10
07 2014
2421

Cum urmează a fi calificate cheltuielile aferente sponsorizării efectuate în formă nebănească, în cazul lipsei contractelor respective: ca cheltuieli nedeductibile sau cheltuieli neconfirmate documentar?

Modul de atribuire la deduceri a cheltuielilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare şi confirmării lor, este reglementat prin Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare, aprobat prin HG RM nr. 489 din 04.05.1998.
Detalii
15
05 2014
1882

Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcţia drumului care constituie proprietate publică?

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1), (2) şi (3) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice, şi instituţiilor publice specificate la art. 51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1) şi la art.533 al Codului fiscal, precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil, cu condiţia respectării modului de confirmare a cheltuielilor pentru scopuri de sponsorizare, stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 04.05.1998.
Detalii
06
05 2011
4839

Reprezintă livrare impozabilă, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor care au caracter de sponsorizare?

Prevederile art. 93 alin. (6) din Codul fscal, determină drept livrare impozabilă livrarea efectuată de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.

Reieşind din scopurile activităţii flantropice şi de sponsorizare, stabilite prin Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare nr. 1420-XV din 31.10.2002, acestea nu au ca scop obţinerea proftului şi, respectiv, nu pot constitui activitate de întreprinzător.

Deci, în contextul celor menţionate, dacă transmiterea bunurilor cu titlu gratuit nu reprezintă activitate de întreprinzător, atunci aceasta nu constituie o livrare impozabilă.