16
08 2017
1166

Operatorii de taxi, obligați să asigure mașini pentru persoanele cu dizabilităţi

Toţi operatorii de taxi vor fi obligaţi să asigure cel puţin o maşină adaptată transportului persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliu rulant şi care va fi utilizat fără aplicarea unor taxe suplimentare.

Hotărârea Guvernului ce prevede modificarea și completarea unor acte legislative în scopul eficientizării şi garantării sistemului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, conform prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile acestor persoane, a fost publicată în Monitorul Oficial din 11 august 2017.
Detalii
11
07 2017
911

Facilități fiscale și vamale pentru alte 7 proiecte investiționale

Programul Susținerea educației antreprenoriale în Europa de Est, implementat de Junior Achievement Moldova și a cărui beneficiar este Ministerul Educației, va beneficia de aplicarea cotei zero a TVA.

Guvernul, în ședința din 10 iulie, a susținut proiectul unei hotărâri ce se referă la completarea listei proiectelor de asistență tehnică și investițională asupra cărora se aplică cota zero a TVA la livrările de mărfuri și servicii efectuate pe teritoriul țării.
Detalii
26
05 2017
1362

Legea integrității, adoptată de Parlament

După mai multe runde de discuții, parlamentul a aprobat în lectura finală proiectul Legii integrității. Din numele grupului de deputați, care au înregistrat proiectul, Roman Boțan a prezentat un ultim raport pe marginea dezbaterilor, în care este specificat că proiectul își propune să cultive integritatea publică și climatul zero toleranță la corupție în cadrul instituțiilor publice, să asigure implementarea unui sistem transparent de verificare a averilor și intereselor funcționarilor publici. Proiectul înglobează întreg spectrul de măsuri anticorupție, care se regăsesc în Legea privind statutul funcționarului public, precum și în alte acte legislative.
Detalii
13
12 2016
1902

Societatea civilă, împotriva amnistiei fiscale: Va descuraja contribuabilii onești

Mai multe ONG-uri au lansat un apel către Parlament, Guvern și partenerii de dezvoltare, prin care atrag atenția asupra inițiativelor legislative înregistrate în Parlament la 1 decembrie 2016. Potrivit reprezentanților societății civile, aceste proiecte prevăd „liberalizarea capitalului”, adică exonerarea de orice răspundere a persoanelor fizice şi juridice care nu şi-au declarat proprietăţile în schimbul declarării acestora până la 15 aprilie 2017 şi plăţii în favoarea statului a 2% din valoarea averii nedeclarate. Proiectele mai introduc interdicţia de sancţionare a funcţionarilor publici pentru nedeclararea acestor averi.
Detalii
20
11 2015
3250

A fost încheiat un contract de societate civilă între 2 părți, X și Y, prin care partea X își asumă obligația de a produce un produs determinat, iar partea Y își ia angajamentul de a efectua studii de marketing a pieței de desfacere și realizarea acestui produs cumpărătorilor. Care ar fi modalitatea de transmitere, în cadrul unui astfel de contract sau a unei astfel de colaborări de societate civilă, a produsului fabricat de partea X părții Y? Produsele fabricate de partea X

se transmit părții Y în baza facturii fiscale sau în baza facturilor? Livrarea produselor de către partea Y cumpărătorilor finali are loc în baza facturilor fiscale?

În conformitate cu art. 1339 din Codul civil, prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociați, participanți) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărțind între ele foloasele și pierderile.
Detalii
16
11 2015
1830

Cum urmează a fi impozitat venitul unei societăţi civile în Republica Moldova, formate între un rezident al României şi un agent economic rezident al Germaniei, care constă în realizarea unor lucrări de construcţie?

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din CF, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional.
Detalii