15
08 2017
738

„Salariul în plic” și „munca la negru” – surse, efecte și sancțiuni aplicate (partea 2)

Cuantumul primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala se stabilește anual. Pentru anul 2017, cuantumul acestora a fost stabilit prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2017 nr. 285 din 16 decembrie 2016.

În partea ce ține de contribuțiile de asigurări sociale, menționăm că modul de calculare și achitare este prezentat în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobată anual.
Detalii
01
08 2017
548

Succesorul va dobândi calitatea de asociat de la data operării modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice

Succesorul va obţine calitatea de asociat, în cazul dobândirii părții sociale prin succesiune, de la data operării modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, dacă actul de constituire nu prevede că dobândirea acestei calități este condiționată de acordul asociaților.
Detalii
29
12 2015
1457

Regulament nou pentru societățile care vor să facă auditul la întreprinderile de stat

În Monitorul Oficial din 25 decembrie 2015, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 22.12.2015, conform căreia a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.
Detalii
24
07 2015
821

Autoritățile consolidează pachetele de acțiuni ale statului în societățile cu capital majoritar de stat

Autoritățile Republicii Moldova intenționează să consolideze (să majoreze) pachetele de acțiuni ale statului la întreprinderile cu capital majoritar de stat și/sau de importanță națională. Guvernul a aprobat Regulamentul privind consolidarea pachetelor de acțiuni ale statului, informează Noi.md.
Detalii
01
07 2015
928

Consultarea Raportului alternativ cu referire la implementarea Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) a organizat pe data de 30 iunie 2015 o masă rotundă privind consultarea Raportului alternativ cu referire la implementarea Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD). Consultarea societății civile este una dintre etapele de realizare a Raportului la Comitetul ONU pentru persoanele cu dizabilități din partea societății civile privind implementarea CDPD.
Detalii
12
05 2015
1061

Proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social”

Ministerul Finanțelor prezintă pentru consultare publică proiectul de Hotărîre a Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social”.
Detalii