26
05 2017
487

Concepția dezvoltării strategice a transportului feroviar în țările CSI

Guvernul RM va adera la decizia Consiliului șefilor de executive din țările membre ale CSI privind Concepția dezvoltării strategice a transportului feroviar, aprobată la 18 octombrie 2011 la Sankt Petersburg şi realizarea căreia este prevăzută până în anul 2020. Aderarea, însă, prevede o excepție. Aceasta se referă la măsurile privind armonizarea și unificarea legislației naționale, precum și de creare a spațiului unic informațional în cadrul CSI, Republica Moldova urmând să aprobe decizii separate de participare la fiecare din acțiunile de implementare a Concepției.
Detalii
18
08 2016
632

A fost elaborată balanța energetică de perspectivă pentru anul 2016

Proiectul hotărârii privind balanţa energetică de persectivă pentru anul 2016 a fost susţinut de către cabinetul de miniştri. Documentul a fost elaborat de către Ministerul Economiei, în comun cu proiectul de asistență tehnică al UE privind sistemul de statistică energetică.
Detalii
02
06 2016
1122

Proiectui Hotărîrii de Guvern Privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă pentru protecţia lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează

Potrivit art. 6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587), Guvernul aprobă cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătorilor în anumite activităţi complexe.
Detalii
12
02 2016
890

Proiectul Hotărîrii de Guvern Privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor

În contextul implementării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat proiectul Hotărîrii propus spre examinare care are drept scop transpunerea dispozițiilor Directivei Consiliului Comunităților Europene 90/270/CEE din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor.
Detalii
22
01 2016
1080

Î.S. „Fiscservinform” - calitate, securitate şi inovaţii

Dezvoltarea continuă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) constituie catalizator al interacţiunii dintre cetăţeni, sfera de afaceri şi instituţiile publice prin platforme şi tehnologii electronice inteligente, fiind totodată un factor cheie pentru eficientizare a sistemului de e-guvernare al Republicii Moldova.
Detalii
21
10 2015
613

Legislația Republicii Moldova are nevoie de completări pentru a fi în concordanță cu Principiile globale privind securitatea națională și dreptul la informare

Revizuirea conceptului de securitate națională; necesitatea de reglementare a participării publicului la procesul de adoptare/revizuire a procedurilor privind secretizarea; excluderea prevederilor privind prelungirea secretizării informațiilor pe termen nedeterminat – sunt câteva din concluziile experților Institutului de Politici Publice, descrise în „Raportul de compatibilitate a legislației Republicii Moldova cu Principiile globale privind securitatea națională și dreptul la informare”.
Detalii
21
10 2015
1030

Eveniment: “Bitdefender - The new way of cyber security”

Va invitam la un nou eveniment marca Bitdefender “Bitdefender — The new way of cyber security”.

Evenimetul este organizat cu ocazia deschiderii Lunii Securitatii Cibernetice in Republica Moldova. Acesta va aborda ultimele tendinte si practici in domeniul securitatii cibernetice si gestionarea amenintarilor din interior si exterior in scopul de a va proteja cat mai eficient impotriva atacurilor malitioase si de a elimina posibilul prejudiciu care ar putea fi creat.
Detalii