07
12 2020
242

Sporirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale

Proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției prevede introducerea modificărilor în Codului penal, Codului de procedură penală și Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Legea nr.48/2017) și implementarea măsurilor care vor spori capacitățile instituționale ale ARBI. Autorii susțin că revizuirea normelor existente va contribui semnificativ la eficientizarea exercitării atribuțiilor Agenției.
 
Proiectul înaintat pentru consultări publice a fost elaborat în conformitate cu recomandările expuse în Raportul privind evaluarea RM în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
Detalii
06
07 2020
472

Comercializarea bunurilor infracționale, altfel

Serviciul Fiscal de Stat va putea comercializa bunurile sechestrate prin licitație cu strigare sau cu reducere. În Monitorul Oficial din 3 iulie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 424 din 24 iunie 2020 pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate).
 
Modificările au drept scop îmbunătățirea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării și valorificării bunurilor sechestrate, anterior fiind constatate lacune în procesul de aplicare a normelor existente.

Detalii
25
06 2020
401

Modul de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale, revizuit

În cadrul ședinței Guvernului din 24 iulie curent au fost aprobate un șir de modificări și completări la Regulamentul сu рrivirе la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), propuse de Ministerul Finanțelor. Elaborarea proiectului a fost dеtеrminаtă de necesitatea îmbunătățirii procedurilor respective. Conform autorilor, în procesul aplicării cadrului legal ce reglementează activitatea Agenției de Recuperare а Вunurilоr Infracționale (ARBI) au fost constatate lacunele de ordin normativ ce urmează a fi excluse.
 
Proiectul aprobat prevede completarea pct. 10 din Regulament cu două subpuncte noi (3) și 4)) în vederea fortificării capacităților ARBI de а administra eficient bunurile infracționale, și anume mijloacele bănești  sechestrate pe conturile bаnсаrе.

Detalii
26
05 2020
389

Recuperarea bunurilor infracționale, altfel

Mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de plată vor fi transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. În cazul depozitelor bancare, acestea se vor transfera la expirarea termenului de depozit, acțiunea fiind dispusă prin act judecătoresc. Totodată, banca comercială licențiată va informa ARBI despre transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale.


Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate).
Detalii
11
06 2019
455

ARBI a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de 2,5 mil. lei

În perioada 3-10 iunie curent, Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a aplicat sechestru pe bunuri infracționale și conturi în valoare de 2,5 mil. lei, potrivit datelor Centrului Național Anticorupție cu referire la sinteza săptămânii.

Totodată, în această perioadă au fost efectuate 11 analize operaţionale şi una strategică, alte 25 fiind în proces de elaborare.

În sinteză se mai spune că Direcţia legislaţie a expediat autorilor de proiecte 8 rapoarte de expertiză anticorupţie şi 18 avize, iar alte 22 materiale sunt în proces de examinare.
Detalii
18
03 2019
560

ARBI. Sinteza săptămânii

În perioada 11-17 martie curent,Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 1 000 000 de lei, informează Centrul Național Anticorupție (CNA).

Totodată, ARBI a desfăşurat investigaţii paralele în baza a 7 delegaţii ale procurorilor, alte 95 de delegaţii, în privinţa a 399 de subiecţi, fiind în procedură de examinare.

Direcţia analitică a efectuat 8 analize operaţionale, una strategică, iar 46 de analize operaţionale se află în proces de studiu.
Detalii
18
02 2019
447

ARBI: sechestru pe bunuri în valoare de peste 2 mil. lei

În perioada 11-18 februarie curent, Autoritatea pentru recuperarea bunurilor infracţionale (ARBI) a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de peste două mil. lei şi a desfăşurat investigaţii paralele în baza a 94 de delegaţii în privinţa a 358 de subiecţi, transmite Centrul Național Anticorupție (CNA) cu referire la sinteza săptămânii.

Tot în această perioadă, în cancelaria CNA au fost înregistrate 920 de materiale și a eliberat 184 caziere de integritate pentru persoanele care urmează să fie angajate în sectorul public.
Detalii
05
02 2019
472

ARBI, în acțiune

În perioada 28 ianuarie – 4 februarie curent, Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de peste 300 mii lei şi a desfăşurat investigaţii paralele în baza a 87 de delegaţii în privinţa a 346 de subiecţi, comunică Centrul Național Anticorupție (CNA).

Astfel, timp de o săptămână, în cancelaria CNA au fost înregistrate 1058 de materiale, iar 214 cetăţeni au fost primiţi în audienţa ofiţerilor CNA. La Linia naţională anticorupţie au fost recepţionate 67 de apeluri, dintre care doar 4 sunt de competenţa CNA.
Detalii
05
02 2019
920

SFS a aprobat Lista evaluatorilor

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate de către autoritatea fiscală pentru anul 2019. Astfel, 9 persoane juridice – deținători de licențe au obținut dreptul de a evalua bunurile imobile și mobile în cazul în care SFS va aplica sechestrul drept măsură de asigurare.

Lista a fost aprobată prin Ordinul SFS nr.38 din 31 ianuarie curent, acesta fiind publicat pe pagina web al autorității fiscale și care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial.
Detalii
23
10 2018
629

ARBI: sechestre de peste 21 mil. lei

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) a aplicat sechestru pe bunuri şi conturi în valoare de peste 21 mil. lei, comunică Centrul Național Anticorupție (CNA).

Săptămâma trecută sechestrul a fost aplicat pe bunuri imobile, terenuri, conturi bancare şi automobile în cadrul mai multor dosare aflate în gestiunea Centrului. Concomitent, ARBI a efectuat investigaţii paralele în baza a 64 de delegaţii ale procurorilor în privinţa a 274 de subiecţi.
Detalii