26
08 2022
22063

Angajații din instituțiile bugetare vor beneficia de o plată unică cu caracter excepțional

O plată unică în mărime de 3000 de lei va fi acordată pentru susținerea unor angajați al căror loc de muncă de bază este în cadrul autorităților/instituțiilor bugetare și sunt remunerați conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

Prevederea este inclusă în proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022, aprobat de Parlament în ședința extraordinară de astăzi, 26 august, în  prima lectură.


Detalii

29
08 2022
128

Peste 75% din angajați în anul 2021 au activat în sectorul real

Numărul salariaților (inclusiv cu contract de muncă suspendat) la 31 decembrie 2021 a constituit 739,6 mii de persoane, cu 0,1% mai mult față de anul 2020, conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Comparativ cu anul 2020, cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați s-au înregistrat în activități de cazare și alimentație publică – cu 27,0% informații și comunicații – cu 15,7%, dar și în comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor – cu 7,0%. În schimb a scăzut numărul mediu de în industria extractivă – cu 6,7% și în tranzacții imobiliare – cu 6,1%.


Detalii
09
08 2022
1900

Remunerarea angajaților din sectorul bugetar în condiții speciale

În ediția din august a revistei „monitorul fiscal FISC.md” va fi publicată continuarea articolului „Salarizarea în sectorul bugetar. Norme specifice”, elaborat de Lidia Tonu, care a fost înalt apreciat de contabilii practicieni din sectorul public.
 
În ediția ce a ieșit recent din tipar autorul a analizat, în baza mai multor exemple, următoarele aspecte:
  • Remunerarea exercitării temporar a unei funcții de conducere (interimat);
  • Remunerarea muncii prin cumul

  • Detalii
01
07 2022
1339

Registrul electronic al angajaților: obiectele informaționale implementate

Utilizarea Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaţilor” este obligatorie începând cu 1 iulie 2022 pentru toate autoritățile/instituțiile bugetare finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale, prevede pct.3 din hotărârea aprobată de Guvern pe data de 29 iunie 2022, care urmează să intre în vigoare la data publicării acesteia în MO.
 
În continuare prezentăm obiectele informaționale implementate în cadrul Sistemului „Registrul electronic al angajaților” (REA), care a fost dezvoltat și lansat în exploatare experimentală conform Hotărârii Guvernului nr. 681/2020  cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” pentru sectorul bugetar.
08
06 2022
709

Patrimoniul public transmis în gestiune (economică, delegată), comodat și alte forme de folosință. Particularitățile contabilității

Administrațiile publice centrale și locale, instituțiile publice, în conformitate cu legislația în vigoare sunt în drept să transmită elementele patrimoniale publice (terenuri, mijloace fixe, inclusiv bunuri distincte, clădiri, edificii etc.) în gestiunea întreprinderilor de stat, municipale și altor entități similare, inclusiv entităților la autogestiune financiară și societăților comerciale cu capital public.


În acest articol ne vom expune asupra cadrului normativ și a particularităților de contabilizare de către autoritățile și
Detalii

16
03 2022
4539

Premii pentru anul 2021. Autoritățile bugetare vor primi transferurile din bugetul de stat

Din bugetul de stat pentru anul 2022 autorităților bugetare finanțate de la bugetul de stat și bugetelor locale le vor fi repartizate mijloace financiare în sumă de circa 207,7 mil. lei pentru plata premiului anual pentru rezultatele activității anului 2021.
 
Proiectul hotărârii Guvernului privind repartizarea alocațiilor respective a fost aprobat de Cabinetul de miniștri în ședința din 16 martie curent. Documentul a fost elaborat pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar
Detalii
17
02 2022
1058

Conducătorul autorității publice va putea stabili realizarea muncii la distanță

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public va fi completată cu prevederi ce vor stabili că  conducătorul autorității publice va putea stabili motivat, cu acordul scris al funcționarului public, realizarea muncii la domiciliu sau muncii la distanță. Particularitățile muncii la distanță ar putea fi prevăzute în fișa postului, regulamentul intern sau alt act administrativ al conducătorului autorității.
 
Parlamentul a aprobat în ședința din 17 februarie curent în lectura a doua un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative ce are ca scop executarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 ce se referă la revizuirea cadrului normativ privind funcția publică și statutul funcționarului publiс.


Detalii

01
02 2022
1392

Premiul anual acordat personalului din unitățile bugetare: aspecte contabile

Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 270 din 23.11.2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Legea nr. 270/2018) salariul lunar al personalului din unitățile bugetare pentru activitatea desfășurată pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege este constituit din:

a) partea fixă, compusă din:
– salariul de bază;
– sporul lunar pentru gradul profesional;
– sporul lunar pentru deținerea titlului științific și/sau științifico-didactic;
– sporul lunar pentru deținerea titlului onorific;


Detalii