01
08 2018
244

Susţinerea financiară a Societăţii Civile

Uniunea Europeană urmează să aloce țării noastre 8 mil. euro în cadrul Instrumentului European de Vecinătate.

Hotărârea cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Facilitatea pentru societatea civilă a fost publicată în Monitorul Oficial de vineri, 27 iulie curent.
Detalii
23
07 2018
1215

Contractul de Societate Civilă: aspecte juridice

În ultima perioadă tot mai multe companii îşi unesc eforturile şi activele pentru a penetra pe piaţă şi în scopul obţinerii unor beneficii suplimentare, fără a institui o formă organizătorico-juridică. Respectiv, în procesul activităţii acestora apar mai multe întrebări, iar la unele din ele vom oferi răspunsul astăzi.
Detalii
27
06 2018
248

Reglementarea activităţii Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social

Proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social ce va reglementa atribuțiile și componența Comisiei, drepturile și obligațiile membrilor ei, procedura de examinare a solicitării privind atribuirea statutului de întreprindere socială, controlul privind conformarea la statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție este propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
26
05 2018
1263

Aspecte contabile și fiscale de activitate în baza contractului de societate civilă

Entitatile A si B au înființat o societate civilă. Entitatea A contribuie cu mijloace fixe. Entitatea B contribuie prin dreptul de exploatare a unor servicii și suportă cheltuielile de întreţinere și reparație a mijloacelor fixe. Vor fi deductibile cheltuielile de reparație a mijloacelor fixe pentru compania B? În baza a ce se vor permite spre deducere cheltuielile suportate de compania B, având în vedere natura contractului în baza căruia este efectuată activitatea (nici în locaţiune, nici proprietate)?
Detalii
15
05 2018
1438

CNAS va asigura transparenţa procesului decizional

Consultarea publică a deciziilor în cadrul CNAS va fi reglementată de Regulamentul cu privire la procedurile de elaborare, informare, consultare, participare şi adoptare a deciziilor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, aprobat prin Ordinul CNAS nr.63-A din 10 mai 2018 în scopul asigurării mecanismului de consultare publică cu societatea civilă şi a transparenţei autorităţii în procesul decizional.

Prevederile Regulamentului se vor aplica pentru procesele indicate de către subdiviziunile CNAS și nu se extind asupra procesului de elaborare a deciziilor şi de desfăşurare a şedinţelor din cadrul CNAS la care sunt examinate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată,
Detalii
23
01 2018
490

1. (29.2.4.13) Cum urmează a fi determinată baza valorică a activelor de capital vîndute care au fost obținute ca urmare a contractelor de societate civilă?

În conformitate cu art.1339 din Codul civil, prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între ele foloasele şi pierderile.
Detalii
16
08 2017
866

Operatorii de taxi, obligați să asigure mașini pentru persoanele cu dizabilităţi

Toţi operatorii de taxi vor fi obligaţi să asigure cel puţin o maşină adaptată transportului persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliu rulant şi care va fi utilizat fără aplicarea unor taxe suplimentare.

Hotărârea Guvernului ce prevede modificarea și completarea unor acte legislative în scopul eficientizării şi garantării sistemului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, conform prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile acestor persoane, a fost publicată în Monitorul Oficial din 11 august 2017.
Detalii
11
07 2017
686

Facilități fiscale și vamale pentru alte 7 proiecte investiționale

Programul Susținerea educației antreprenoriale în Europa de Est, implementat de Junior Achievement Moldova și a cărui beneficiar este Ministerul Educației, va beneficia de aplicarea cotei zero a TVA.

Guvernul, în ședința din 10 iulie, a susținut proiectul unei hotărâri ce se referă la completarea listei proiectelor de asistență tehnică și investițională asupra cărora se aplică cota zero a TVA la livrările de mărfuri și servicii efectuate pe teritoriul țării.
Detalii
26
05 2017
897

Legea integrității, adoptată de Parlament

După mai multe runde de discuții, parlamentul a aprobat în lectura finală proiectul Legii integrității. Din numele grupului de deputați, care au înregistrat proiectul, Roman Boțan a prezentat un ultim raport pe marginea dezbaterilor, în care este specificat că proiectul își propune să cultive integritatea publică și climatul zero toleranță la corupție în cadrul instituțiilor publice, să asigure implementarea unui sistem transparent de verificare a averilor și intereselor funcționarilor publici. Proiectul înglobează întreg spectrul de măsuri anticorupție, care se regăsesc în Legea privind statutul funcționarului public, precum și în alte acte legislative.
Detalii