07
08 2019
1087

Regimul TVA pentru serviciile de transportare a mărfurilor în ZEL

Întreprinderea „X”, rezident al RM, livrează mărfuri întreprinderii „Y”, rezident al Zonei economice libere (ZEL), în suma totală de 500 mii lei. Conform condițiilor contractului de livrare marfa urmează a fi transportată în ZEL la subdiviziunea întreprinderii „Y” conform următoarelor situații:
a) vânzătorul „X” prin intermediul transportului propriu;
b) vânzătorul „X”, prin intermediul agentului economic (transportator) „Z”, rezident al RM;

Detalii
14
09 2016
782

Privind regimul fiscal aplicabil pentru acordarea serviciilor de transport al energiei electrice la export

Ce cotă a TVA urmează a se aplica pentru serviciile de transport al energiei electrice acordate de către operatorul rețelei electrice de transport și de sistem?

Potrivit prevederilor stabilite la art. 104 lit. a) din CF, la cota zero a TVA se impozitează, mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de transport internaţional al gazelor naturale, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport)
Detalii
25
09 2015
1092

2. (6.10.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor, şi satelor (comunelor)?

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor, şi satelor (comunelor) se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art.292 alin.(1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
Detalii
02
03 2015
1004

ANRE a stabilit un tarif temporar pentru transportul gazelor naturale de către Î.S.Vestmoldtransgaz

Regulatorul a stabilit un tarif temporar pentru serviciul de transport al gazelor naturale, care va fi la același nivel cu cel aplicat întreprinderii Moldovatransgaz.

Consiliul de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a emis astăzi, 3 martie, o hotărâre prin care a stabilit aplicarea de către Î.S.”Vestmoldtransgaz” a tarifului pentru serviciul de transport al gazelor naturale în mărime de 20,90 lei/1000 m3.
Detalii