22
12 2021
1090

Extinderea moratoriului privind angajarea în sectorul bugetar

În scopul unei gestionări mai bune a resurselor financiare disponibile și a direcționării lor spre domeniile prioritare se propune extinderea, până la 31 decembrie 2022, a moratoriului privind încadrarea personalului în sectorul bugetar pentru funcțiile vacante înregistrate la data de 30 noiembrie 2021.
 
 
Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pentru  funcțiile vacante.


Detalii

02
08 2021
544

Evidența contabilă a veniturilor din donații în entitățile bugetare

La contabilizarea operațiunilor economice aferente donațiilor voluntare, entitățile bugetare se confruntă cu un șir de probleme, inclusiv  reglementarea normativă a operațiunilor aferente donațiilor, definirea și identificarea elementelor, care pot fi incluse în componența veniturilor din donații voluntare etc.
 
Ediția din august a revistei „monitorul fiscal FISC.md” venim cu articolul Particularitățile contabilității veniturilor din donații voluntare înregistrate de către entitățile bugetare, în care autorul nostru Elena Taban analizează nu doar enunță problemele, ci vine cu soluții pentru depășirea acestora prin prisma prevederilor actelor legislative și a investigațiilor practice.


Detalii

06
03 2021
294

Seminar: Controlul de stat în sectorul public

Un seminar  în care vor fi abordate aspectele controlului de stat şi oferite recomandări practice  privind pregătirea instituțiilor către controalele de stat!

Seminarul se adresează reprezentanților conducerii și  contabilității din cadrul instituțiilor. De asemenea, la acest seminar pot participa și persoanele care vor să se perfecționeze în domeniu sau doresc să dobândească abilități practice în conformitate cu cele mai noi modificări legislative în domeniul abordat.


Detalii
18
02 2021
1077

Curtea de conturi despre evidență contabilă și raportare financiară în sectorul public

Circa 80% din entitățile auditate de Curtea de conturi (CC) în anii 2018-2019 la capitolul administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public înregistrează nereguli la ținerea evidenței contabile, inclusiv la reflectarea cheltuielilor aferente remunerării muncii, uzurii/amortizării mijloacelor fixe; la contabilizarea activelor nemateriale și a valorii capitalului social al statului, terenurilor aflate în folosință, valorii creanțelor și a datoriilor; la aplicarea corectă a regulilor de recunoaștere și clasificare a bunurilor, precum și la efectuarea inventarierii etc.,
Detalii
07
12 2020
1362

IPC 18: reflectarea premiului anual în cazul în care angajatul nu are alte plăți calculate

Cum urmează a fi reflectat în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18 sumele premiului anual acordate personalului din instituţiile de învăţămînt, în special în situaţiile în care, din anumite motive, aceste persoane în luna de acordare a premiului nu au activat şi nu au fost remunerate?
 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 811 din 11 noiembrie 2020 privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019 și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 180/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare Executivul a aprobat plata premiilor anuale personalului din instituţiile bugetare pentru rezultatele activităţii anului precedent.
 

Detalii
17
09 2020
1125

Auditul intern în sectorul public. Norme noi

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public (Norme), care prevede și abrogarea, odată cu intrarea în vigoare a proiectului, a Ordinul MF nr.105/2013 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.
 
Documentul a fost elaborat în scopul revizuirii și reproiectării integrale a Normelor de audit intern, eficientizării și simplificării acestora, precum și în scopul actualizării acestora conform ultimelor tendințe și evoluții în domeniul dat. Suplimentar, prin acest proiect se urmărește reglementarea doar a obligațiilor persoanelor care desfășoară activitate de audit intern și a cerințelor minime față de activitatea în domeniu.

Detalii
13
02 2020
620

Iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public

Până la data de 12 martie 2019, angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional pot aplica la examenul de calificare a auditorilor interni.

Ministerul Finanțelor anunță că, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.100/2012, candidații vor prezenta setul de documente Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul ministerului. Lista actelor necesare include:
Detalii
02
01 2020
810

Evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public

Evaluările interne ale auditorilor în sectorul public includ monitorizările continue și autoevaluările periodice. În Monitorul fiscal din 27 decembrie a fost publicată Hotărârea nr. 617 din 11 decembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public.

Astfel, monitorizarea continuă a activității de audit intern este parte integrantă a activității zilnice de supraveghere, verificare şi măsurare a activității de audit intern și se referă la conformitatea cu următoarele serii de SNAI:
Detalii
13
12 2019
1046

Evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public, care stabilește cerințele necesare pentru efectuarea acesteia realizată prin evaluare internă și externă în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice, precum și autorităților/instituțiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public național.

Ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, a menționat în cadrul ședinței Executivului că, potrivit Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 şi Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia, se intenţionează crearea şi punerea în aplicare a unui sistem de evaluare a subdiviziunilor de audit intern din sectorul public.
Detalii
24
09 2019
903

Auditul intern în sectorul public. Oportunitatea de implicare în procesul legislativ

Ministerul Finanţelor anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.

Scopul acestui proiect constă în alinierea redacției actuale a Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul nr.105/2013 al ministrului Finanțelor la prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr.229/2010, modificată prin Legea nr.234/2018, precum și actualizarea acestora având în vedere ultimele tendințe și evoluții în audit intern.
Detalii