13
10 2017
609

Privind cedarea scutirii personale majore în favoarea unei persoane fizice rezidente aflate în relație de căsătorie

Care sunt condiții pe care trebuie să le întrunească contribuabilul pentru a putea ceda scutirea sa personală majoră în favoarea unei persoane fizice rezidente aflate în relație de căsătorie (soț/soție)?

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din CF, de scutirea majoră în mărime de 15 840 lei pe an poate beneficia persoana care:
Detalii
27
06 2017
10085

Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat va beneficia de indemnizaţie de maternitate

Soția aflată la întreținerea soțului asigurat va beneficia de indemnizaţie de maternitate, dacă la data acordării concediului de maternitate nu este angajată în câmpul muncii şi nu realizează venit asigurat. Faptul poate fi confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere că nu este persoană asigurată.

Modificări și completări în acest sens la art. 16 al. (5) al Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale au fost aprobate de Guvern. Prin acestea Executivul se conformează deciziei Curții Constituționale, care a declarat neconstituţional al.(5) al art. 16, care anterior prevedea că soţia poate fi considerată că se află la întreţinerea soţului asigurat, dacă pe parcursul a 9 luni consecutive, premergătoare lunii acordării concediului de maternitate, nu a fost angajată și asigurată obligatoriu sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă.
Detalii
17
02 2017
1204

Efectele divorțului, în cazul în care unul din soți a beneficiat de scutirea suplimentară a soției (soțului) și scutirea pentru persoane întreținute, iar pe parcursul anului fiscal aceștia au întrerupt relația de căsătorie

Pentru început menționăm că scutirile de care poate beneficia persoana fizică cetățean și la care aceasta potrivit prevederilor legislației în vigoare are dreptul se acordă sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
Detalii