03
10 2018
299

Angajaţii CCA ar putea beneficia de spor salarial pentru eficiență

Funcţionarii publici din cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) ar putea beneficia de spor lunar pentru eficienţă în activitate în mărime de la o,8 până la 1,5 salarii de funcţie, în modul stabilit de preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce are drept scop ajustarea nivelului de salarizare în cadrul CCA, în vederea asigurării unei remunerări rezonabile atât pentru membrii cât şi pentru angajaţii din cadrul instituţiei.
Detalii
09
06 2018
831

Sporul la salariu va combate exodul de cadre medicale

PersonalulAgenției Naționale pentru Sănătate Publică, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă vor beneficia de plăți de stimulare în limita cheltuielilor de personal aprobate autorităților pentru anul 2018.

Hotărârea cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului сu privire la condițiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial din 8 iunie curent.
Detalii
29
08 2017
1010

Lista persoanelor cu acces la secretul de stat, extinsă

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, președinții instanțelor judecătorești, directorul Consiliului Național al Audiovizualului, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Preşedintele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminărilor şi asigurarea egalităţii precum și conducătorii altor autorități vor avea acces la secretul de stat.
Completările și modificările Legii cu privire la secretul de stat au intrat în vigoare, fiind publicate în Monitorul Oficial din 25 august curent.
Detalii
14
08 2017
748

Secretul de stat are cost

Membrii Plenului Consiliului Concurenţei vor beneficia de spor pentru acces la secretul de stat, în valoare de 20% din salariul lunar. Actuamente, sporul pentru această categorie de angajați este de 10% din salariu.
Detalii
02
06 2017
932

Sporul angajaţilor din domeniul ordinii publice va fi stabilit la nivel de unitate

Angajații din întreprinderile de stat, care sunt fondate de Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției și Serviciul de Informații și Securitate vor putea beneficia de sporul pentru vechime în muncă, stabilit în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechimeangajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice.
Detalii