26
05 2014
1894

Primele cinci întreprinderi scutite de Guvern de TVA şi taxe vamale

Cabinetul de miniştri a aprobat lista primilor cinci agenţi economici care vor putea fi scutiţi de plata TVA şi de taxele vamale la materia primă folosită pentru producerea mărfurilor destinate exporturilor dacă procesul de producţie şi export nu vor dura mai mult de 180 de zile.

Este vorba de uzina Topaz care aparţine în proporţie de 97,72% Întreprinderii Unitare Federale de Stat CSP Saliut din Moscova şi care produce utilaje pentru industria aviatică rusească.
Detalii
26
02 2014
1799

Premierul Spaniei promite reduceri de taxe şi stimularea angajărilor

Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a promis marţi, în discursul anual privind starea naţiunii, reduceri de taxe pentru 12 milioane de spanioli şi stimularea creării de locuri de muncă prin scăderea contribuţiilor sociale, pentru a semnala ieşirea din recesiune a ţării.

"Am schimbat direcţia, an trecut de la contracţie la creştere economică, de la declin la recuperare şi de la pericol la speranţă", a spus Rajoy, citat de Financial Times.
Detalii
20
02 2014
2068

Scutiri de TVA pentru exportatorii moldoveni

Beneficiarii sunt agenţii economici care cumpără de-afară materia primă, o prelucrează şi-şi exportă marfa în termen de 180 de zile.

Importatorii de materie primă necesară pentru fabricarea de produse care urmează să fie vândute în străinătate nu vor mai plăti TVA şi taxe vamale, în cazul în care procesul de producţie şi export va dura mai puţin de 180 de zile.
Detalii
07
11 2013
4041

Care este modalitatea de beneficiere de scutire de la impozitul pe venit a organizaţiilor necomerciale (ONG)?

În temeiul art. 52 alin. (4) din Codul Fiscal, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Stat. Perioada de scutire începe cu perioada fiscală de la data înregistrării organizaţiei necomerciale în conformitate cu art. 121 alin. (2), dacă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit a fost depusă pînă la data de 31 decembrie al anului fiscal de gestiune.
Detalii
06
11 2013
3446

Salariatul contribuabilului a depus cerere de eliberare din serviciu, în luna august 2013. Pentru 10 zile lucrătoare din luna august, acesta va beneficia de scutirea personală, potrivit art. 33 din Codul fiscal sau nu?

Impozitul pe venit la sursa de plată se calculează şi se reţine la momentul îndreptării venitului spre plată din venitul impozabil, determinat ca diferenţa dintre venitul obţinut de lucrător sub formă de salarii (inclusiv primele şi facilităţile acordate) şi suma scutirilor solicitate de angajat şi a deducerilor.
Detalii
06
11 2013
2453

În luna septembrie a anului curent, din iniţiativa angajatorului, a fost desfăcut contractul individual de muncă din cauza refuzului salariatului de a fi transferat la o altă muncă pe motive de sănătate. În contextul concedierii, are oare dreptul întreprinderea să acorde persoanei date scutirea personală şi pentru luna septembrie?

Contractul individual de muncă poate înceta la iniţiativa uneia dintre părţi. Desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă, încheiat pe durată nedeterminată, se admite în cazul refuzului salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru motive de sănătate, în baza dispoziţiilor art. 86, alin. (1), lit. x) din Codul Muncii. Reamintim că, în anul 2013 persoanele fizice rezidente au dreptul la scutire personală în mărime de 9 120 lei.
Detalii
04
11 2013
2627

Agentul economic – rezident al Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti” a efectuat în anul 2012 livrări de marfă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Se răsfrîng normele legislative cu privire la reducerea cotei impozitului pe venit, acordate rezidenţilor Portului asupra mărfurilor în cauză? Cum urmează a fi declarată scutirea în cauză în anul 2012, dat fiind faptul că nu există un cod definit al facilității în anul 2012?

În conformitate cu prevederile art. 8 al Legii nr. 8-XV din 17.02.2005, impozitul pe venitul rezidenţilor, provenit din activitatea desfăşurată pe teritoriul Portului Internaţional, se percepe după cum urmează:
Detalii
31
10 2013
2528

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea.
Detalii
12
09 2013
2512

Sunt obligați agenții economici de a depune la Serviciul Fiscal de Stat o cerere pentru a beneficia de facilitate fiscală la impozitul pe venit, în cazul în care activitatea de bază corespunde activităților prevăzute în anexa nr. 7 la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal. În care anexă din Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), contribuabilul va indica facilitatea fiscală la impozitul pe venit?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, la calcularea impozitului pe venit, agenţii economici, producţia activităţilor de bază ale cărora se determină conform anexei nr. 7, au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil.
Detalii
12
09 2013
1970

Întreprinderea efectuează servicii de alimentare cu energia electrică, precum şi servicii de proiectare în cadrul realizării unui proiect, care este reflectat prin Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010. Va fi scutit de impozitare în cazul dat venitul obținut de către entitate?

Reamintim că, potrivit prevederilor art. 54 alin. (3) din Codul fiscal, venitul angajaţilor rezidenţi care activează în cadrul tratatelor internaţionale privind asistenţa tehnică şi investiţională se impozitează în modul general stabilit, dacă tratatul internaţional nu prevede altfel.

Totodată, relatăm că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional, care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
Detalii