27
07 2020
741

Avantajele oferite de reprezentanțele de brokeraj vamal ale CTIF

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), instituție ce deține licență pentru activitatea de broker vamal, informează agenții economici care au nevoie de vămuirea mărfurilor și mijloacelor de transport că aceștia pot solicita serviciile respective de la cele 11 reprezentanțe de brokeraj vamal ale CTIF ce activează la punctele de trecere a frontierei de stat și la posturile vamale interne.
 
Reprezentanțele CTIF sunt amplasate în cele mai importante puncte de trecere a frontierei de stat rutiere (Leușeni, Giurgiulești, Sculeni, Cuciurgan), punctul feroviar (Ungheni), dar și la posturile vamale interne, având o acoperire pentru toate cele trei birouri vamale Nord, Centru și Sud.

Detalii
13
04 2020
1964

Taxa pentru unitățile comerciale în cazul depozitelor destinate stocării și păstrării mărfurilor

Activitatea întreprinderii constă în fabricarea înghețatei și a altor produse comestibile asemănătoare înghețatei, și corespunde secțiunii C diviziunea 10 „Industria alimentară” al CAEM-2. În cazul respectiv apar depozitele destinate stocării și păstrării mărfurilor fabricate de către întreprinderea în calitate de obiecte ale impunerii la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
Detalii
05
08 2019
824

Particularitățile contabilității în cadrul unui parteneriat public-privat sub formă de concesiune

(Continuare. Partea I — nr. 4 (52))

În continuare vom examina modul de contabilizare a contractelor de parteneriat public-privat (PPP) sub formă de concesiune.

Aspecte generale

Scopul concesiunii este atragerea sectorului privat la dezvoltarea, finanţarea, exploatarea și întreţinerea obiectelor de infrastructură care aparţin statului sau a unităților administrativ- teritoriale (UAT) cu condiția ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrărilor și/sau prestarea serviciilor.
Detalii
28
02 2018
3516

TVA la importul serviciilor de la nerezideți

În ce boxă a declarației TVA se indică importul de servicii care nu se declară în vama? În ce boxă se va indica trecerea în cont la momentul achitării TVA pentru serviciile importate? Ca exemplu, am procurat servicii de 1000 euro. Care va fi suma spre plată, modul de calcul?

În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, importul de servicii este calificat drept prestarea de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova,
Detalii
27
02 2018
842

16. (28.11.3) Se aplică TVA la importul de mărfuri şi servicii de subantreprenor, care ulterior vor fi livrate antreprenorului pentru executarea lucrărilor de construcţie pentru proiectul FISM?

Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor
Detalii
20
10 2017
1162

Despre reflectarea în Declarația privind TVA a unor servicii acordate de nerezident

În ce rubrică se reflectă în raportul TVA 12 Declarația privind TVA serviciile de vopsire a mărfurilor acordate de nerezident?

Serviciile de vopsire a mărfurilor, prestate de către un nerezident al Republicii Moldova unui rezident, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (l) lit. f) din CF, care stabilesc că locul livrării serviciilor se consideră locul destinației mărfurilor, expediate după prelucrare – la prelucrarea mărfurilor pe teritoriul vamal și în afara teritoriului vamal, se califică drept servicii de import care, conform prevederilor art. 96 lit. a) din CF, se impozitează cu TVA pe principii generale.
Detalii
15
06 2016
2030

Despre obiectul impunerii cu T.V.A. și obligația de achitare a T.V.A. pentru serviciul importat, în cazul cesionării datoriei noului debitor

Reprezintă oare obiect al impunerii cu T.V.A. și la cine apare obligația de achitare a T.V.A. pentru serviciul importat, în cazul cesionării datoriei noului debitor?

Drepturile și obligațiile părților în cazul contractelor de preluare a datoriilor sunt reglementate de art. 567 — 571 din Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002 (capitolul III).
Detalii