04
10 2016
1539

Cu privire la documentarea transmiterii spațiilor în locațiune

Întreprinderea în calitate de proprietar al unui depozit cu o suprafață de 300 m2 își propune să transmită în locațiune o parte din suprafața acestuia. În baza contractului de locațiune va fi întocmită, lunar, factura fiscală în care sînt indicate plata de locațiune și serviciile refacturate. Este necesar a întocmi factura ca document primar la transmiterea suprafeței depozitului de 100 m2 în locațiune în momentul încheierii contractului de locațiune?

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea contabilității nr. 113 din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.
Detalii