13
04 2022
123

Note explicative la situațiile financiare conform noilor SNC și politici contabile

Politicile contabile adoptate în cadrul entității reprezintă actul intern ce reglementează modalitatea ținerii evidenței contabile și întocmirii situațiilor financiare în contextul respectării standardelor de contabilitate, iar elaborarea acestui act este o mare provocare.

Politicile contabile cât și notele explicative la situațiile financiare reprezintă acte importante de care depinde: calitatea informației economice ale entității și în final veridicitatea deciziilor luate de antreprenori.


Suntem cei care dorim să aducem claritate în ceea ce privește elaborarea de politici
Detalii

04
03 2022
267

Depozitarul public al situațiilor financiare: beneficii și impact imediat

Oferirea unui sistem unic integrat de colectare, stocare, generalizare, analiză și publicare a situațiilor financiare, a raportului conducerii și a raportului auditorului ale entităților sunt scopurile conceptului sistemului informațional ”Depozitarul public al situațiilor financiare” elaborat de Biroul Național de Statistică, ținând cont de prevederile art. 8 (alin.4) din Legea nr.287/2017 contabilității și raportării financiare, potrivit cărora BNS gestionează Depozitarul public al situațiilor financiare (DPSF). Proiectul a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.


Detalii

11
03 2022
1412

Beneficiază de un webinar gratuit la procurarea unui abonament!

Din 02.02.2022, la procurarea unui abonament Premium, Classic sau Electronic+Cod fiscal 2022, beneficiezi GRATUIT de webinarul cu tematica „Întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2021” prezentat de unul din cei mai buni practicieni în domeniu – Iuliana Țugulschi.


Știm cât de importantă este informația corectă și aplicarea acesteia în practică! De aceea, vrem să-ți fim utili!  

Descarcă contul de plată aici


Detalii

10
12 2021
696

Aspecte practice privind întocmirea situațiilor financiare și declarației VEN12 în sectorul corporativ

Știm cât de importantă este întocmirea corectă a situaților financiare în cadrul unei entități și câte întrebări apar în procesul de elaborare al unui raport financiar. Pentru a exclude orice neclarități, erori și riscuri aferente întocmirii corecte a acestora, noi venim cu suportul necesar!


Dacă în activitate intervin neclarități la:
- etapele premergătoare obligatorii întocmirii situațiilor financiare;
- inventarierea
Detalii

12
08 2021
596

Serviciul de vizualizare a indicatorilor din situațiile financiare ale agenților economici a fost extins

Biroul Național de Statistică anunță că numărul indicatorilor din situațiile financiare individuale ale agenților economici a fost extins cu 24 de indicatori noi, astfel, numărul total al indicatorilor constituie 35.Indicatorii noi adăugați în aplicația web conțin informații referitoare la imobilizări corporale și necorporale, stocuri, creanțe, costul vânzărilor. De asemenea, au fost incluși și indicatori privind situațiile financiare prescurtate, acestea cuprinzând cea mai mare parte a entităților raportoare.


Detalii

10
08 2021
474

Totul despre întocmirea de către ONC a situațiilor financiare

În procesul întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2020 mai multe organizații necomerciale s-au confruntat cu dificultăți de diferită natură. În special pentru persoanele responsabile de întocmirea situațiilor financiare din cadrul ONC venim în ediția din august a revistei „monitorul fiscal FISC.md” cu analize și recomandări ce le vor permite evitarea pe viitor a oricăror dificultăți la acest capitol.
 
În articolul „Situaţiile financiare ale organizaţiilor necomerciale. Particularităţile întocmirii” elaborat de Lidia Foalea, autorul atrage atenția că întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare cuprind următoarele etape:
 
1) efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare, cum ar fi:


Detalii

10
05 2022
2643

Conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate

Începând cu perioada de gestiune 2020, entitățile-mamă ale grupurilor mari de entități, precum și ale celor mici și mijlocii în cazul în care una dintre entitățile afiliate este entitate de interes public, în conformitate cu prevederile stipulate în art. 27 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017) și pct. 12 din Standardul Național de Contabilitate (SNC) „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” (Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 93/2019 cu modificările ulterioare) sunt obligate să întocmească și să prezinte bilanțul consolidat, situația consolidată de profit și pierdere și nota explicativă la situațiile financiare consolidate.


Detalii

09
04 2021
634

Puncte de reper pentru întocmirea Notei explicative la situațiile financiare consolidate

În Republica Moldova situațiile financiare consolidate vor fi întocmite conform SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” pentru perioadele de gestiune începând cu 1 ianuarie 2020, de aceea convențional se consideră că 1 ianuarie 2020 este data obținerii de către entitatea-mamă a controlului asupra entităților-fiice, respectiv, toate calculele sunt efectuate începând cu aceasta dată.
 
Din articolul „Conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate” elaborat de Natalia Tonu și Valentina Paladi, publicat în ediția din aprilie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, veți afla că situația consolidată a modificărilor capitalului propriu și situația consolidată a fluxurilor de numerar au un caracter de recomandare și se întocmesc în funcție de necesitățile informaționale ale utilizatorilor.


Detalii

08
04 2021
607

Scutirea de efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare. Aviz pozitiv

Proiectul de lege ce prevede scutirea de efectuare a auditului obligatoriu al situațiilor financiare aferente anului 2020 a entităților mijlocii, mari, precum și al situațiilor financiare consolidate ale grupurilor a fost avizat pozitiv de către Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului.


Potrivit autorilor, implementarea proiectului va scuti o bună parte din întreprinderi de cheltuieli, care vor putea fi direcționate la onorarea obligațiilor de plată față de salariați, furnizori, la reducerea datoriilor, menținerea activității. 


Detalii

07
04 2021
662

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2020. Aplicarea legislației fiscale și asigurărilor sociale în anul 2021.

Centrul de instruire și consultanță în management financiar și contabilitate a SC
„PASILIUB-CONT” SRL invită contabili, manageri financiari, economiști la seminarul tematic: Particularitățile întocmirii situațiilor financiare pe anul 2020. Aplicarea legislației fiscale și asigurărilor sociale în anul 2021. (1 zi - 10 ore academice).

 

Evenimentul se va desfășura în perioada 16 aprilie  2021.


Detalii