24
09 2021
156

Facilitarea dreptului de ședere provizorie pentru atragerea investițiilor

Comisia economie, buget și finanțe a avizat pozitiv proiectul lege ce prevede modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, scopul modificărilor fiind facilitarea procedurii de acordare/prelungire a dreptului de ședere provizorie pentru acționarii persoanelor juridice cu investiții străine înregistrate în țara noastră.
 
În acest sens, autorii propun reducerea numărului minim de locuri de muncă create de un investitor străin, de la patru la un loc, iar investiția minimă să constituie 30 de salarii medii lunare, nu 60 de salarii, după cum prevede legislația în momentul de față.


Detalii

02
10 2019
565

Străinii nu vor face dovada asigurării medicale în RM

Polița de asigurare medicală ar putea fi exclusă la depunerea dosarului pentru prelungirea dreptului de ședere al străinilor în Republica Moldova. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative. În prezent, potrivit art.33 din Legea privind integrarea străinilor în RM, autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil) poate prelungi dreptul la şedere provizorie în Republica Moldova doar dacă străinul face dovada asigurării medicale. În nota documentului se menționează că, deoarece achitarea primelor respective nu ține de competența autorității, iar verificarea persoanei în sistemul asigurărilor obligatorii medicale tergiversează procesul de documentare al străinilor și duce la încălcarea termenului prevăzut pentru prelungirea dreptului de ședere, această prevedere poate fi exclusă.
Detalii
30
11 2018
603

Demersul privind acordarea dreptului de ședere va fi depus online

Legea privind regimul străinilor în Moldova va fi completată cu un nou capitol ce va reglementa acordarea și prelungirea dreptului de ședere provizorie pentru lucrătorii migranți, ce conține condițiile de imigrare în scop de muncă în RM pentru mai multe categorii de specialiști – angajații în proiecte investiționale, lucrătorii înalt calificați, lucrătorii detașați, specialiști din domeniul IT, rezidenții ZEL etc.

Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege ce vine cu modificări la Legea privind actele de identitate, Legea taxei de stat, Legea cu privire la migrație de muncă etc.
Detalii
05
07 2018
605

Сoordonarea proceselor în domeniul imigrării şi emigrării străinilor

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare un proiect de hotărâre ce prevede actualizarea şi eficientizarea activității Comisiei de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului, creată în anul 2010.

Autoritățile își doresc o mai bună coordonare a proceselor în domeniul imigrării şi emigrării străinilor, sistemului de azil, apatridiei, integrării străinilor în țară, prevenirii şi combaterii șederii ilegale, actualizarea şi eficientizarea activității Comisiei şi revizuirea componenţei acesteia.
Detalii
29
06 2018
579

Visiting professor va fi legalizat

Cadrele științifico-didactice și cercetătorii științifici aflați în mobilitate, în baza acordurilor interinstituționale, vor avea dreptul de a ține cursuri sau de a efectua studii de cercetare în Republica Moldova pe o perioadă de 90 de zile.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce are drept scop îmbunătățirea întregului sistem de învățământ superior și de cercetare din țară.
Detalii
27
04 2018
1416

Investițiile nu înseamnă doar bani…

Deseori mai scumpe sunt ideile, oportunitățile, parteneriatele, schimbul de experiență și stilul de comunicare cu autoritățile. De obicei, investitorii sunt gata să vină cu aportul acolo unde există potențial, iar procedurile birocratice pot fi depășite cu costuri (de timp, dar și financiare) mici. Guvernul tarii noastre a depus un efort pentru a crea condiții cât mai favorabile investitorilor străini.

Inițiativa amendamentelor, completărilor și modificărilor ale Legii cu privire la migrația de muncă a venit din partea investitorilor străini, care la întrunirile Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul RM au menționat că procedura de obținere a permisului de muncă și de ședere, era foarte anevoioasă.

Detalii
17
07 2017
1163

Facilități pentru atragerea specialiștilor străini în Moldova

Proiectul de lege ce prevede simplificarea procedurii de şedere a străinilor în scop de muncă a fost votat în prima lectură în Parlament.

Pentru acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă străinului a cărui calificare va fi inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare, beneficiarul solicitant, care este întreprinderea sau organizaţia publică care angajează străini, va depune la ghişeul unic demersul respectiv, copia anunţului publicitar de angajare publicat în presă şi oferta locurilor de muncă, precum şi alte acte.
Detalii
25
05 2017
949

Cadrele străine sunt încurajate să vină în Republica Moldova

Persoana străină care a înfiinţat o întreprindere nouă în Republica Moldova în care este unic fondator sau cofondator cu o cotă de participare de cel puţin 30% din capitalul social va beneficia de drept de şedere provizorie în ţara noastră. De asemenea, dreptul de şedere provizorie va fi acordat străinului care a procurat cel puţin 30% din capitalul social al unei întreprinderi din RM.

Detalii