13
09 2022
85

Veniturile și cheltuielile băncilor moldovenești în semestrul I

La finele semestrului I al anului curent profitul în sistemul bancar al Moldovei a însumat 1,6 mld. lei, majorându-se cu 80,4% sau cu 726 mil. lei comparativ cu indicatorii înregistrați în aceeași perioadă a anului precedent.
 
Potrivit datelor reflectate în raportul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), majorarea profitului în perioada de referință a fost determinată de creșterea veniturilor din dobânzi cu 1,4 mld. lei sau cu 60,9% (în principal de la activitatea de creditare), a veniturilor din diferențele de curs valutar (cu 249,8 mil. lei sau 47,9%), a veniturilor din onorarii și comisioane (cu 243,8 mil. lei (21,1%)).
 


Detalii

02
12 2021
364

Profitul în sistemul bancar este în creștere

La situația din 30 septembrie anul curent, cele 11 bănci licențiate din Moldova au înregistrat rentabilitatea activelor de 2% (în creștere cu 0,5 p.p.) şi rentabilitatea capitalului de 12,0%, (cu 3,2 p.p. mai mare) comparativ cu indicatorii de la sfârșitul anului precedent, comunică Banca Națională a Moldovei (BNM).
 
Astfel, în ianuarie-septembrie 2021 activele totale în sectorul bancar au constituit 113,8 mld. lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 9,6% sau cu 10 mld. lei. În structura activelor, ponderea cea mai mare a revenit articolului din bilanț „Credite și avansuri la cost amortizat”, care a constituit 45,8% (52,1 mld. lei), fiind în creștere cu 2,5 p.p.


Detalii

04
06 2020
594

Lucrătorilor bancari, cu considerație

Activitatea bancară este considerată sistemul sanguin al economiei oricărui stat. Aceasta poate asigura atât stabilitatea financiară (la general), cât și posibilitatea de dezvoltare a unei afaceri sau de realizare a visului unui om simplu, însă este însoțită de o mare responsabilitate, provocări permanente și precauție.


Stimați angajați din domeniul bancar,Detalii
17
03 2020
874

Ministerul Finanțelor a solicitat băncilor comerciale amânarea plăților la credite

Conducerea Ministerului Finanțelor a avut un schimb de opinii cu conducerea Băncii Naționale a Moldovei, dar și cu reprezentanții băncilor comerciale sistemice.

În contextul evoluției situației epidemiologice a infecției COVID-19, Ministerul Finanțelor a solicitat examinarea posibilității suspendării sau amânării, în perioada martie-mai 2020, a plăților la creditele oferite de băncile comerciale cetățenilor. De asemenea, s-a solicitat ca pentru perioada martie-mai 2020 să nu fie aplicate penalităţi pentru neachitarea în termen a sumelor datorate spre plată.
Detalii
06
06 2018
1414

Majorarea plafonului de garantare a depozitelor

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege ce are ca scop consolidarea stabilității sectorului financiar și îmbunătățirea cadrului legal aferent garantării depozitelor în sistemul bancar.

Astfel, autorii propun majorarea plafonului de garantare a depozitelor până la 50 mii lei, începând cu anul 2020, în prezent acesta fiind de 20 mii lei. Se consideră că majorarea va asigura o rată mai mare de returnare a depozitelor deținute de băncile licențiate în cazul în care acestea devin indisponibile, va crește nivelul de încredere al societății în sistemul bancar și al siguranței mijloacelor financiare plasate în sistemul bancar, care va genera și o majorare a plasamentelor și depozitelor deținute de băncile licențiate.
Detalii
15
05 2018
1888

Sistemul bancar din RM: volumul operaţiunilor de casă în trimestrul I

Biroul Naţional de Statistică prezintă datele oferite de Bănca Națională a Moldovei, conform cărora în ianuarie-martie 2018 încasările în numerar pe sistemul bancar au însumat 24790 mil. lei, fiind în creștere cu 1,3% față de încasările din perioada respectivă a anului 2017. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de încasări:

• de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 4,8%;
Detalii
15
02 2018
913

Cardul bancar, tot mai agreat de moldoveni

Moldovenii au încheiat anul 2017 cu circa 1,74 mil. carduri bancare în circulaţie, ceea ce este cu 224 mii mai mult decât în anul 2016.

Banca Naţională a comunicat că pe parcursul anului precedent au fost eliberate 567 mii de carduri, iar circa 343 mii au fost retrase din circulaţie.

Totalul operaţiunilor efectuate cu cardurile bancare eliberate în Moldova a crescut de la 32 mil. până la 40,3 mil., cardurile fiind utilizate cel mai frecvent pentru retragerea banilor – 24,2 mil. operaţiuni (în creştere cu 2,6 mil.).
Detalii
23
08 2017
4353

Cinci trezorerii regionale în loc de 38 teritoriale

Este propus spre consultare noul Regulament privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor. Documentul a fost elaborat în vederea executării prevederilor noii Legi a Guvernului.

Potrivit proiectului, cele 38 de trezorerii teritoriale vor fi reorganizate în 5 trezorerii regionale, în acest fel fiind asigurată consolidarea sistemului trezorerial, prin dezvoltarea capacităților trezoreriilor actuale.
Detalii
04
08 2017
1430

Lichiditatea excesivă în sistemul bancar a atins 7 mld. lei

Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea menționează că băncile din țara noastră se confruntă cu un nivel foarte înalt de lichiditatea excesivă. Aceasta reprezintă o parte din depuneri a băncilor care nu sunt în rezervele obligatorii și care ar putea fi utilizate pentru a desfășura o activitate de creditare.
Detalii