28
05 2021
144

Sectorul public vs furnizorii serviciilor comunale. Reglementarea relațiilor comerciale

Cabinetul de miniștri a votat în ședința din 26 mai curent abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 600/1997 privind reglementarea consumului de resurse energetice, apă şi canalizare în sistemul bugetar care reglementează la moment relațiile comerciale între instituțiile care își desfășoară activitatea din contul mijloacelor bugetului de stat și ale celor locale cu întreprinderile complexului energetic și prestatoare de servicii comunale. Aceste raporturi juridice deja sunt reglementate de alte două acte normative ierarhic superioare hotărârii indicate.


Detalii

04
12 2017
1238

Curtea de Conturi: bani duşi pe apa sâmbetei

Tarifele pentru serviciile livrate nu corespund cheltuielilor real suportate, situație cauzată și de lipsa unei evidențe contabile conforme a cheltuielilor și veniturilor pe fiecare tip de serviciu prestat. Este una din concluziile Curții de Conturi, ca urmare a efectuării auditului performanței. Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației, publicat în Monitorul Oficial din 1 decembrie 2017.
Detalii
25
11 2017
2599

Cu privire la serviciile refacturate

Persoana juridică a încheiat un contract de locațiune cu o persoană fizică. Contractul prevede achitarea plăţii pentru serviciile de locațiune și 50 % din suma facturilor serviciilor comunale. Impozitul pe venit în mărime de 10 % se calculează doar la suma contractului de locaţiune sau şi pentru serviciile comunale?
Detalii
11
07 2017
784

În luna iunie curent a fost înregistrată deflaţie

Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna iunie curent, în Moldova s-a atestat o deflație de 0,4%, iar în primul semestru curent inflația a atins nivelul de 4,8 la sută. Inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din iulie 2016 până în iunie 2017) a constituit 7,3%, inclusiv la: produse alimentare – 9,0%, mărfuri nealimentare – 4,2% şi servicii prestate populaţiei – 8,9%.

În luna iunie 2016, a fost atestată o deflație de 0,3 la sută. În ianuarie – iunie 2016, inflația a fost zero, iar nivelul anual în perioada iunie 2015 – iunie 2016 a fost de 7,4%. Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie 2017 faţă de mai 2017 s-a redus cu 0,4 la sută.
Detalii
31
03 2017
1155

1. (28.21.55) În ce perioadă fiscală cumpărătorul are dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii de telefonie, servicii comunale?

În conformitate cu art.102 alin.(61) din Codul fiscal, în cazul în care factura fiscală pentru servicii a căror livrare se realizează regulat, pe o perioadă de 6 luni calendaristice consecutive, precum şi pentru energie electrică, energie termică
Detalii
30
09 2016
3473

Reflectarea cheltuielilor aferente serviciilor comunale în Declarația privind TVA, în cazul transmiterii în locațiune a spațiilor comerciale

Banca comercială transmite în locațiune spațiile comerciale nefolosite în activitatea de bază. Lunar se efectuează refacturarea cheltuielilor aferente serviciilor comunale (energie electrica, energie termică, servicii de telefonie). Care este modalitatea de reflectare a acestora în Declarația privind TVA, ținînd cont că potrivit art. 102 alin. (2) banca nu trece în cont TVA aferentă procurărilor de servicii?

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din CF, obiecte impozabile cu TVA sînt livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecții impozabili, reprezentînd rezultatul activității lor de întreprinzător în Republica Moldova.
Detalii
05
08 2016
1373

Aplicarea prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 16) din CF pentru serviciile comunale prestate în căminele studențești

Se extind prevederile art. 103 alin. (1) pct. 16) din CF asupra serviciilor comunale prestate în căminele studențești care reprezintă locuințe și sunt destinate populației (studenților)?

Potrivit art. 103 alin. (1) pct. 16) din CF, sunt scutite de T.V.A. cazarea în cămine; serviciile comunale acordate populației: închirierea spațiului locativ, deservirea tehnică a blocurilor de locuințe, alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea, folosirea ascensoarelor.
Detalii