12
08 2022
1029

CSE a aprobat o nouă dispoziție

Ministerul Mediului va elabora un plan de acțiuni pentru aprovizionarea populației cu lemne de foc pentru perioada rece a anului 2022-2023. Ordinul va avea caracter obligatoriu pentru autoritățile publice centrale și locale vizate.  Acțiunea este prevăzută în  Dispoziția nr. 33 din 11.08.2022, aprobată de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. 


Detalii

30
06 2022
207

CSE a adoptat noi măsuri pentru gestionarea crizei refugiaților

În scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru gestionarea crizei refugiaţilor, Comisia Situații Excepționale a decis, prin Dispoziția nr. 29 din 28 iunie curent, alocarea din Fondul de intervenție al Guvernului a mijloacelor financiare, după cum urmează:

  • 1080,8 mii lei - pentru acordarea sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate, în lunile aprilie-iunie 2022, angajaţilor structurilor teritoriale de asistenţă socială antrenate direct în procesul de gestionare a fluxului migraţional de refugiaţi;
    Detalii
24
05 2022
257

CSE a aprobat noi proceduri pentru asigurarea cetățenilor cu energie electrică

În cazul majorării prețurilor la energia electrică procurată pe piața angro de către furnizorii serviciului universal și/sau de ultimă opțiune și operatorii de sistem care va genera un impact mai mare de 5% asupra veniturilor determinate la aprobarea prețurilor/tarifelor în vigoare, prin derogare de la procedurile stabilite în Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 239/2008 cu privire la transparența în procesul decizional:


Detalii

01
04 2022
416

CSE: măsuri de tranziție în domeniul justiției și derogări de la Legea privind controlul tutunului

Comisia pentru situații Excepționale a publicat Dispoziția nr.13 din 31 martie, prin care sunt aprobate măsuri suplimentare de gestionare a crizei refugiaților ( crearea Centrului Unic de Gestionare a Crizei, distribuirea ajutoarelor umanitare, inclusiv livrarea în Ucraina a loturilor de ajutoare internaționale intrate în Republica Moldova; dar și din rezervele de stat etc.), de tranziție în domeniul justiției (acestea vor fi puse în aplicare din 4 aprilie 2022), precum și de ordin economic, avându-se în vedere un șir de derogări de la prevederile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului.


Detalii

28
03 2022
710

Facilități pentru agenții economici care importă produse din Ucraina

Pe perioada stării de urgență, agenții economici care importă mărfuri din Ucraina nu mai sunt obligați să prezinte în original certificatele de origine a mărfurilor (forma CT-1) eliberate de autoritățile din Ucraina. Este suficientă prezentarea copiei certificatului și a unei declarații în baza căreia importatorul se obligă să prezinte ulterior, organelor vamale, originalele certificatelor.


Detalii
16
03 2022
832

CSE a publicat Dispoziția nr.10

Pentru luna martie 2022 furnizorii serviciului universal și/sau de ultimă opțiune vor achiziționa energie electrică de la Furnizorul central de energie electrică SA ,,Energocom" la prețul de 1,23lei/kWh (fără TVA). Diferența de 2,01 lei/kWh (fără TVA) dintre acest preț de achiziție de 1,23 lei/kWh (fără TVA) și 3,24 lei/kWh (fără TVA) prețul reglementat aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va fi subvenționat Furnizorului central de energie electrică SA ,,Energocom" de către Guvern.


Detalii

11
03 2022
430

CSE a aprobat noi măsuri

Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova a aprobat Dispoziția nr. 9 din 10 martie curent prin care a dispus:

1. stabilirea procedurii de transmitere a donațiilor persoanelor fizice destinate gestionării crizei refugiaților;

 

2.  stabilirea prețului la produsele petroliere în perioada stării de urgență, prin derogare de la prevederile Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere;

 

3. suspendarea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport înmatriculate în Ucraina și declarate prin acțiune;


Detalii

10
03 2022
590

28.21.71 Se permite deducerea TVA aferentă procurărilor utilizate pentru efectuarea donațiilor și livrărilor cu titlu gratuit neimpozabile cu TVA, în scopuri de plasament temporar, precum și pentru gestionarea fluxului refugiaților?

Conform pct.2 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 4 din 1 martie 2022, prin derogare de la art.102 din Codul fiscal, se permite deducerea TVA aferente procurărilor utilizate pentru efectuarea donațiilor și livrărilor cu titlu gratuit neimpozabile cu TVA,
Detalii