01
09 2022
493

„Vulnerabilitatea Energetică”: proiectul conceptul sistemului informațional

Pentru a beneficia de compensații pentru energie, consumatorul se va înregistra în Sitemul informațional „Vulnerabilitatea Energetică”, iar în baza informațiilor furnizate acestuia îi va fi atribuită o categorie de vulnerabilite. Clasificarea se va baza pe o serie de parametri, inclusiv venitul, costurile energiei ca pondere din venit, mărimea gospodăriei, tipul sistemului de încălzire utilizat etc.
 
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Vulnerabilitatea Energetică” a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali, fiind anunțat pregătit pentru inițierea procedurii de consultări publice.


Detalii

30
08 2022
159

Evidența unică a contravențiilor

Asigurarea evidenței executării sancțiunilor contravenționale sub formă de amendă; atribuirea automatizată a conturilor pentru amenzile achitate; evidența agenților constatatori ai participanților; furnizarea mecanismului de identificare a persoanelor anunțate în căutare, dar și sporirea calității asigurării informaționale a activității organelor abilitate cu funcții de constatare, examinare și soluționare a contravențiilor prin asigurarea interconexiunii cu alte sisteme informaționale de stat sunt doar unele din sarcinile stabilite pentru Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții.


Detalii
28
07 2022
238

e-APL va asigura prestarea serviciilor publice de calitate și în timp util

Autoritățile publice locale vor avea posibilitatea să acceseze și să utilizeze resursele informaționale de stat prin intermediul unei platforme electronice, ceea ce va facilita prestarea de către acestea a serviciilor publice online și interacțiunea digitală cu cetățeni și mediul de afaceri.

 

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Portalului administrației publice locale din Republica Moldova (e-APL) a fost acceptat în cadrul ședinței Guvernului din 27 iulie.


Detalii

14
06 2022
207

Evidența accidentelor și a evenimentelor de muncă va fi ținută în SI ISM

Raportarea și înregistrarea accidentelor de muncă, precum și evidența evenimentelor de muncă ar putea fi gestionate prin intermediul platformei electronice Sistemul Informațional „Inspectoratul de Stat al Muncii” (SI ISM). Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Conceptului acesteia și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului (care va forma sistemul informational), a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali, ce a avut loc săptămâna trecută, fiind considerat pregătit pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică.
 
Lansarea acestui sistem va asigura o abordare sistematică de identificare și înregistrare a activităților de inspecție în muncă, implicând procesele de
Detalii
18
05 2022
321

Vânzare directă a VMS persoanelor fizice: un nou produs investițional

Conceptul Programului de vânzare directă a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) persoanelor fizice în Republica Moldova a fost aprobat de Executiv în luna septembrie 2021 și prevede că persoanele vor avea acces direct la cumpărarea VMS printr-o platformă electronică, în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice, fără licitații și fără intermediere. În scopul implementării Programului, Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi, 18 mai, Regulamentul resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Programul de vânzare directă a VMS persoanelor fizice”.
 
Documentul va reglementa crearea unui produs investițional adaptat la cerințele persoanelor fizice în calitate de investitori în VMS,
Detalii
04
03 2022
341

Depozitarul public al situațiilor financiare: beneficii și impact imediat

Oferirea unui sistem unic integrat de colectare, stocare, generalizare, analiză și publicare a situațiilor financiare, a raportului conducerii și a raportului auditorului ale entităților sunt scopurile conceptului sistemului informațional ”Depozitarul public al situațiilor financiare” elaborat de Biroul Național de Statistică, ținând cont de prevederile art. 8 (alin.4) din Legea nr.287/2017 contabilității și raportării financiare, potrivit cărora BNS gestionează Depozitarul public al situațiilor financiare (DPSF). Proiectul a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.


Detalii

25
01 2022
323

Vânzare directă a VMS persoanelor fizice: conceptul sistemului informațional

Programul Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022) include obiective specifice privind gestionarea acesteia, unul dintre obiective fiind dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat (VMS) prin diversificarea canalelor de vânzare a VMS, odată cu creșterea accesibilității persoanelor fizice la procurarea respectivelor valori mobiliare.
 
În acest context, Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire  la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova”.


Detalii

13
12 2021
416

Facilitarea accesului la informații fiscale

În perioada noiembrie-decembrie 2021, autoritatea fiscală a realizat sondajul de opinie privind funcționarea sistemului de petiționare în cadrul SFS, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor”. Chestionarul a fost completat de circa 250 de contribuabili.


Detalii

10
09 2021
313

SI RSSP va sta la baza Portalului guvernamental unic al serviciilor publice

Serviciile publice prestate de autoritățile publice din Republica Moldova vor fi integrate într-un sistem informațional ce va permite evidența electronică a acestora, dar și constituirea unei baze informaționale pentru dezvoltarea, în perspectivă, a Portalului guvernamental unic al serviciilor publice.
 
Executivul a aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice, care include conceptul Sistemului informațional „Registrul de stat al serviciilor publice  (SI RSSP),
Detalii
21
06 2021
608

SFS lansează în regim de pilotare SIA „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor”

Serviciul Fiscal de Stat lansează, astăzi, 21 iunie 2021, în regim de pilotare Sistemul Informațional Automatizat „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor”, soluție informațională destinată pentru a determina nivelul de satisfacție a contribuabililor în raport cu serviciile prestate de către autoritatea fiscală națională.

Obiectivele de bază ale noului sistem informațional sunt:

Detalii