05
10 2021
143

Dezvoltarea Portalului guvernamental unic al serviciilor publice

Evidența serviciilor publice prestate de autoritățile publice din Republica Moldova va fi asigurată de un registru de stat ce va include toate serviciile respective prestate populației. În MO din 1 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 169 din 8 septembrie 2021 cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice, fiind aprobate:
 
  • Conceptul Sistemului informațional Registrul de stat al serviciilor publice (SI RSSP)
  • Regulamentul privind modul de ținere a Registrului

  • Detalii
10
09 2021
145

SI RSSP va sta la baza Portalului guvernamental unic al serviciilor publice

Serviciile publice prestate de autoritățile publice din Republica Moldova vor fi integrate într-un sistem informațional ce va permite evidența electronică a acestora, dar și constituirea unei baze informaționale pentru dezvoltarea, în perspectivă, a Portalului guvernamental unic al serviciilor publice.
 
Executivul a aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice, care include conceptul Sistemului informațional „Registrul de stat al serviciilor publice  (SI RSSP),
Detalii
25
01 2021
324

Programul-pilot de creare a Centrelor unificate de prestare a serviciilor

Guvernul urmează să lanseze realizarea unui Program-pilot ce prevede crearea în cadrul unor misiuni diplomatice, oficii consulare și autorități ale administrației publice locale (APL) de nivel întâi a Centrelor unificate de prestare a serviciilor (Program-pilot CUPS).
 
CUPS vor fi puncte unice de acces de depunere a cererilor de prestare a serviciilor publice și de recepționare a rezultatului prestării, instituite ca subdiviziuni interne ce intra în contact cu beneficiarii serviciilor publice (front office) la nivelul autorităților APL de nivelul I (primarii) sau al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale RM, pentru serviciile publice prestate de autoritățile administrației publice centrale.

Detalii
16
09 2020
533

Serviciile publice: accesibilitate, calitate și eficiență

Cancelaria de Stat propune pentru consultări publice proiectul  legii cu privire la serviciile publice ce are ca scop crearea unui cadru juridic pentru sistemul de prestare a serviciilor publice în vederea asigurării accesibilității, calității și eficienței prestării acestora.
 
Potrivit proiectului, lansarea și dizolvarea unui serviciu public se înregistrează în Registrul de stat al serviciilor publice instituit de Guvern. Totodată, prestarea unui serviciu public se va realiza în conformitate cu regulamentul administrativ aprobat de Executiv. Regulamentul de prestare a serviciului public din domeniile de competență ale unei autorități publice autonome față de Guvern și responsabile față de Parlament se aprobă de organul colegial al acesteia.

Detalii
11
09 2020
793

Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative, în vigoare

Astăzi, 11 septembrie 2020, a intrat în vigoare Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative și  Lista evenimentelor de viață asociate acestora, Hotărârea Guvernului nr.670 din 3 septembrie curent cu privire la aprobarea lor  fiind publicată în Monitorul Oficial.
 
Astfel, de astăzi este interzisă prestarea altor servicii publice administrative care nu sunt incluse în Nomenclator, cu excepția celor instituite prin lege, iar instituirea  de servicii publice administrative noi se va realiza doar prin completarea obligatorie a Nomenclatorului și adoptarea actelor normative care reglementează procedurile administrative de prestare a serviciilor nou-instituite.

Detalii
07
09 2020
379

Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative

Autoritățile, cetățenii și mediul de afaceri în calitate de potențiali beneficiari ai serviciilor publice vor obține o transparență în ceea ce privește serviciile publice administrative, de prestarea cărora este responsabil Guvernul.
 
În cadrul ședinței Guvernului din 3 septembrie curent a fost aprobat proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și a evenimentelor de viață asociate acestora.

Detalii
12
06 2020
467

Implementarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”

Acordul de finanțare semnat cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Acordul de împrumut semnat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” va fi implementat de Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor, prin intermediul Agenției de Guvernare Electronică, în baza unui acord subsidiar semnat între aceștia.


Pe data de 10 iunie 2020, în cadrul ședinței de Guvern a fost aprobat proiectul hotărârii „Cu privire la unele măsuri de implementare a proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”.


Detalii
13
05 2020
626

ASP și-a reluat activitatea

Agenția Servicii Publice, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr.27 din 8 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, a reluat prestarea serviciilor publice de eliberare a pașaportului cetățeanului RM și a buletinului de identitate al cetățeanului RM.

Astfel, subdiviziunile teritoriale ale ASP continuă activitatea în regim special cu un program de lucru între orele 08.00 – 15.00 și prestează următoarele servicii:
• eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului RM,
• eliberarea actului de identitate provizoriu al cetățeanului RM,
Detalii
08
05 2020
495

Dispoziția nr. 27 a Comisiei pentru Situații Excepționale

Potrivit Dispoziției nr.27 a Comisiei pentru Situații Excepționale din 08.05.2020, începând cu data de 11 mai 2020, I.P. „Agenția Servicii Publice”, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, în baza programării prealabile, cu asigurarea
respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID -19, va relua prestarea
serviciilor publice:
3.1. eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului RM;
3.2. eliberarea pașaportului cetățeanului RM.
27
04 2020
1401

Unele servicii prestate de ASP vor fi reluate

Agenția Servicii Publice anunță că, începând cu 27 aprilie curent, va fi reluată prestarea serviciilor publice de înmatriculare a vehiculelor, documentarea conducătorilor auto, înregistrarea nașterii și a căsătoriei.

Astfel, din 27.04.2020 subdiviziunile teritoriale ale ASP își continuă activitatea în regim special și vor presta următoarele servicii:
Detalii