05
04 2022
12

Indemnizația de maternitate va fi stabilită în baza certificatului medical online

Din 1 octombrie curent, prezentarea persoanelor pentru a depune pe suport de hârtie actele de stabilire a indemnizației de maternitate la casele teritoriale de asigurări sociale (CTAS) de la locul de domiciliu sau la structura teritorială în deservirea căreia se află angajatorul, nu mai este obligatorie. 

 

În Monitorul Oficial din 29 septembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 666 din 29 septembrie 2022 pentru modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă (aprobat prin HG nr.108/2005).


Detalii
05
04 2022
16

Indemnizația de maternitate va fi stabilită în baza certificatului medical online

Din 1 octombrie curent, prezentarea persoanelor pentru a depune pe suport de hârtie actele de stabilire a indemnizației de maternitate la casele teritoriale de asigurări sociale (CTAS) de la locul de domiciliu sau la structura teritorială în deservirea căreia se află angajatorul, nu mai este obligatorie. 

 

În Monitorul Oficial din 29 septembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 666 din 29 septembrie 2022 pentru modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă (aprobat prin HG nr.108/2005).


Detalii
27
09 2022
53

Webinar: Metode electronice de decontare

Instrumentele de plată fără numerar sunt componente esențiale ale sistemelor de plăți  din Republica Moldova, în special, în cadrul etapelor de creare, validare și transmitere a plăților.

Odată cu punerea în aplicare a acestora apar un șir de întrebări specifice practicii de lucru, ce se referă la:

18
08 2022
175

Suport pentru punerea în aplicare a infrastructurii de comerț electronic în RM: rezultatele studiului au fost publicate

Consiliul Economic a făcut public studiul și recomandările privind dezvoltarea infrastructurii de comerț electronic în Republica Moldova, elaborat cu suportul Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare. Potrivit studiului, companiile FinTech nu sunt încă suficient de prezente pe piața Republicii Moldova. Astfel, avem o piață necompetitivă, iar companiile internaționale de tehnologie financiară nu se grăbesc să vină în Moldova cu serviciile sale financiare.


Detalii

12
08 2022
145

Programul-pilot CUPS va fi extins

Experiența reușită a implementării Programului-pilot „Centre Unificate de Prestare a Serviciilor Publice” (CUPS) la nivelul administrației publice locale și succesul înregistrat în cele 17 localități rurale din țară, de la demararea programului (februarie 2022), a trezit interesul mai multor primării de a-și moderniza serviciile publice oferite la nivel local cetățenilor
 


Detalii

09
08 2022
323

MDelivery: mecanism guvernamental sigur de livrare fizică a documentelor

În luna iulie, Agenția de Guvernare Electronică a lansat Serviciul guvernamental de livrare a documentelor MDelivery - un produs nou de guvernanță electronică, ce asigură conexiunea celor trei subiecți: prestatorul serviciului public - în calitate de expeditor,  beneficiarul serviciului public - în calitate de destinatar al livrării și furnizorul de servicii poștale (curier) - care interacționează între ei, în vederea livrării documentelor emise de autoritățile publice pe adresa beneficiarului.


Detalii

28
07 2022
236

e-APL va asigura prestarea serviciilor publice de calitate și în timp util

Autoritățile publice locale vor avea posibilitatea să acceseze și să utilizeze resursele informaționale de stat prin intermediul unei platforme electronice, ceea ce va facilita prestarea de către acestea a serviciilor publice online și interacțiunea digitală cu cetățeni și mediul de afaceri.

 

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Portalului administrației publice locale din Republica Moldova (e-APL) a fost acceptat în cadrul ședinței Guvernului din 27 iulie.


Detalii

27
07 2022
698

Diminuarea tarifelor pentru unele servicii prestate de ASP

Tarifele pentru o serie de servicii prestate de Agenția Servicii Publice (ASP) urmează a fi actualizate. Proiectul hotărârii de Guvern ce prevede modificarea HG nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de ASP a fost susținut de Guvern în ședința de astăzi, 27 iulie.

 

După cum a menționat directorul ASP, Mircea Eșanu, în scopul susținerii populației și stimulării utilizării serviciilor prestate de către ASP în mod electronic, a fost efectuată o analiză suplimentară, în urma căreia au fost identificate rezerve pentru diminuarea tarifelor pentru unele servicii prestate de către ASP, precum și de extindere a listei beneficiarilor de înlesniri la obținerea serviciilor publice.


Detalii

17
06 2022
364

Accesarea SIA „Cabinetul Personal al Contribuabilului”

Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul Personal al Contribuabilului” (SIA „CPC”) este parte componentă a Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat și are ca obiectiv de bază stimularea contribuabililor în utilizarea serviciilor fiscale electronice și interacțiunea acestora cu Serviciul Fiscal de Stat.

Contribuabilii beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice prin intermediul SIA „CPC” aceasta fiind disponibil pe portalul www.sfs.md, cu titlu gratuit și în mod automatizat.

Pentru a accesa SIA „CPC” este necesar de efectuat următorii pași:


Detalii

27
05 2022
607

Schimbarea conducătorului: procedura de obținere a accesului la serviciile fiscale electronice

Contribuabilii beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” (SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”), accesibil pe portalul www.sfs.md, cu titlu gratuit și în mod automatizat.

Datele aferent administratorilor se înregistrează la Agenția Servicii Publice, iar oferirea accesului la serviciile fiscale electronice este totalmente automatizată.


Detalii