02
07 2021
3

Minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”. Rezultatele semestrului I

În rezultatul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, în semestrul I al anului 2021 au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare, impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală). În rezultat au fost adoptate 176 de decizii asupra cazului de încălcare a legislației, inclusiv ce țin de corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora, fiind calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 10,911 mil. lei, dintre care au fost achitate 6,7 mil. lei,
Detalii
29
07 2021
320

„Loteria fiscală”. Lista învingătorilor celei de a II etape din anul 2021

Etapa a II-a din anul curent a concursului „Loteria fiscală”, care s-a desfășurat în perioada 1 aprilie-30 iunie, s-a finalizat. Astfel, au fost desemnați 174 de câștigători care vor primi premii în valoare a câte 1 000 de lei. Lista câștigătorilor poate fi accesată aici.

Premiile vor fi transferate câștigătorilor pe conturile de card, în maximum 10 zile după publicarea listei.


Detalii

28
07 2021
387

Controlul fiscal în trimestrul I. Circa 54% din contribuabili au admis încălcări

Numărul controalelor fiscale efectuate în trimestrul I al anului curent per total a atins cifra de 8273 unități, dintre care cel mai mare număr (5698) de verificări au fost cele la fața locului prin metoda de verificare tematică (privind restituirea TVA, accize, înregistrarea/anularea plătitorilor de TVA, restituirea impozitului pe venit/verificarea obligațiilor persoanelor fizice). Ca rezultat al acestor controale au fost stabilite 3485 abateri de la legislația fiscală în vigoare, suma total calculată a impozitelor, taxelor, majorărilor de intârziere etc. depășind 7,4 mil. lei, se constată în informația ce ține de rezultatele controalelor fiscale efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat în primele trei luni ale anului 2021. Totodată, suma sancțiunilor fiscale calculate în cadrul  controalelor tematice a constituit 2,77 mil. lei.
 


Detalii

27
07 2021
524

TVA FACT: autoritatea fiscală propune modificări

Facturile fiscale, în temeiul cărora realizarea dreptului la deducere a TVA se asigură în conformitate cu art.102 alin.(12) din Codul fiscal, pot fi înregistrate în anexa nr.1 (TVA FACT) aferentă perioadei fiscale în care acestea au fost primite sau în perioada fiscală în care a fost asigurată deducerea TVA aferentă acestora (perioada fiscală în care a avut loc livrarea).
 
Serviciul Fiscal de Stat a elaborate și propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declarației privind TVA şi a Modului de completare a Declarației privind TVA.
Detalii
23
07 2021
191

CFV21 va fi prezentată până la 26 iulie

Termenul de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul viei și vinului pentru trimestrul II al anului 2021 este data de 26 iulie 2021, informează Serviciul Fiscal de Stat.
 

În conformitate cu Ordinul SFS nr. 349/2021, declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de subiecţii contribuitori la Fond.
 


Detalii

22
07 2021
179

Volumul lucrărilor de construcții inginerești a sporit cu 24%

Valoarea totală a lucrărilor de construcții executate de către întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcții” (cu excepția entităților cu 0-3 angajați) în anul 2020 a constituit 15,1 mld. lei, în prețuri comparabile fiind cu 11,8% mai mare față de cea înregistrată cu un an mai devreme, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, a sporit cu 8,7% volumul lucrărilor de construcții noi (până la 7,44 mld. lei, având ponderea 49,3% din total), al lucrărilor de reparații capitale – cu 10,2% (atingând 3,79 mld. lei), precum și al celor de întreținere și reparații curente – cu 20,3% (depășind 3,6 mld. lei).


Detalii

15
07 2021
92

Asociațiile de afaceri pot pretinde la calitatea de membru al Consiliul pentru soluționarea disputelor

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor al SFS, conform prevederilor pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 380 din 25 aprilie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control.

Membri ai Consiliului din partea mediului de afaceri pot fi asociațiile ce îndeplinesc următoarele condiții:


Detalii
14
07 2021
390

„Mesagerie”. Noul compartiment va fi lansat în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”

Serviciile fiscale electronice și alte sisteme informaționale, centralizate în cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabililor” (CPC), sunt instrumentele care asigură interacțiunea dintre contribuabil și SFS în mediul online, obiectivul de bază al  acestuia fiind stimularea contribuabililor în utilizarea serviciilor fiscale electronice și asigurarea interacțiunii și comunicării eficiente a contribuabililor cu SFS, exclusiv în mediul online.
 
În perioada iulie-august curent, SFS planifică lansarea unui nou modul din cadrul sistemului CPC, și anume compartimentul „Mesagerie”. Acesta vine să asigure un spațiu centralizat:
 


Detalii

14
07 2021
989

Termen de prescripție expirat. SFS a anulat sumele achitate în plus

Sumele plătite în plus de către 15730 de contribuabili sunt anulate prin prescripție în anul curent, fiind aplicate prevederile art.266 alin (3) din Codul fiscal. Amintim, acesta stabilește că sumele plătite în plus şi cele care urmează a fi restituite, care nu au fost solicitate în termenul prevăzut, se anulează în modul stabilit de Guvern. Lista contribuabililor a fost făcută publică de Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit datelor, cea mai mare sumă anulată constituie 804 mii lei.
 
Reamintim, potrivit prevederilor art.266 alin. (1) din CF, cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care,
Detalii
14
07 2021
258

SFS fortifică capacitățile de comunicare cu contribuabilii

Serviciul Fiscal de Stat a publicat Strategia de deservire a contribuabililor pentru anii 2021-2026 – un document de politici în domeniul deservirii contribuabililor pe termen lung, dezvoltată/elaborată în contextul Programului de activitate a Guvernului, Planurilor de activitate a Ministerului Finanțelor și a Serviciului Fiscal de Stat, Strategiei de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat, precum și a altor documente de politici la nivel național și instituțional. Unul dintre obiectivele incluse în document este fortificarea capacităților de comunicare cu contribuabilii. În continuare prezentăm acest obiectiv, în formularea inclusă de autoritatea fiscală în Strategie.


Detalii