27
06 2022
230

Exportul grâului și sistarea serviciilor neachitate de consumatori, reluate

Potrivit Dispoziției nr.28 din 24 iunie 2022, aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale, restricția asupra exportului din Republica Moldova a grâului (poziţia tarifară 1001), zahărului (poziţia tarifară 1701) și a făinii de grâu sau de meslin (poziția tarifară 110100) este exclusă. Totodată, a fost anulată procedură simplificată de import a donațiilor oferite de către persoanele fizice aflate peste hotare.
 
Abrogarea prevederilor pct.12 din Dispoziția CSE nr.7 din 4 martie 2022 restabilește dreptul întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze, prin deconectarea locurilor de consum, furnizarea serviciilor și/sau să aplice penalități în cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici a facturilor pentru energia electrică, energia termică și gazele naturale.


Detalii

29
12 2021
472

Înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea autorităților publice cu energie și servicii auxiliare

Indicația nr. 36 „Cu privire la înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea cu energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă şi canalizare” a fost emisă de către Ministerul Finanțelor la data de 23 decembrie 2021. Astfel, în scopul asigurării aprovizionării autorităţilor/instituţiilor publice cu energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă şi canalizare, autoritatea dispune:
 
1. Pentru autorităţile/instituţiile publice care pe parcursul anului 2021 au achiziţionat energie electrică de la furnizorul serviciului universal, se acceptă asumarea angajamentelor
Detalii
28
05 2021
447

Sectorul public vs furnizorii serviciilor comunale. Reglementarea relațiilor comerciale

Cabinetul de miniștri a votat în ședința din 26 mai curent abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 600/1997 privind reglementarea consumului de resurse energetice, apă şi canalizare în sistemul bugetar care reglementează la moment relațiile comerciale între instituțiile care își desfășoară activitatea din contul mijloacelor bugetului de stat și ale celor locale cu întreprinderile complexului energetic și prestatoare de servicii comunale. Aceste raporturi juridice deja sunt reglementate de alte două acte normative ierarhic superioare hotărârii indicate.


Detalii

04
12 2017
1452

Curtea de Conturi: bani duşi pe apa sâmbetei

Tarifele pentru serviciile livrate nu corespund cheltuielilor real suportate, situație cauzată și de lipsa unei evidențe contabile conforme a cheltuielilor și veniturilor pe fiecare tip de serviciu prestat. Este una din concluziile Curții de Conturi, ca urmare a efectuării auditului performanței. Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației, publicat în Monitorul Oficial din 1 decembrie 2017.
Detalii
25
11 2017
3112

Cu privire la serviciile refacturate

Persoana juridică a încheiat un contract de locațiune cu o persoană fizică. Contractul prevede achitarea plăţii pentru serviciile de locațiune și 50 % din suma facturilor serviciilor comunale. Impozitul pe venit în mărime de 12% se calculează doar la suma contractului de locaţiune sau şi pentru serviciile comunale?


Detalii

11
07 2017
968

În luna iunie curent a fost înregistrată deflaţie

Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna iunie curent, în Moldova s-a atestat o deflație de 0,4%, iar în primul semestru curent inflația a atins nivelul de 4,8 la sută. Inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din iulie 2016 până în iunie 2017) a constituit 7,3%, inclusiv la: produse alimentare – 9,0%, mărfuri nealimentare – 4,2% şi servicii prestate populaţiei – 8,9%.

În luna iunie 2016, a fost atestată o deflație de 0,3 la sută. În ianuarie – iunie 2016, inflația a fost zero, iar nivelul anual în perioada iunie 2015 – iunie 2016 a fost de 7,4%. Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie 2017 faţă de mai 2017 s-a redus cu 0,4 la sută.
Detalii
31
03 2017
1326

1. (28.21.55) În ce perioadă fiscală cumpărătorul are dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii de telefonie, servicii comunale?

În conformitate cu art.102 alin.(61) din Codul fiscal, în cazul în care factura fiscală pentru servicii a căror livrare se realizează regulat, pe o perioadă de 6 luni calendaristice consecutive, precum şi pentru energie electrică, energie termică
Detalii