03
01 2019
705

ANSA este fondatorul Laboratorului central

De efectuarea investigațiilor de laborator ale producției alcoolice și produselor alimentare, inclusiv ale conservelor, de implementare a metodelor de verificare a calității și siguranței băuturilor și al produselor alimentare, precum și a altor produse nespecificate, în conformitate cu practicile europene și internaționale se va ocupa o instituție publică nou creată.

În Monitorul Oficial din 28 decembrie 2018 a fost publicată Hotărârea cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”.
Detalii
06
12 2018
3662

Controale planificate pentru anul 2019: ANSA

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), prin Ordinul nr. 654 din 29 noiembrie 2018, a aprobat Planul controalelor planificate pentru anul 2019.

Astfel, vă propunem Graficul controalelor planificate pentru domeniul producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice.

Tot prin același Ordin a fost aprobat Graficul controalelor planificate pentru domeniul fitosanitar și protecția plantelor, subdomeniul semincer, ce prevede verificarea a 524 agenți economici din acest domeniu.
Detalii
21
09 2018
735

Controale ANSA: sancţiuni pentru neconformități

Sancțiuni în valoare de 32 mii de lei vor fi aplicate agenților economici ca urmare a efectuării controalelor de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în perioada 7-13 septembrie curent, comunică Agenția.

În această perioadă au fost efectuate 44 de controale la agenții economici din domeniul producției de origine vegetală, la 23 agenți economici utilizatori de produse de uz fitosanitar și fertilizanți și 4 depozite pentru păstrare temporară.
Detalii
20
03 2018
655

Controlul calităţii produselor vitivinicole

În cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor va fi instituită o nouă structură organizatorică în sarcina căreia va fi pus controlul siguranței produselor vitivinicole.

Hotărârea Guvernului ce conține această prevedere este publicată în Monitorul Oficial din 16 martie 2018 și a fost elaborată în contextul optimizării structurii și efectivului unei autorități cu funcții de control și supraveghere – Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice.
Detalii
12
02 2018
811

Curtea de Conturi: auditul „performanței” la ANSA

Curtea de Conturi a efectuat auditul performanței la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor cu scopul de a evalua în ce măsură aceasta asigură, prin controalele efectuate, conformitatea produselor alimentare importate.

Hotărârea Curții, împreună cu concluziile și recomandările de rigoare, a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 februarie curent.
Detalii
23
08 2017
1162

Contabilitatea ANSA nu corespunde cerinţelor minime aprobate

Politicile de evidență contabilă ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și entitățile subordonate, în anul 2016, nu corespund cerințelor minime aprobate de Ministerul Finanțelor, se menționează în Hotărârea Curții de Conturi privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale ANSA și unor instituții din subordine pe anul 2016 și Raportul de audit privind conformitatea activității ANSA și a unor entități din subordine în anul 2016, publicat în MO, din 18 august curent.
Detalii
11
08 2016
679

Moldova a obţinut progrese în domeniul siguranţei alimentelor

Moldova a obţinut progrese în domeniul siguranţei alimentelor şi protecţiei drepturilor consumatorilor, după semnarea Acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană. Acest fapt l-a comunicat Centrul de Informaţii al Vecinătăţii Europene, menţionînd că subiect dat a fost în centrul atenţiei conferinţei regionale, care a avut loc la Tbilisi, Georgia.
Detalii