27
07 2022
701

Diminuarea tarifelor pentru unele servicii prestate de ASP

Tarifele pentru o serie de servicii prestate de Agenția Servicii Publice (ASP) urmează a fi actualizate. Proiectul hotărârii de Guvern ce prevede modificarea HG nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de ASP a fost susținut de Guvern în ședința de astăzi, 27 iulie.

 

După cum a menționat directorul ASP, Mircea Eșanu, în scopul susținerii populației și stimulării utilizării serviciilor prestate de către ASP în mod electronic, a fost efectuată o analiză suplimentară, în urma căreia au fost identificate rezerve pentru diminuarea tarifelor pentru unele servicii prestate de către ASP, precum și de extindere a listei beneficiarilor de înlesniri la obținerea serviciilor publice.


Detalii

13
07 2022
522

Aplicarea TVA în funcție de tipul serviciilor prestate nerezidentului

Compania rezidentă din Republica Moldova a încheiat un contract cu o companie nerezidentă din România, obiectul contractului fiind prestarea serviciilor de publicitate, de marketing (cum ar fi serviciile de cercetare a pieței), precum și prestarea serviciilor de imprimare a bucletelor cu caracter informativ și publicitar. Care este regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor menționate de către un rezident nerezidentului?
 


Detalii

21
04 2022
249

Prestarea serviciilor publice: accent pe metodele electronice

Organele cu atribuţii de administrare fiscală vor expune informaţia privind lipsa/existenţa restanţelor față de buget pentru a fi accesată de către persoana fizică prin intermediul portalului guvernamental al cetățeanului și de către persoana juridică prin intermediul portalului guvernamental al antreprenorului (ce urmează a fi lansat). Documentele electronice descărcate de pe aceste portaluri vor fi semnate electronic, deținând aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele respective.
 
Ieri,  20 aprilie, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea pentru modificarea unor acte normative, ce are ca scop revizuirea modului de interacțiune
Detalii
07
02 2022
378

Legea cu privire la serviciile publice va intra în vigoare peste 12 luni

Serviciile înregistrate în Registrul de stat al serviciilor publice vor fi prestate cetățenilor, în mod prioritar, electronic, prin intermediul ghișeului unic, cu utilizarea portalului guvernamental al serviciilor publice.
 
În MO din 4 februarie curent a fost publicată Legea nr. 234 din 23 decembrie 2021 cu privire la serviciile publice, ce va reprezenta cadrul normativ pentru prestarea serviciilor publice, asigurând accesibilitatea, calitatea serviciilor și eficiența prestării acestora, cu realizarea unui echilibru între satisfacerea intereselor beneficiarilor de servicii publice și a interesului public.


Detalii

09
12 2021
362

Contabilitatea în cadrul parteneriatului public-privat: IFRS versus SNC

Serviciile acordate de către instituțiile statului (servicii publice) sunt importante pentru organizarea vieții cotidiene a oricărei comunități. Infrastructura pentru serviciile publice precum drumurile, spitalele, rețelele de distribuire a apei, rețelele de distribuire a energiei electrice și termice, rețelele de telecomunicații, transportul public etc., în mod tradițional, este construită, exploatată și întreținută de către instituțiile publice și finanțată din bugetul public. În același timp, în unele țări, pe parcursul timpului, guvernele au atras sectorul privat pentru a participa la dezvoltarea, finanțarea și întreținerea infrastructurii serviciilor publice și acordarea unor servicii comunității din numele statului în baza unor angajamente reciproc avantajoase.


Detalii

10
11 2021
347

CUPS: aprobarea listei participanților la pilotare

Unele servicii publice atribuite în competența IP „Agenția Servicii Publice” (ASP) și Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) vor fi prestate prin intermediul Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor Publice (CUPS). Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la pilotarea CUPS va fi examinat în ședința de astăzi a Executivului. În realizarea proiectului vor fi implicate 9 misiuni diplomatice și oficii consulare ale RM în 7 țări și 17 unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi din toare regiunile de dezvoltare, în care vor fi pilotate centrele. Lista participanților este anexată la proiect.
 
 Potrivit documentului, CUPS este definit drept un canal de prestare a serviciilor publice, prin care segmentul de primă linie (front-office) de prestare
Detalii
22
10 2021
345

Servicii publice: echilibrul între necesitățile beneficiarilor și interesul public

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la serviciile publice – un cadru juridic pentru sistemul de prestare a serviciilor publice ce va asigura accesibilitatea, calitatea și eficiența prestării lor, cu realizarea unui echilibru între satisfacerea necesităților și intereselor beneficiarilor de servicii și a interesului public.
 
Prevederile legii vor fi aplicate de toți prestatorii de servicii publice cu sau fără plată, indiferent de forma organizatorico-juridică, cu excepția prestatorilor străini. În același timp, legea nu va fi aplicată serviciilor publice prestate de autoritățile publice centrale de supraveghere în domeniul financiar (bancar și nebancar);
Detalii
05
10 2021
343

Dezvoltarea Portalului guvernamental unic al serviciilor publice

Evidența serviciilor publice prestate de autoritățile publice din Republica Moldova va fi asigurată de un registru de stat ce va include toate serviciile respective prestate populației. În MO din 1 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 169 din 8 septembrie 2021 cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice, fiind aprobate:
 
  • Conceptul Sistemului informațional Registrul de stat al serviciilor publice (SI RSSP)
  • Regulamentul privind modul de ținere a Registrului

  • Detalii
10
09 2021
313

SI RSSP va sta la baza Portalului guvernamental unic al serviciilor publice

Serviciile publice prestate de autoritățile publice din Republica Moldova vor fi integrate într-un sistem informațional ce va permite evidența electronică a acestora, dar și constituirea unei baze informaționale pentru dezvoltarea, în perspectivă, a Portalului guvernamental unic al serviciilor publice.
 
Executivul a aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice, care include conceptul Sistemului informațional „Registrul de stat al serviciilor publice  (SI RSSP),
Detalii
25
01 2021
510

Programul-pilot de creare a Centrelor unificate de prestare a serviciilor

Guvernul urmează să lanseze realizarea unui Program-pilot ce prevede crearea în cadrul unor misiuni diplomatice, oficii consulare și autorități ale administrației publice locale (APL) de nivel întâi a Centrelor unificate de prestare a serviciilor (Program-pilot CUPS).
 
CUPS vor fi puncte unice de acces de depunere a cererilor de prestare a serviciilor publice și de recepționare a rezultatului prestării, instituite ca subdiviziuni interne ce intra în contact cu beneficiarii serviciilor publice (front office) la nivelul autorităților APL de nivelul I (primarii) sau al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale RM, pentru serviciile publice prestate de autoritățile administrației publice centrale.

Detalii