02
10 2017
4107

Demisia administratorului SRL

Urmează sau nu să fie preavizat cu o lună înainte administratorul societăţii cu răspundere limitată despre eliberarea din funcţie?


Conform art. 264 din Codul muncii, în caz de încetare a contractului individual de muncă încheiat cu conducătorul unităţii în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) organului abilitat sau al proprietarului unităţii (art.263 lit.b)), în lipsa unor acţiuni sau inacţiuni culpabile, conducătorul este preavizat în scris cu o lună înainte şi i se plăteşte o compensaţie pentru încetarea contractului individual de muncă înainte de termen, în mărime de cel puţin 3 salarii medii lunare. Mărimea concretă a compensaţiei se stabileşte în contractul individual de muncă.
Detalii
09
06 2017
1463

Şi prestatorii serviciilor artistice au obligaţia să achite impozite

Serviciul Fiscal de Stat acordă o atenție deosebită conformării benevole a contribuabililor în toate domeniile economiei naționale. Astfel, este foarte important ca fiecare membru al societății să conștientizeze importanța conformării benevole și să-și aducă aportul în bugetul public național prin achitarea în volum deplin a impozitelor și taxelor ce-i revin.
Detalii
11
01 2017
973

Modificările Legii privind societățile cu răspundere limitată, propuse spre consultare

Ministerul Economiei a elaborat și propus spre consultare proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind societățile cu răspundere limitată.
Documentul propune reglementarea dobândirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părții sociale, prin completarea Legii cu un nou alineat la art. 25.
Detalii