27
10 2017
389

4. (29.1.4.12) Poate beneficia contribuabilul de scutirea personală a soţului/soţie dacă după încheierea anului fiscal, în care fiecare a beneficiat de scutirea sa personală, ei au decis ca scutirea soţului/soţiei să o transmită contribuabilului?

Conform art. 34 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea prevăzută la art. 33, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.
Detalii
27
10 2017
530

3. (29.1.4.13) Poate beneficia fiecare din soţi de scutirea personală dacă după încheierea anului fiscal, în care unul din ei a beneficiat de scutirea celuilalt, ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală?

Conform art. 34 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea prevăzută la art. 33, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.
Detalii
19
12 2016
1975

Politica bugetar-fiscală şi vamală pentru anul 2017 a fost votată în lectura finală

Prevederile documentului vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017. Una din prevederile politicii bugetar-fiscale pentru anul 2017 constă în majorarea mărimii tranşelor de venit impozabile, precum şi a mărimii scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi scutirii anuale pentru persoanele întreţinute.
Detalii
27
10 2016
915

Privind restituirea impozitului pe venit achitat în cazul neutilizării totale a scutirii personale

Un cetăţean în anul 2015 a obţinut venituri doar din salariul primit în perioada august–decembrie. Respectiv, acesta nu a utilizat scutirea personală de care poate beneficia persoana fizică pe parcursul întregului an. În cazul în care cetăţeanul ar fi utilizat întreaga scutire, impozitul pe venit pentru anul 2015 ar fi fost cu 300 lei mai mic. Poate obţine restituirea acestui impozit cetăţeanul şi ce urmează să întreprindă în acest sens?
Detalii
06
10 2016
1159

Cu privire la acordarea scutirilor personale contribuabilului în cazul plecării acestuia în concediu de maternitate

Cum se vor acorda scutirile personale la care are dreptul contribuabilul care pe parcursul anului pleacă în concediu de maternitate în anul curent de gestiune?

În conformitate cu prevederile art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul menționat.
Detalii
05
10 2016
729

Cu privire la dreptul persoanei fizice la scutirea pentru persoana întreținută student

Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt și pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?

În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreţinută
Detalii
05
10 2016
920

Despre scutirea pentru persoana întreținută

Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă acestea își fac studiile în țară sau peste hotarele Republicii Moldova?

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit sunt stabilite la art. 35 alin. (1) din CF.
Detalii
04
10 2016
1006

Despre dreptul de a utiliza scutirea pentru persoana întreținută

Este în drept persoana să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută (copil cu dizabilități) în mărime majoră dacă în certificatul de dizabilitate al copilului este scris „afecțiune congenitală” (care nu se regăsește în legislația fiscală, deși anterior, în 2013, 2014, în certificatele de dizabilitate ale copilului era scrisă mențiunea „afecțiune din copilărie”)?

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (l) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2 256 lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 10 128 lei anual.
Detalii
16
03 2016
1326

În ce mărime urmează de a reflecta entitatea datele personale ale beneficiarilor veniturilor din cîștiguri obținute în anul 2015, în Nota de Informare (Forma IALS 14)?

Reamintim, că potrivit prevederilor art. 901 alin. (33) din CF, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:

  • 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii:

Detalii