29
07 2021
608

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

După prezentarea modului de transformare a documentului din format Word sau Excel în format PDF și a celui de semnare electronică a documentului transformat  cu semnătura electronică de pe stik USB, continuăm desfășutatea tematicii cu următorul aspect ce ține de semnarea  documentelor cu semnătura mobilă.

 

Partea 3. Semnarea electronică a documentului în format PDF, transformat din format Word sau Excel, cu semnătura mobilă


Detalii

28
04 2015
4198

Formele BASS și REV 5 se prezintă numai prin metoda automatizată de raportare electronică

Conform reglementărilor din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2015, publicată în Monitorul Oficial de astăzi, 28 aprilie 2015 și în vigoare din data de 12 aprilie, data adoptării, plătitorii care, la situaţia de la 1 ianuarie 2015, au mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii prezintă Forma BASS și declaraţiile persoanelor asigurate (REV 5) lunar, până pe data de 25 a lunii următoare celei de gestiune utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice (anexa 3, pct. 3, lit. d), pct. 11).
Detalii