05
05 2022
197

Semnătura electronică calificată eliberată în UE va fi recunoscută în Moldova

Se recunosc semnăturile electronice calificate, create utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene ca având valoare juridică similară cu semnăturile electronice avansate calificate create conform prevederilor Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, prevede proiectul hotărârii de Guvern propus pentru consultări publice de Cancelaria de Stat.
 
Potrivit documentului, verificarea autenticității semnăturii electronice europene aplicate pe un document în format PDF ar putea fi realizată într-un mod identic verificării autenticității semnăturii electronice din RM, utilizând în acest sens
Detalii
01
04 2022
152

Identificarea electronică și serviciile de încredere

În Monitorul Oficial de astăzi, 1 aprilie curent a fost publicată Hotărârea de Guvern  nr. 203 din 30 martie 2022 pentru aprobarea proiectului de lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere.  Documentul are ca scop asigurarea funcţionării pieţei naţionale în domeniul de securitate, stabilind cadrul juridic pentru semnăturile electronice, precum și pentru noi servicii aferente, precum sigiliile electronice, mărcile temporale electronice, documentele electronice, serviciile de distribuție electronică înregistrate și serviciile de certificare pentru autentificarea unei pagini web.
 

În sensul proiectului, serviciul de încredere reprezintă un serviciu electronic,
Detalii

26
01 2022
15089

CNAS: verificăm starea contului personal până la etapa de depunere a actelor pentru stabilirea prestațiilor sociale

Persoanele asigurate în sistemul public de asigurări sociale au posibilitatea verificării informației din contul personal de asigurări sociale în mod electronic. Accesul este oferit 24/24 de pe orice dispozitiv conectat la reţeaua Internet prin intermediul Sistemului Informațional Acces CPAS, disponibil pe pagina oficială a CNAS www.cnas.gov.md, reamintește autoritatea. Accesul la informația din contul personal curent este acordat persoanelor asigurate înregistrate în Registrul de stat al evidenței individuale.
 
SI ACCES CPAS oferă fiecărui utilizator de sistem posibilitatea de a vizualiza şi, la necesitate, de a imprima informaţia acumulată la contul personal pentru toată perioada de activitate realizată după 1 ianuarie 1999.
Detalii
25
01 2022
527

Semnarea electronică și identificarea în sistemele informaționale. Riscurile de securitate și evitarea acestora

Sistemele informaționale de stat, prin intermediul cărora autoritățile/instituțiile publice prestează diverse servicii, impun în mod direct deținerea instrumentului de identificare a persoanei în lumea virtuală și de semnare electronică a documentelor întocmite în cadrul acestora. Pornind de la necesitatea obținerii semnăturii electronice pentru utilizarea serviciilor electronice de către mediul de afaceri, dar și de către persoanele fizice, cetățenii RM devin titulari ai unui instrument care deschide accesul către o multitudine de date personale și confidențiale ale persoanei juridice
Detalii

01
02 2022
3331

(ro/ru) Новые правила при подписании документов, связанных с трудовыми отношениями. Noi reglementări la semnarea documentelor legate de raporturile de muncă

       Индивидуальный трудовой договор (ИТД) подписывается сторонами или собственноручной подписью, или усиленной КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ электронной подписью в случае, если стороны ИТД согласились заключить его путем обмена электронными документами. Далее в схеме представлены действующие с 10.01.2022 г. правовые нормы относительно подписания документов, связанных с трудовыми отношениями между работником и работодателем, в
Detalii

21
12 2021
1105

Semnătura electronică pentru 5 ani. Noi mecanisme de obținere a semnăturii electronice

La data de 14 decembrie 2021, IP Serviciul Tehnologia Informaţiei și Securitate Cibernetică (STISC), Agenția Guvernare Electronică (AGE) și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) au anunțat despre eventuala posibilitate a extindere a termenului de valabilitate a semnăturii electronice de la 2 ani la 5 ani.
 
Conform pct. 32 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, până la data de 07.07.2017 termenul de valabilitate a certificatului cheii publice al utilizatorului nu putea constitui mai mult de 1 an.
Detalii
10
12 2021
3109

Semnătura angajatului în documentele legate de raporturile de muncă/Подпись работника в документах, связанных с трудовыми отношениями

Semnătura ca element obligatoriu al documentului oficial produce efecte juridice și este acceptată ca probă în caz de apariţie a divergenţelor dintre salariat și angajator în ceea ce privește raporturile individuale de muncă.


În schema de mai jos găsiţi norme juridice cu privire la semnătura angajatului în documentele legate de raporturile de muncă în conformitate cu prevederile Сodului muncii al RM (CM), adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr. 154/2003).

Semnătura electronică avansată calificată are aceeași valoare juridică ca și semnătura olografă.


Detalii

22
10 2021
470

Reprezentarea în baza semnăturii electronice. Proiectul noilor prevederi

Organele cu atribuţii de administrare fiscală expun informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor față de buget pentru a fi accesată de către persoana fizică prin intermediul portalului guvernamental al cetățeanului și persoana juridică prin intermediul portalului guvernamental al antreprenorului. Documentele electronice descărcate din cadrul portalului guvernamental al cetățeanului și portalului guvernamental al antreprenorului sunt semnate electronic de către posesorul acestor portaluri și au aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuţii de administrare fiscală.


Detalii

28
07 2021
991

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

Publicația noastră continuă prezentarea oportunității de implementare a  circulației  documentelor electronice în toate domeniile posibile pentru a optimiza resursele umane, de timp, materiale etc. În articolul plasat anterior am descris modul de transformare a documentului din format Word sau Excel în format PDF, iar astăzi vom descrie procesul de semnare electronică a documentului transformat.
 
Partea 2. Semnarea electronică a documentului transformat în format PDF cu semnătura electronică de pe stik USB
26
07 2021
1234

Aplicarea semnăturilor electronice simple și semnăturilor electronice avansate necalificate pe documentele fiscale și contabile

În adresa SFS tot mai frecvent este adresată întrebarea ce ține de aplicabilitatea tuturor tipurilor de semnături electronice pe documentele fiscale și contabile, recunoașterea documentelor semnate cu orice tip de semnătură electronică prevăzută de legislația RM, acceptarea spre deducere a cheltuielilor reflectate în baza documentelor interne în format electronic pentru care semnătura nu este obligatorie conform legii contabilității etc.
 
Pentru a răspunde la aceste întrebări, vom recapitula regimul juridic al semnăturilor electronice, a documentelor electronice și circulația electronică a acestora, care sunt reglementate
Detalii