14
05 2021
148

MDelivery: livrarea fizică a rezultatelor serviciilor publice

Autoritățile își propun crearea unui mecanism fiabil, flexibil și eficient pentru livrarea cetățenilor și persoanelor juridice a rezultatelor fizice ale prestării serviciilor publice solicitate, ceea ce va exclude necesitatea deplasării la sediul prestatorilor serviciilor respective, minimalizând la maximum interacțiunea dintre oameni. Cancelaria de Stat în colaborare cu IP „Agenția de Guvernare Electronică” au elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de livrare (MDelivery).
 
În nota proiectului se constată că în momentul de față în procesul solicitării unor servicii publice solicitanții nu beneficiază de livrarea fizică a actelor necesare (cu excepția livrării de către ASP în unele regiuni ale RM,
Detalii
16
03 2020
394

MNotify: modernizarea serviciilor guvernamentale

Serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify) va fi parte componentă a resurselor informaţionale de stat ale RM şi va reprezenta un ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale, mijloace tehnice de program şi metodologii aflate în interconexiune, fiind destinat notificării destinatarilor persoane fizice şi juridice prin intermediul diverselor canale de notificare. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului şi Regulamentului privind serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify) a fost discutat în cadrul ședinței secretarilor de stat. Calitatea de posesor al sistemului nou va fi oferită Instituţiei Publice „Agenţia de Guvernare Electronică”.
Detalii
23
06 2017
907

MPay: achitări de 2 mlrd

Lansat în septembrie 2013, serviciul guvernamental de plăți electronice MPay a înregistrat și procesat peste cinci milioane de tranzacții în valoare de peste 2 mlrd. lei.

Una din principalele provocări cu care se confruntă prestatorii de servicii publice atunci când doresc implementarea serviciilor electronice pentru cetățeni este furnizarea unui mecanism de plată comod, perceput ca suficient de sigur și ușor de integrat într-un sistem de tranzacții comerciale on-line. În acest sens MPay vine în ajutorul prestatorilor de servicii publice care țintesc îmbunătățirea calității serviciului prestat.
Detalii
19
06 2017
845

Modernizarea serviciilor guvernamentale necesită $1 753 220,85

În Monitorul Oficial nr.190-200 a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de avans dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare de pregătire a proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, semnat la Chișinău la 4 mai 2017, care prezintă un tratat încheiat între părţi și prevede acordarea Guvernului RM $1 753 220,85 pentru implementarea proiectului sus-numit.
Detalii