25
07 2018
808

SFS, destinatar al sistemului electronic de monitorizare a jocurilor de noroc

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern privind asigurarea implementării Legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

Proiectul stabilește autoritățile și instituțiile publice, care vor avea calitatea de posesor, deținător și destinatar al sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc (SEUMSJN).
Detalii
10
01 2018
1317

Independența și transparența Curții de Conturi

Mandatul, organizarea, atribuțiile, împuternicirile, garanțiile de independență a Curții de Conturi, dar și raporturile juridice ce apar în procesul auditului public extern vor fi reglementate de o nouă Lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.
Detalii