30
10 2020
523

Subvenții în avans pentru îmbunătățirea calității solurilor

Producătorii agricoli ar putea beneficia de subvenții în avans pentru asigurarea managementului durabil al solului. Proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, precum și proiectul  hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului au fost incluse pe agenda ședinței secretarilor generali.

Detalii
18
09 2020
660

SIA „Registrul solurilor Republicii Moldova”

Toate informațiile oficiale despre solurile din țara noastră vor fi incluse în sistemul informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova”. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea sistemului a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 17 septembrie 2020.

 

Documentul determină regulile de formare şi ţinere a Registrului solurilor, stabileşte condițiile de înregistrare, actualizare şi radiere a datelor de descriere a învelişului de sol, determină responsabilitatea şi împuternicirile de ţinere a Registrului, precum şi procedura de furnizare şi publicare a informaţiei.
Detalii

14
08 2018
1018

Activități de îmbunătățiri funciare, finanțate din bugetul de stat

În Monitorul Oficial din 10 august a fost publicat Regulamentul privind condițiile și procedurile de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității solurilor.

Prevederile documentului se vor aplica tuturor activităților de îmbunătățiri funciare, cu suportul financiar din bugetul de stat.
Detalii
14
04 2017
1073

Guvernul luptă cu degradarea solurilor

În anul 2017, lucrări de stopare a degradării solurilor vor fi efectuate doar la un sfert din obiectivele solicitate de administrațiile publice locale.
Guvernul a aprobat, printr-o decizie a sa, Lista obiectivelor și mijloacelor financiare necesare în 2017 pentru realizarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pe anii 2011 – 2020.
Detalii