02
12 2015
1103

Scutiri vamale și fiscale aplicate la import

Cum pot antreprenorii, beneficia de scutirea taxelor vamale la importul mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova (tratament tarifar preferențial) şi scutirea de drepturi la import (tratament tarifar favorabil).
Detalii
20
11 2015
1182

Este obligat agentul economic să aplice scutirea de T.V.A., în conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 29 din CF, dacă la momentul transmiterii activelor materiale pe termen lung în fondul statutar nu se cunoaște destinația lor de mai departe sau se cunoaște ferm că nu vor fi îndeplinite condițiile pentru facilitate?

Conform art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, sunt scutite de T.V.A. activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.
Detalii
19
11 2015
1272

Cum se va aplica T.V.A. în cazul comercializării activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social), cu aplicarea scutirii stabilite de art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, pînă la expirarea termenului de 3 ani de la procurarea/importul acestora?

Potrivit art. 103 alin. (1) p. 29) din CF, activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor și/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) se scutesc de T.V.A., în modul și în termenele prevăzute de legislație.
Detalii
30
10 2015
1115

Afacerile noi lansate în Edineț ar putea beneficia de o scutirea a taxelor locale în primele luni de activitate

Camera de Comerț și Industrie, în comun cu Agenda Națională de Business, a organizat o Masă Rotundă cu reprezentanții mediului de afaceri și ai autorităților locale din Edineț, miercuri, 28 octombrie. Scopul evenimentului este consolidarea Dialogului Public Privat și se desfășoară în cadrul Agendei Locale de Business, lansată la începutul anului curent.
Detalii
12
10 2015
609

Ţările în care plăteşti cele mai mici taxe

Atunci când se întreabă unde ar putea fi cel mai bine poziţionate, businessurile internaţionale acordă atenţie extremă taxelor din diferitele ţări. Chiar şi guvernele, de multe ori, se întrec între ele în competiţia pentru taxele percepute corporaţiilor.
Detalii
03
07 2015
1788

Conform art. 103 alin. (1) pct. 271) din CF, sunt scutite de T.V.A. tractoarele agricole și tehnica agricolă ce se atribuie la pozițiile tarifare stipulate în norma menționată. Se aplică oare scutirea în cauză și față de piesele de schimb și părțile pentru tehnica agricolă de la pozițiile tarifare menționate în art. 103 alin. (1) pct. 271) din CF?

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 271) din CF, T.V.A. nu se aplică la importul și livrarea tractoarelor agricole de la poziția tarifară 870190 și tehnicii agricole de la pozițiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437.
Detalii
23
06 2015
1007

Deputații propun scutiri pentru gravidele, parturientele și lăuzele

Comisia parlamentară Economie, buget și finanțe a aprobat un proiect de lege privind modificarea și completarea Legii cu privire la modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, prin care se propune ca pct. 1 lit. a) din Anexa nr. 2 ”Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual” la aceasta Lege să fie completat cu sintagma ”, sau gravidele, parturientele și lăuzele.”
Detalii