17
06 2021
123

Trecerea la pierderi a bunurilor din rezervele de stat va fi efectuată cu respectarea secretului de stat

Bunurile din rezervele de stat și de mobilizare ar putea fi trecute la pierderi sau la deșeuri în cazurile constatării unui nivel scăzut al calității (schimbarea caracteristicilor calitative prescrise, uzura fizică și morală, modificarea standardelor); învechirii fizice (expirării termenului de păstrare și/sau valabilitate); pierderii interesului comercial (nu prezintă interes social, care nu este necesar populației). Aceste norme sunt prevăzute de proiectul hotărârii de Guvern, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind modul de trecere la pierderi sau la deșeuri a bunurilor din rezervele de stat (proiectul Regulamentului) elaborat și propus pentru consultări publice de către Ministerul Afacerilor Interne.


Detalii

09
04 2020
488

Securitatea informațională va fi asigurată de un Consiliu coordonator

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la crearea Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale. Documentul va fi examinat în cadrul ședinței secretarilor generali astăzi, 9 aprilie 2020. Potrivit proiectului, funcția de bază a Consiliului este promovarea și coordonarea politicilor de securitate informațională şi cibernetică.

Componenţa Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale este divizată în 4 paliere:
Detalii
29
11 2018
784

Excepție la utilizarea semnăturii electronice

Prin derogare de la art. 11 al Legii privind semnătura electronică și documentul electronic, semnarea documentelor electronice ce conțin informație atribuită la secret de stat (din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție și Ministerului Afacerilor Interne) se va admite cu semnătură electronică avansată necalificată. Dreptul va fi oferit persoanelor ale căror identitate și calitate este protejată și doar pentru circulația electronică a documentelor din cadrul instituțiilor.

Guvernul a avizat pozitiv o inițiativă legislativă în acest sens.
Detalii
12
12 2017
674

Guvernul va avea un nou Regulament

Noua Lege cu privire la Guvern instituie reglementări ce vizează organizarea și funcționarea Guvernului bine structurate, cu o terminologie unificată și coerentă, cu proceduri administrative clare, menite să elimine ambiguitățile și neconcordanțele, se spune în nota informativă a proiectului Regulamentului Guvernului, propus spre consultări publice de Cancelaria de Stat.
Detalii
29
08 2017
1407

Lista persoanelor cu acces la secretul de stat, extinsă

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, președinții instanțelor judecătorești, directorul Consiliului Național al Audiovizualului, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Preşedintele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminărilor şi asigurarea egalităţii precum și conducătorii altor autorități vor avea acces la secretul de stat.
Completările și modificările Legii cu privire la secretul de stat au intrat în vigoare, fiind publicate în Monitorul Oficial din 25 august curent.
Detalii
17
07 2017
1081

SIS va asigura protecţia schimbului informațiilor clasificate dintre RM și UE

Acordul dintre RM și UE privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate, semnat la Bruxelles la 31 martie 2017, a fost transmis de Guvern Parlamentului, pentru ratificare. Decizia respectivă a executivului se regăsește în Monitorul Oficial din 14 iulie.

Scopul Acordului nominalizat este de a asigura protecția informațiilor clasificate, schimbate sau produse în procesul de cooperare dintre Părți sau persoanele juridice din statele Părților. Un alt obiectiv constă în stabilirea unui cadru legal de colaborare, ce va reglementa procedurile privind schimbul și protecția informațiilor clasificate din diferite domenii între RM şi UE.
Detalii