse în zona economică liberă. Totodată, în anul 2017, agentul economic „Z” a mai investit în mijloacele fixe ale întreprinderii un capital echivalent cu un milion de dolari SUA. În contextul celor menționate, poate agentul economic să mai beneficieze repetat de scutirea respectivă?
Detalii
10
07 2017
1263

Privind scutirea organizațiilor necomerciale de plata impozitului pe venit

«Asociația obştească „M” a fost înființată la 17 ianuarie 2017. În ce mod poate beneficia aceasta de scutire de plata impozitului pe venit pentru anul 2017?

Modul de beneficiere de către organizațiile necomerciale de scutirea de plata impozitului pe venit este prevăzut la art. 52 din CF. Este de menționat că prin Legea nr. 281/2016 au fost operate modificări în art. 52 din CF, prin care a fost stabilit nomenclatorul organizațiilor necomerciale care pot beneficia de scutirea de plata impozitului pe venit, şi anume:
Detalii
24
06 2020
9951

Impozitul pe bunuri imobiliare. Facilităţi şi scutiri pentru persoanele fizice

Amintim persoanelor fizice că termenul-limită de achitare a impozitului pe bunuri imobiliare cu reducere de 15% expiră pe data de 30 iunie 2020. Anterior am reiterat posibilitatea achitării acestui impozit online, iar astăzi venim cu răspunsuri la unele întrebări adresate de cititorii noștri.
 
Sunt în drept autorităţile administraţiei publice locale să acorde întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) scutiri suplimentare la impozitul pe bunurile imobiliare?
 

Detalii
15
06 2017
2210

Impozitul pe bunuri imobiliare. Facilităţi şi scutiri pentru persoanele juridice

Sunt în drept autorităţile administraţiei publice locale să acorde persoanelor juridice scutiri suplimentare la impozitul pe bunurile imobiliare?


Autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sînt în drept să acorde persoanelor juridice scutiri sau amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv, în caz de:
Detalii