06
03 2021
138

Seminar: Controlul de stat în sectorul public

Un seminar  în care vor fi abordate aspectele controlului de stat şi oferite recomandări practice  privind pregătirea instituțiilor către controalele de stat!

Seminarul se adresează reprezentanților conducerii și  contabilității din cadrul instituțiilor. De asemenea, la acest seminar pot participa și persoanele care vor să se perfecționeze în domeniu sau doresc să dobândească abilități practice în conformitate cu cele mai noi modificări legislative în domeniul abordat.


Detalii
18
02 2021
820

Curtea de conturi despre evidență contabilă și raportare financiară în sectorul public

Circa 80% din entitățile auditate de Curtea de conturi (CC) în anii 2018-2019 la capitolul administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public înregistrează nereguli la ținerea evidenței contabile, inclusiv la reflectarea cheltuielilor aferente remunerării muncii, uzurii/amortizării mijloacelor fixe; la contabilizarea activelor nemateriale și a valorii capitalului social al statului, terenurilor aflate în folosință, valorii creanțelor și a datoriilor; la aplicarea corectă a regulilor de recunoaștere și clasificare a bunurilor, precum și la efectuarea inventarierii etc.,
Detalii
07
12 2020
1036

IPC 18: reflectarea premiului anual în cazul în care angajatul nu are alte plăți calculate

Cum urmează a fi reflectat în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18 sumele premiului anual acordate personalului din instituţiile de învăţămînt, în special în situaţiile în care, din anumite motive, aceste persoane în luna de acordare a premiului nu au activat şi nu au fost remunerate?
 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 811 din 11 noiembrie 2020 privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019 și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 180/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare Executivul a aprobat plata premiilor anuale personalului din instituţiile bugetare pentru rezultatele activităţii anului precedent.
 

Detalii
17
09 2020
747

Auditul intern în sectorul public. Norme noi

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public (Norme), care prevede și abrogarea, odată cu intrarea în vigoare a proiectului, a Ordinul MF nr.105/2013 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.
 
Documentul a fost elaborat în scopul revizuirii și reproiectării integrale a Normelor de audit intern, eficientizării și simplificării acestora, precum și în scopul actualizării acestora conform ultimelor tendințe și evoluții în domeniul dat. Suplimentar, prin acest proiect se urmărește reglementarea doar a obligațiilor persoanelor care desfășoară activitate de audit intern și a cerințelor minime față de activitatea în domeniu.

Detalii
13
02 2020
414

Iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public

Până la data de 12 martie 2019, angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional pot aplica la examenul de calificare a auditorilor interni.

Ministerul Finanțelor anunță că, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.100/2012, candidații vor prezenta setul de documente Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul ministerului. Lista actelor necesare include:
Detalii
02
01 2020
554

Evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public

Evaluările interne ale auditorilor în sectorul public includ monitorizările continue și autoevaluările periodice. În Monitorul fiscal din 27 decembrie a fost publicată Hotărârea nr. 617 din 11 decembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public.

Astfel, monitorizarea continuă a activității de audit intern este parte integrantă a activității zilnice de supraveghere, verificare şi măsurare a activității de audit intern și se referă la conformitatea cu următoarele serii de SNAI:
Detalii
13
12 2019
728

Evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public, care stabilește cerințele necesare pentru efectuarea acesteia realizată prin evaluare internă și externă în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice, precum și autorităților/instituțiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public național.

Ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, a menționat în cadrul ședinței Executivului că, potrivit Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 şi Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia, se intenţionează crearea şi punerea în aplicare a unui sistem de evaluare a subdiviziunilor de audit intern din sectorul public.
Detalii
24
09 2019
690

Auditul intern în sectorul public. Oportunitatea de implicare în procesul legislativ

Ministerul Finanţelor anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.

Scopul acestui proiect constă în alinierea redacției actuale a Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul nr.105/2013 al ministrului Finanțelor la prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr.229/2010, modificată prin Legea nr.234/2018, precum și actualizarea acestora având în vedere ultimele tendințe și evoluții în audit intern.
Detalii
22
07 2019
684

Încă 47 de autorități și instituții publice aplică sistemul informatic de evidență contabilă administrat de CTIF

În primele șase luni ale anului curent, încă 47 de autorități și instituții publice au demarat, cu suportul specialiștilor IT ai Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), implementarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP) administrat de CTIF. La sfârșitul lunii iunie 2019, acest sistem era utilizat de către 985 de autorități și instituții publice din țară.

Din cele 985 entități, 626 sunt deservite de specialiștii IT din cadrul CTIF, iar 359 – de companiile IT partenere, cu care CTIF a încheiat contracte de mentenanță a sistemului SIIECAP.
Detalii
28
05 2019
948

Mecanismul de evaluare a calității activități de audit intern

Potrivit Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, se intenționează crearea și punerea în aplicare a unui sistem de evaluare a subdiviziunilor de audit intern. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public.

Documentul stabilește cerințele necesare pentru evaluarea calității activității de audit, realizată prin evaluare internă și externă.
Detalii