29
11 2018
284

Numărul locuințelor date în exploatare s-a diminuat

În perioada ianuarie-septembrie 2018 au fost date în exploatare 3930 locuințe — apartamente și case individuale de locuit, cu suprafaţa totală de 315,0 mii m², în scădere cu 20,4% față de perioada similară a anului precedent, informează Biroul Naţional de Statistică.

După mediul de rezidenţă, în perioada vizată în mediul urban au fost date în exploatare 3456 locuințe cu suprafaţa totală de 256,9 mii m². Comparativ cu ianuarie-septembrie 2017, acest indicator s-a diminuat cu 29,4%.
Detalii
14
08 2018
521

Încă 215 cetățeni vor beneficia de indemnizația unică pentru asigurarea cu spațiu locativ

Ministerul Finanțelor propune prelungirea termenului de eșalonare pentru acordarea indemnizațiilor unice persoanelor care nu au fost asigurate cu spațiu locativ conform normelor legale.

Reamintim că în anul 2010 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.836 din 13.09.2010 ”Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni”. Aceasta prevede că acordarea indemnizațiilor unice pentru spațiu locativ se eșalonează pe o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2018.
Detalii
03
07 2018
443

În Moldova sunt înregistrate 1,287 mil. de locuinţe

Persoanele juridice și persoanele fizice rezidente, dar și nerezidente ale Republicii Moldova, care au dorit să beneficieze de reducerea de 15% la impozitul pe bunurile imobiliare, au avut posibilitatea să achite impozitul până ieri, 2 iulie, când a expirat termenul de achitare cu reducere.

Cei care nu au reușit să achite impozitul până la 2 iulie, urmează să efectueze plata acestuia la bugetele unităților administrative-teritoriale unde sunt amplasate obiectele impunerii, în părţi egale, nu mai târziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent, conform prevederilor art.282 din Codul Fiscal.
Detalii
02
07 2018
1095

Funcționarii publici cu statut special vor înregistra la fisc contractele de închiriere a locuinței

Funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor primi o compensație bănească pentru închirierea spaţiului locativ în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere a locuinței, dar care nu va depăși salariul de funcţie al acestora.

Regulamentul cu privire la modul de achitare a compensației a fost aprobat de Guvern în ședința din 29 iunie curent.
Detalii
06
03 2018
563

Indemnizația pentru spațiul locativ se va transmite prin succesiune

Ministerul Finanțelor a propus spre consultare publică un proiect de hotărâre ce are ca scop acordarea unui sprijin din partea statului unor categorii de populaţie în vederea asigurării cu spaţiu locativ. Astfel, se propune ca indemnizaţia unică pentru construcţia și procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi să fie transmisă prin succesiune.

La moment, legislația nu permite transmiterea acestui drept, proiectul dat fiind elaborat ca urmare a adresărilor primite de la autoritățile publice locale şi se referă la cazurile în care beneficiarii au decedat după aprobarea Hotărârii Guvernului ”Cu privire la acordarea mijloacelor financiare”
Detalii
26
05 2017
2502

Locuințe sociale: noi reguli de atribuire și utilizare

Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale, care sunt atribuite persoanelor sau familiilor, ce pretind la asemenea locuință în localitățile în care au viză de reședință sau domiciliu.

Evidența persoanelor care necesită locuințe sociale se efectuează de către autoritățile publice locale, care instituie comisii pentru monitorizarea domeniului respectiv. Tot ALP alocă terenurile disponibile pentru edificarea locuințelor sociale.
Detalii
02
02 2017
749

Indemnizaţie unică pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ

Participanţii la acţiunile de luptă, conform listei satelor, oraşelor, teritoriilor şi perioadelor acţiunilor de luptă la care au participat cetăţenii Republicii Moldova, din anexa Legii cu privire la veterani, vor beneficia de indemnizaţie unică pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi.
Detalii
18
01 2017
1046

Se propune modificarea taxei de cazare în cămine pentru angajații instituției de învățământ

Taxa de cazare pentru angajații instituțiilor de învățământ, care dispun de cămine, și pentru alte categorii de personal din domeniul educației va include cheltuielile de personal aferente deservirii spațiilor comune ale căminului.
Un proiect în acest sens a fost elaborat și propus spre consultare de Ministerul Educației.
Detalii
02
07 2016
716

Fiecărui locuitor al Republicii Moldova îi revin, în medie, câte 23 de metri pătrați de spațiu locativ

La 1 ianuarie 2016, fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 81531,3 mii m2. Localităţilor urbane le revin 32485,3 mii m2 sau 39,8% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 49046,0 mii m2 sau – 60,2%, informează Biroul Naţional de Statistică.
Detalii