11
07 2017
502

Privind utilizarea scutirilor de către întreprinzătorul individual

Întreprinzătorul individual „P.T.” la completarea declarației UNIF14 pentru perioada fiscală 2016 nu a luat în calcul scutirile la impozitul pe venit (personală, pentru soție şi copiii persoane întreținute). Era în drept contribuabilul să beneficieze de aceste scutiri? Dacă da, mai poate beneficia de ele?

În conformitate cu prevederile aferente anului 2016 ale art. 33 alin. (1) din CF, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 10 128 lei pe an, sau 15 060 lei pe an la întrunirea condițiilor stabilite la alin. (2) al articolului.
Detalii