25
03 2015
878

Scutiri de taxă pentru frecventarea grădiniţei în Bălţi

Consiliul municipal Bălţi a scutit de taxa pentru frecventarea grădiniţei peste 500 de copii din localitate, transmite IPN.

Potrivit deciziei adoptate, nu se vor percepe taxe pentru 300 de copii cu diverse probleme de sănătate care frecventează grădiniţe cu regim special.
Detalii
18
03 2015
1253

Persoana fizică-cetățean are la întreținere un copil în baza unei procuri notariale de la părinții acestuia. Va avea dreptul aceasta să beneficieze de scutire pentru persoana întreținută pentru acest copil?

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din СF, contribuabilul (persoana fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală în mărimea indicatorului expus în art. 35 din CF pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie indicatorul prevăzut la art. 33 alin. (1) din CF.
Detalii
17
03 2015
4230

Suma venitului anual impozabil al persoanelor fizice în 2015 se va majora

În anul curent tranșa de venit anual impozabil pentru persoanele fizice și scutirile personale și pentru persoanele întreținute se majorează, prin ajustarea la rata inflaţiei, prognozată pentru 2015, de 6,4 %, potrivit proiectului modificărilor și completărilor în unele acte legislative în vigoare, ce se referă la politica bugetar-fiscală pe 2015.
Detalii
09
03 2015
1801

Care este mărimea scutirilor la care avea dreptul persoana fizică în anul 2014?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente.

E de menționat că, în conformitate cu prevederile pct. 10 din Anexa nr. 2 la Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin HG nr. 77 din 30 ianuarie 2008 (în continuare-Regulament), scutirile se acordă numai contribuabililor-persoane fizice-rezidente ale Republicii Moldova.
Detalii
21
01 2015
1831

Cum se va determina obligația înregistrării în calitate de plătitor al T.V.A. pentru întreprinderea-participantă la contractul de societate civilă care efectuează integral livrările în cadrul realizării acestui contract, dacă venitul din activitatea în comun este repartizat proporţional cotelor-părţi din patrimoniul social ce-i revine fiecărui participant?

În conformitate cu prevederile art. 112 din CF, obligația (dreptul) de înregistrare în calitate de plătitor al T.V.A. se determină reieșind din valoarea livrărilor de mărfuri, servicii, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A.

Totodată, potrivit prevederilor art. 1345 din Codul civil, asociații pot stabili prin contractul de societate civilă modalitatea de administrare și reprezentare a societății civile, gestionarea actelor societății civile.
Detalii
21
01 2015
1578

Cum se va aplica T.V.A. la comercializarea activelor materiale care au fost procurate cu scutire de T.V.A., fiind incluse în capitalul social?

Potrivit prevederilor art. 93 p. 6) al CF, livrarea de mărfuri, livrarea (prestarea) de servicii, cu excepţia celor scutite de T.V.A., efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător reprezintă livrarea impozabilă.
Detalii
19
01 2015
1672

Urmează oare angajatorul să efectueze recalculul impozitului pe venit pentru toată perioada fiscală, în cazul în care angajatul pierde dreptul de a beneficia de scutirea pentru persoana întreținută, deoarece persoana dată înregistrează pe parcursul anului un venit mai mare decît suma stabilită la art. 35 alin. (2) din CF, adică 9 516 lei, și nu corespunde cerințelor pentru a fi constatată ca persoană întreținută?

Dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute este reglementat de art. 35 din CF, conform căruia contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire pentru fiecare persoană întreținută la întrunirea cerințelor enumerate în alin. (2) din articolul menționat.
Detalii
17
01 2015
1949

Cum urmează să fie reflectate scutirile pentru persoanele întreţinute în cererea de acordare a scutirilor, în cazul declarării a cîtorva persoane întreţinute?

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2 124 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9 516 lei anual.
Detalii
06
01 2015
1212

5. (29.2.3.14) Care este procedura de solicitare de către persoana fizică a scutirii pentru soție (soț) la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?

Dreptul și mărimea scutirii pentru soție (soț) acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 34 al Codului fiscal.

În scopul determinării mărimii și categoriei scutirii pentru soție (soț) care urmează a fi acordată angajatului (art. 34 alin. (1) din Codul fiscal), ultimul trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul
Detalii