02
03 2016
827

Transportul special din dotarea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale ar putea fi eliberat de plata taxei rutiere

Mijloacele de transport special din dotarea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (SPCSE) al Ministerului Afacerilor Interne ar putea fi scutit de achitarea taxelor rutiere. O modificare în acest sens la articolul 338 alin. 2) din Codul Fiscal propune pentru consultări publice MAI.
Detalii
17
02 2016
1879

Despre unele particularități aferente aplicării taxelor locale

Întreprinderea noastră s-a adresat cu o cerere către autoritatea publică locală privind micșorarea cuantumului taxei locale cu 50%. Rugăm să ne comunicați dacă Consiliul local este în drept să acorde scutire nominală.

Întreprinderea noastră s-a adresat cu o cerere către autoritatea publică locală privind micșorarea cuantumului taxei locale cu 50%. Consiliul local, în conformitate cu art. 296 lit. a) al CF, prin aprobarea deciziei a acceptat solicitarea noastră. Ulterior, Consiliul local a anulat decizia, motivînd prin faptul că nu poate fi acordată scutirea nominal. În situația expusă, rugăm să ne comunicați dacă Consiliul local este în drept să acorde scutire nominal,la solicitarea întreprinderii noastre privind micșorarea cuantumului taxei locale cu 50%?

Prin prevederile art. 6 alin. (9) al CF, la stabilirea impozitelor şi taxelor se determină următoarele elemente
Detalii
11
02 2016
2126

Despre folosirea scutirii soțului pentru perioadele precedente

Poate să beneficieze persoana fizică de scutirea pentru soție (soț) la calcularea impozitului pe venit în cazul în care această scutire nu a fost utilizată pentru anii 2013-2015, iar căsătoria a avut loc în anul 2015?

Dreptul și mărimea scutirilor acordate persoanelor fizice la calcularea impozitului pe venit sunt stipulate în art. 33,art. 34, art. 35 din CF, cît și în Regulamentul nominalizat mai sus, aprobat prin HG nr. 697 din 22 august 2014.
Detalii
20
11 2015
1448

Este obligat agentul economic să aplice scutirea de T.V.A., în conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 29 din CF, dacă la momentul transmiterii activelor materiale pe termen lung în fondul statutar nu se cunoaște destinația lor de mai departe sau se cunoaște ferm că nu vor fi îndeplinite condițiile pentru facilitate?

Conform art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, sunt scutite de T.V.A. activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.
Detalii
19
11 2015
1663

Cum se va aplica T.V.A. în cazul comercializării activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social), cu aplicarea scutirii stabilite de art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, pînă la expirarea termenului de 3 ani de la procurarea/importul acestora?

Potrivit art. 103 alin. (1) p. 29) din CF, activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor și/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) se scutesc de T.V.A., în modul și în termenele prevăzute de legislație.
Detalii
30
10 2015
1301

Afacerile noi lansate în Edineț ar putea beneficia de o scutirea a taxelor locale în primele luni de activitate

Camera de Comerț și Industrie, în comun cu Agenda Națională de Business, a organizat o Masă Rotundă cu reprezentanții mediului de afaceri și ai autorităților locale din Edineț, miercuri, 28 octombrie. Scopul evenimentului este consolidarea Dialogului Public Privat și se desfășoară în cadrul Agendei Locale de Business, lansată la începutul anului curent.
Detalii