13
04 2021
583

Conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate

Începând cu perioada de gestiune 2020, entitățile-mamă ale grupurilor mari de entități, precum și ale celor mici și mijlocii în cazul în care una dintre entitățile afiliate este entitate de interes public, în conformitate cu prevederile stipulate în art. 27 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017) și pct. 12 din Standardul Național de Contabilitate (SNC) „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” (Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 93/2019 cu modificările ulterioare) sunt obligate să întocmească și să prezinte bilanțul consolidat, situația consolidată de profit și pierdere și nota explicativă la situațiile financiare consolidate.


Detalii

09
04 2021
350

Puncte de reper pentru întocmirea Notei explicative la situațiile financiare consolidate

În Republica Moldova situațiile financiare consolidate vor fi întocmite conform SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” pentru perioadele de gestiune începând cu 1 ianuarie 2020, de aceea convențional se consideră că 1 ianuarie 2020 este data obținerii de către entitatea-mamă a controlului asupra entităților-fiice, respectiv, toate calculele sunt efectuate începând cu aceasta dată.
 
Din articolul „Conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate” elaborat de Natalia Tonu și Valentina Paladi, publicat în ediția din aprilie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, veți afla că situația consolidată a modificărilor capitalului propriu și situația consolidată a fluxurilor de numerar au un caracter de recomandare și se întocmesc în funcție de necesitățile informaționale ale utilizatorilor.


Detalii

08
04 2021
225

Scutirea de efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare. Aviz pozitiv

Proiectul de lege ce prevede scutirea de efectuare a auditului obligatoriu al situațiilor financiare aferente anului 2020 a entităților mijlocii, mari, precum și al situațiilor financiare consolidate ale grupurilor a fost avizat pozitiv de către Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului.


Potrivit autorilor, implementarea proiectului va scuti o bună parte din întreprinderi de cheltuieli, care vor putea fi direcționate la onorarea obligațiilor de plată față de salariați, furnizori, la reducerea datoriilor, menținerea activității. 


Detalii

07
04 2021
331

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2020. Aplicarea legislației fiscale și asigurărilor sociale în anul 2021.

Centrul de instruire și consultanță în management financiar și contabilitate a SC
„PASILIUB-CONT” SRL invită contabili, manageri financiari, economiști la seminarul tematic: Particularitățile întocmirii situațiilor financiare pe anul 2020. Aplicarea legislației fiscale și asigurărilor sociale în anul 2021. (1 zi - 10 ore academice).

 

Evenimentul se va desfășura în perioada 16 aprilie  2021.


Detalii

12
03 2021
913

Recomandări privind întocmirea situațiilor financiare și a declarației cu privire la impozitul pe venit pe anul 2020. Aplicarea legislației fiscale și asigurărilor sociale în anul 2021

Centrul de instruire și consultanță în management financiar și contabilitate a SC “PASILIUB-CONT” SRL  invită contabili, manageri financiari, economiști la seminarul tematic: „Recomandări practice privind întocmirea situațiilor financiare și a declarației cu privire la impozitul pe venit pe anul 2020. Aplicarea legislației fiscale și asigurărilor sociale în anul 2021” / (2 zile – 20 ore academice).


Detalii
04
02 2021
375

Închiderea anului 2020: Amortizarea în scopuri fiscale & VEN 12 și situațiile financiare

În cadrul acestui seminar, ne propunem să răspundem principalelor provocări cu care se confruntă contabilii odată cu demararea lucrărilor de a închidere anului.

 

Subiectele propuse în cadrul seminarului vor fi abordate din prisma a trei arii de interes:

  • Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale;
  • Modul de ajustare al veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale; completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12);
  • Algoritmul de întocmire al Situațiilor financiare.

 

PROGRAM


Detalii
04
01 2021
252

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate, publicat

În Monitorul Oficial nr. 360-371  din 25 decembrie 2020 a fost publicat  Ordinul nr. 155 al Ministerului Finanțelor din 9 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate și de modificare a Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”. Documentul a intrat în vigoare la data publicării.
 
În temeiul art.8 alin.(1) lit.b) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22),
 
ORDON:

Detalii
29
06 2020
1190

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate

Ministerul Finanțelor a elaborat și a înaintat spre consultare publică proiectul  Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate. Documentul propune modul de întocmire a bilanțului consolidat al grupului (entitatea-mamă, entitatea-fiică și entitatea-asociată); a situației de profit și pierdere; a situației modificărilor capitalului propriu; a situației fluxurilor de numerar.

 

Acesta reprezintă un studiu de caz privind modul de întocmire a situațiilor financiare consolidate în condițiile Legii nr. 287  contabilității și raportării financiare și al SMC ,,Prezentarea situațiilor financiare consolidate” aprobat prin Ordinul nr.93/2019  al ministrului Finanțelor.

 


Detalii
26
06 2020
1150

Situațiile financiare vor fi prezentate până la 30 iunie

Amintim contribuabililor că obligația de prezentare a situațiilor financiare individuale și situațiilor financiare consolidate pentru anul 2019 urmează a fi prezentate până la 30 iunie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale. Transferarea termenului de prezentare este reglementat prin Legea nr. 69   din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (art. XXVII).
 
Reamintim că, potrivit Legii contabilității și raportării financiare nr. 287, situațiile financiare urmau a fi prezentate până la 30 aprilie. 
Detalii