07
05 2015
1164

Perceptorii fiscali – verigă de legătură între sistemul fiscal şi administraţia locală

Administrarea eficientă a impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare constituie preocupări principiale ale Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Anenii Noi. În acest scop, dar şi întru asigurarea în termen a persoanelor fizice –cetăţeni şi gospodării ţărăneşti cu avize de plată conform prevederilor art.286 din Codul Fiscal, precum și în scopul instruirii și implicării perceptorilor fiscali în procesul urmăririi restanțelor, IFS Anenii Noi a organizat o şedinţă de lucru cu perceptorii fiscali din cadrul serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor raionului Anenii Noi.
Detalii