21
06 2021
296

Ocuparea forței de muncă: procedura de instruire a șomerilor la angajator

Instruirea la locul de muncă se organizează de către subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în colaborare cu furnizorii de servicii de formare profesională publici sau privați, autorizați provizoriu sau acreditați, care au acorduri de colaborare privind instruirea la locul de muncă încheiate cu angajatorii.
 
În Monitorul Oficial din 17 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 78 din 26 mai, ce conține modificarea unor acte normative, inclusiv la HG nr.1276/2018 prin care au fost aprobate procedurile privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.


Detalii

24
03 2021
656

Subvenții pentru inițierea afacerii

Pentru înființarea unei întreprinderi noi și crearea a cel puțin unui loc de muncă pentru șomerul beneficiar, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă poate fi solicitată o subvenție, mărimea căreia este în valoare de 50% din cheltuielile necesare inițierii unei afaceri, precum și pentru dotarea locului de muncă creat, dar nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent (81075 lei).
 

La această măsură pot aplica persoane cu vârsta de minim 18 ani înregistrate cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă,  care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat.


Detalii

20
05 2020
621

ANOFM: câți șomeri au fost înregistrați timp de o săptămână

Până la data de 19 mai curent, subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au înregistrat 30867 șomeri. Astfel, timp de o săptămână, încă 2484 de persoane au obținut statutul respectiv, la 11 mai în baza de date a ANOFM fiind înregistrați 28383 șomeri. Cel mai mare număr al persoanelor în căutarea unui loc de muncă este în Chișinău, Bălți, Ocnița, Drochia, Ungheni, UTA Găgăuzia și Fălești.
Detalii
18
05 2020
825

Depunerea cererilor de înregistrare cu statut de șomer va fi simpificată

Declarația pe propria răspundere ar putea fi exclusă la depunerea cererii de înregistrare cu statut de șomer. Persoana va prezenta la cerere buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil, cu excepția cererilor depuse în regim online și actele de studii și de calificare deținute, cu excepția cazurilor în care acestea sunt înregistrate în Sistemul de personalizare a actelor de studii (SIPAS).
Detalii
30
04 2020
879

Câți șomeri au fost înregistrați pe parcursului lunii aprilie

În perioada 7-29 aprilie curent subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOM) au emis 3788 de decizii de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj.

Totodată, în scopul susținerii la integrarea pe piața muncii și protecției în caz de șomaj, de la începutul anului curent până la data 29 aprilie, STOFM au implementat măsuri de ocupare a forței de muncă pentru 32404 șomeri.
Detalii
19
06 2018
625

Mărimea medie a ajutorului de șomaj - 1651,12 lei

Pe parcursul lunii mai 2018 au fost înregistrați 1547 șomeri, dintre care 1022 – femei, potrivit Raportului statistic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Astfel, la începutul lunii mai curent, în total, erau la evidență 22 134 șomeri, 10 663 dintre care erau femei.
Detalii
04
05 2018
1814

Statutul de șomer va fi revizuit

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă. Documentul va reglementa piața muncii, sistemul instituțional de ocupare a forței de muncă, măsurile de ocupare şi raporturile juridice care apar la implementarea măsurilor respective.

Proiectul prevede revizuirea sistemului de măsuri de ocupare a forței de muncă, orientate spre modernizarea, diversificarea și adaptarea acestora la necesitățile individuale ale șomerilor, cât și la circumstanțele pieței muncii, motivarea angajatorilor de a se implica în diminuarea șomajului, clarificarea atribuțiilor subiecților implicați în sistemul ocupării forței de muncă în vederea eficientizării activității fiecăruia,
Detalii
20
04 2018
945

Noi mecanisme de promovare a ocupării forței de muncă

Guvernul, în şedinţa din 18 aprilie, a susţinut proiectul pentru completarea Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament.

Cabinetul de miniştri a acceptat propunerea de a apropia serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor ei teritoriale de necesitățile cetățenilor, oferindu-le posibilitatea să se înregistreze la agenția teritorială de ocupare a forței de muncă în a cărei rază teritorială au domiciliul sau reședința.
Detalii