07
02 2020
1696

Metode electronice de decontare: unele aspecte fiscale și contabile

La etapa actuală atestăm o dezvoltare vertiginoasă a tehnologiilor avansate, a domeniului de utilizare a acestora, precum și a instrumentelor de plată. Ritmul accelerat al progresului tehnologic, deseori, creează probleme autorităților, care nu reușesc să adapteze legislația pentru realitatea economică, lăsând astfel lacune, semne de întrebare și spațiu de interpretare.

Actualmente companiile din domeniul tehnologiilor informaționale dezvoltă produse și servicii IT pe care tind să le comercializeze în mod rapid, eficient și cu costuri cât mai reduse.
Detalii
28
10 2016
1431

Privind reținerile la sursă a impozitului pe venit din plățile acordate nerezidentului

Pe parcursul anului entitatea „B” SRL a beneficiat lunar de servicii informaționale, care au fost prestate de o persoană juridică nerezidentă (rezidentă a Germaniei). Până în luna curentă întreprinderea „B” SRL a efectuat plăţi în folosul nerezidentului, reținând la sursă impozit pe venit în mărime de 12%, însă în luna curentă nerezidentul i-a prezentat entității „B” SRL certificatul de rezidenţă pentru a beneficia de prevederile Acordului între state pentru evitarea dublei impuneri. Urmează de stabilit dacă trebuie să efectueze careva rețineri la sursă entitatea „B” SRL, dacă e necesară reflectarea plăților în continuare în dările de seamă IRV14 și cum poate fi restituit nerezidentului impozitul achitat de la începutul anului.
Detalii