10
09 2021
145

SI RSSP va sta la baza Portalului guvernamental unic al serviciilor publice

Serviciile publice prestate de autoritățile publice din Republica Moldova vor fi integrate într-un sistem informațional ce va permite evidența electronică a acestora, dar și constituirea unei baze informaționale pentru dezvoltarea, în perspectivă, a Portalului guvernamental unic al serviciilor publice.
 
Executivul a aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice, care include conceptul Sistemului informațional „Registrul de stat al serviciilor publice  (SI RSSP),
Detalii
21
06 2021
357

SFS lansează în regim de pilotare SIA „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor”

Serviciul Fiscal de Stat lansează, astăzi, 21 iunie 2021, în regim de pilotare Sistemul Informațional Automatizat „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor”, soluție informațională destinată pentru a determina nivelul de satisfacție a contribuabililor în raport cu serviciile prestate de către autoritatea fiscală națională.

Obiectivele de bază ale noului sistem informațional sunt:

Detalii
29
01 2021
752

Aducerea în concordanță cu modificările efectuate prin Legea nr. 257/2020

În Monitorul Oficial din 29 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 9 din 19 ianuarie curent cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal, aprobat prin Ordinul MF nr.46 din 19.03.2020.

Întru executarea prevederilor art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, precum și în legătură cu modificările efectuate prin Legea nr. 257 din 16.12.2020 privind modificarea unor acte normative, dar și întru asigurarea unei administrări fiscale eficiente,


Detalii
18
12 2020
1157

Modificarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 decembrie 2020, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 585 din 26 noiembrie 2020 privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.317 din 26.06.2020.

În temeiul art.1323 alin. (10), art. 133 alin. (1) pct.17) și alin.(2) pct.4) și pct.8) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia”,


Detalii
13
11 2020
587

Conceptul SII „Asigurarea obligatorie de asistență medicală”

Guvernul urmează să aprobe conceptul Sistemului informațional integrat „Asigurarea obligatorie de asistență medicală” (SII AOAM). Documentul a fost elaborat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat ce a avut loc ieri, 12 noiembrie.
 
Autorii documentului menționează că sistemele existente implementate anterior sunt deja învechite și nu corespund funcționalului și tehnologiilor existente. Astfel, CNAM a devenit dependentă de un șir de sisteme informatice utilizate strict doar de către anumite subdiviziuni, acestea fiind orientate în cea mai mare măsură spre necesitățile și business-procesele fiecărei subdiviziuni în parte.

Detalii
05
11 2020
591

Întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice în SIA RSAP

În Monitorul Oficial din 3 noiembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28 octombrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice.

 

Documentul oferă o claritate privind întocmirea și păstrarea dosarului de achiziții publice în condițiile utilizării SIA RSAP, a documentelor utilizate de către autoritatea contractantă în procesul derulării unei proceduri, dar și actele aferente utilizării după finalizarea procedurii de atribuire.


Detalii
02
10 2020
444

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală, digitalizată

În Republica Moldova va fi lansată o platformă informațională în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală. Aceasta va fi constituită din sistemul informațional în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală  (SI e-OPI) și sistemul informațional „Registrul cererilor de intervenție” (SI e-RCI). Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii respective.
 
Posesor și deținător al SI e-OPI va fi Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, iar în calitate de administrator tehnic – Serviciul Tehnologia Informației și Securitate. Totodată, posesor și deținător al SI e-RCI va fi Serviciul Vamal, iar Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe va asigura administrarea tehnică a sistemului.

Detalii
18
09 2020
440

SIA „Registrul solurilor Republicii Moldova”

Toate informațiile oficiale despre solurile din țara noastră vor fi incluse în sistemul informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova”. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea sistemului a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 17 septembrie 2020.

 

Documentul determină regulile de formare şi ţinere a Registrului solurilor, stabileşte condițiile de înregistrare, actualizare şi radiere a datelor de descriere a învelişului de sol, determină responsabilitatea şi împuternicirile de ţinere a Registrului, precum şi procedura de furnizare şi publicare a informaţiei.
Detalii

10
09 2020
329

SIA ESBS: „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții”

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a elaborat proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” (SIA ESBS). Documentul va fi discutat astăzi, 10 septembrie, în cadrul ședinței Secretarilor de stat.
 
SIA ESBS se va utiliza pentru crearea și dezvoltarea resursei informaționale, precum și repartizarea, stocarea, sistematizarea, actualizarea și protecția soluțiilor informaționale a subvențiilor, cu asigurarea concomitentă a unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Totodată, introducerea sistemului în funcțiune va permite formarea resurselor informaționale departamentale în domeniul agriculturii și mediului rural, precum și înregistrarea solicitanților și beneficiarilor de subvenții. Conform proiectului, participanți la sistem vor fi Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), MADRM, alte entități cu care vor fi încheiate acorduri de colaborare.

Detalii