17
03 2018
301

11. (28.21.45) Dacă perioada fiscală a semnării facturii fiscale electronice pe suport de hârtie diferă de perioada fiscală în care aceasta a fost semnată în formă electronică în ce perioadă survine dreptul la deducerea TVA la cumpărător?

În conformitate cu pct.30 din Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, pentru facturile/facturile fiscale generate în sistemul “e-Factura”, cu ciclul de viață integral electronic
Detalii
27
12 2016
1353

Declararea mărfurilor se va face doar în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale

Serviciul Vamal propune modificarea a două Regulamente – cu privire la declararea electronică a mărfurilor în regim vamal de export și cu privire la declararea electronică a mărfurilor în regim vamal de import.

Mai exact, se propune ca declararea mărfurilor să se facă doar în format electronic, fără suport de hârtie, și cu aplicarea semnăturii digital.
Detalii
04
08 2016
1540

Mai mult de 10 persoane angajate - dările‬ de ‪seama‬ ‎fiscale‬ se prezintă electronic‬‬‬‬‬‬‬‬‬

În atenția contribuabililor care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent — mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de munca ori prin alte contracte trebuie să prezinte dările de seamă fiscale utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.
Detalii
01
06 2016
5293

Semnarea documentelor contabile

În perioada actuală, ca urmare a procesului de globalizare și ritmului alert în care activăm zi de zi, precum și datorită volumului mare de lucru în documentarea tranzacțiilor economice, fapt cu care se confruntă multe entități din Republica Moldova, apar tot mai multe păreri referitor la necesitatea de a utiliza semnătura facsimil pentru semnarea documentelor, inclusiv a documentelor primare de evidență contabilă.
Detalii
04
02 2015
1571

Sistemul de raportare la CNAS a fost racordat la platforma Msign

Sistemul de raportare la Casa Naţională de Asigurări Sociale a fost racordat la serviciul MSign. Acest fapt va oferi posibilitatea agenţilor economici să acceseze serviciul cu ajutorul tuturor semnăturilor electronice disponibile pe piaţa din Moldova şi va facilita procesul de e-Raportare lunară la CNAS.
Detalii
02
02 2015
940

1. (28.21.45) Dacă perioada fiscală a semnării facturii fiscale electronice pe suport de hîrtie diferă de perioada fiscală în care aceasta a fost semnată în formă electronică în ce perioadă survine dreptul la trecerea în cont a TVA la cumpărător?

În conformitate cu pct.30 din Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, pentru facturile/facturile fiscale generate în sistemul “e-Factura”, cu ciclul de viaţă integral electronic, ce presupune transmiterea în mod electronic a acestora pentru aplicarea semnăturii digitale de către “Cumpărător”
Detalii
24
01 2015
1637

Avantaje ale semnăturii digitale

În doar câțiva ani de la implementarea semnăturii digitale în sectorul public și privat și utilizarea acesteia în serviciile publice electronice, efortul de a depune rapoartele la ghișeele autorităților publice a fost eliminat, iar procedura de semnare și transmitere a documentului digital a fost rezumată la doar câteva click-uri.
Detalii