03
10 2018
1176

Binefacerea adresată persoanelor fizice

Compania acordă surse financiare în scopuri de binefacere persoanelor fizice, care nu sunt angajate în cadrul ei. Binefacerea constă în virarea unei sume de bani pentru: achitarea intervenţiei chirurgicale, unui tratament la spital,procurarea medicamentelor, cărucior pentru invalizi. Banii sunt transferati direct pe contul întreprinderilor care prestează/ livrează serviciile/ marfurile mentionate, adică în conturile spitalului, farmaciei. Cum tratăm acest tip de binefacere în scopuri fiscale? Avem dreptul la deducere?
Detalii
22
03 2018
1258

Facilitățile fiscale de care pot beneficia agenții economici la completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017, inclusiv și în anul 2018

Partea I.
Partea II.
Partea IV.
Partea V.
Partea VI.

f) art.511 CF.
— Codul facilității conform Nomenclatorului codurilor – “4a”, care se reflectă în Anexa 4 D “Suma venitului scutit de impozit” și reprezintă Notă la rîndul 0902 și la rîndul 140.

— Potențialii (posibilii) beneficiari — Instituţiile medico-sanitare publice şi private.
Detalii
07
12 2017
955

Facilități fiscale pentru modernizarea spitalelor

Guvernul a votat un nou proiect prin care se propun modificări în lista proiectelor pentru care se aplică cota zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Detalii
26
07 2017
1258

Starea tehnică a Spitalului Clinic Republican va fi îmbunătățită. Cu 15 mil. lei

Decizia Executivului de alocare a 15 mil. lei, din fondul său de rezervă, pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a Spitalului Clinic Republican, a intrat în vigoare pe 21 iulie, fiind publicată în MO.
Mijloacele alocate vor fi utilizate pentru îmbunătățirea stării tehnice a blocului principal al spitalului și sporirea calității serviciilor medicale prestate cetățenilor.
Ministerul Finanțelor va aloca resursele financiare alocate pe măsura prezentării documentelor de plată la Trezoreria teritorială Chișinău.
Detalii
18
03 2017
1690

Accesul populației la asistența medicală de urgență va fi îmbunătățit

În cadrul instituțiilor medico — sanitare spitalicești vor fi instituite Unități de Primire Urgențe(UPU), potrivit proiectului ordinului Ministerului Sănătății, expus pentru consultări publice.

Regulamentul — cadru privind organizarea și funcționarea UPU, care însoțește proiectul ordinului MS specifică, că UPU constituie o subdiviziune structurală a spitalului, care acordă asistență medicală de urgență și programată 24 din 24ore în conformitate cu normele stabilite de legislație și acele normative.
Detalii