10
08 2022
156

CSE a dispus o serie de măsuri privind eliberarea masei lemnoase

În scopul asigurării unui mecanism transparent de eliberare a lemnului pentru foc către populație, Comisia pentru Situații Excepționale, prin Dispoziția nr. 32 din 08.08.2022 a dispus o serie de măsuri.

Astfel, în conformitate cu dispoziția aprobată, Agenția „Moldsilva” va asigura contabilizarea masei lemnoase recoltate de către entitățile silvice și anume:  stocurile de masă lemnoasă disponibilă pentru comercializare, cantitatea de lemne comercializate pe parcursul săptămânii, locul amplasării/depozitării masei lemnoase recoltate.


Detalii

13
06 2022
310

CSE: Dispoziția nr.25

Operatorul terminalului de produse petroliere din cadrul Portului Internațional Liber Giurgiulești va acorda prioritate la prestarea serviciilor portuare pentru produsele petroliere destinate importului definitiv pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru aceasta, titularii de licență vor depune către administrația terminalului o solicitare în formă scrisă cu cel puțin 48 de ore înainte, în care vor indica cantitățile exacte ce urmează a fi plasate în regim de import definitiv. Măsură a fost aprobată de Comisia pentru Situații Excepționale, care a publicat Dispoziția nr.25 din 9 iunie curent.


Detalii

03
06 2022
252

40.6.1 Care este regimul TVA aplicabil exportului de ulei de floarea soarelui (poziția tarifară 1512), inclusiv la livrarea acestuia în Portul Internațional Liber Giurgiulești și în ZEL, începând cu 19 mai 2022 până la expirarea stării de urgență?

Conform pct.6 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr.21 din 18 mai 2022, prin derogare de la prevederile art.104 lit.a) din Codul fiscal, pe perioada stării de urgență, începând cu 19 mai 2022, exportul și livrarea asimilată exportului, inclusiv în Portul Internațional Liber Giurgiulești și în Zonele Economice Libere, a uleiului de floarea soarelui (poziția tarifară 1512), se scutește de TVA fără drept de deducere.

29
04 2022
328

CSE a suplinit codurile CAEM ce pot beneficia de compensarea diferenței de preț la gazele naturale

Domeniile de activitate ale consumatorilor non-casnici de gaze naturale, definiți ca persoane fizice sau persoane juridice, care procură de la furnizorii de gaze naturale și au activităli de bază din domeniile specificate anterior în pct. 1.10 din Dispoziția CSE nr.11 din 17 martie 2022 și a căror plăți pentru gazele naturale (fără TVA) consumate lunar reprezintă cel puțin 5% din volumul de vânzări din luna respective sunt extinse.
 
Comisia Situații Excepționale a publicat Dispoziția nr.18 din 28 aprilie curent, potrivit căreia dreptul de a solicita compensații pentru diferența de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru perioada ianuarie-martie 2022 este oferit și pentru următoarele coduri CAEM:


Detalii

15
04 2022
329

CSE a publicat Dispoziția nr.14

Pentru asigurarea cantităților de energie electrică necesare consumatorilor finali și operatorilor de sistem pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețelele electrice, în perioada 1 mai - 30 iunie 2022, furnizorii serviciului universal, furnizorii de ultima opțiune și operatorii de sistem procura energie electrică de la SA ,,Energocom".
 
Totodată, în cazul majorării prețurilor la energia electrică procurată pe piața angro de către furnizorii serviciului universal și/sau de ultima opțiune și operatorii de sistem care va genera un impact mai mare de 5% asupra veniturilor determinate la aprobarea prețurilor/tarifelor în vigoare, prin derogare de la procedurile stabilite în Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică,
Detalii
25
02 2022
665

CSE: primirea și plasarea refugiaților din Ucraina

Prin derogare de la art. 15 din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat și al art. 6 și art. 61 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova se stabilește că, la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova de pe teritoriul Ucrainei se autorizează trecerea frontierei de stat a cetățenilor ucraineni, prin punctele de trecere a frontierei de stat, la prezentarea a unui din actele de identitate:
  1. pentru minori – unul din următoarele acte: certificatul de naștere, actul de identitate național (buletinul/card de identitate), pașaport;
  2. pentru maturi – actul de identitate național (buletin/card de identitate) sau pașaport.

  3. Detalii
15
10 2021
449

„Energocom” are obligația achiziționării de gaze naturale de pe piețele din regiune

În cadrul ședinței Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE), prezidate de prim-ministrul Natalia Gavrilița, a fost anunţată starea de alertă în ceea ce priveşte sectorul energetic al țării, astfel încât instituțiile statului să ia măsuri concrete pentru a preveni o eventuală declanșare a unei situații de urgență și pentru a asigura aprovizionarea țării cu gaze naturale.
 
După încheierea ședinței CSE, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a comunicat cele mai importante decizii ale CSE și a precizat  că starea de alertă este o etapă necesară pentru a preveni declanșarea unei situații de urgență și pentru a fi pregătiți de orice scenariu.


Detalii

05
02 2021
444

Hotărârea CNESP nr.43: se permite desfăşurarea activităţilor cu prezenţa spectatorilor

Se admite desfăşurarea activităţilor cu prezenţa spectatorilor, în incinta instituţiilor teatral-concertistice şi a caselor de cultură la capacitatea de 50% din numărul de locuri, dar nu mai mult de 250 spectatori, cu respectarea prevederilor Instrucţiunii privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale în incinta instituţiilor teatral-concertistice şi a caselor de cultură. Prevederea este inclusă în Hotărârea nr. 43 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, aprobată astăzi, 5 februarie 2021.


Detalii
07
10 2020
423

(40.4.11) Cine sunt producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale?

 Potrivit pct. 11 din Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Fianțelor nr. 66/2020, producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale sunt considerați agenții economici care au suportat pierderi ale producției agricole de peste 50%, pe o suprafață de minim 30% din totalul terenurilor deținute în folosință și/sau posesie, ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020, determinate conform actelor de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale.

12
08 2019
727

Acordarea asistenței de lichiditate în situații de urgență

Pentru a menține stabilitatea sistemului financiar, Banca Națională a Moldovei va acorda băncilor solvabile și viabile, care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate, asistență de lichiditate în situații de urgență, garantată cu activele indicate la art.18 alin.(1)1 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei sau cu garanții de stat.

Guvernul a oferit aviz pozitiv o inițiativă legislativă ce are ca scop eliminarea ambiguităților existente în cadrul legal actual în partea ce ține de acordarea suportului financiar băncilor comerciale și prevede definirea asistenței în situații de urgență și indicarea expresă a faptului că asistența de lichiditate în situații de urgență poate fi acordată doar băncilor solvabile.
Detalii