11
10 2021
297

Standardul ocupațional pentru Casierii în sala de comerț

În Monitorul Oficial din 8 octombrie curent Ministerul Economiei a publicat Ordinul nr. 138 din 29 septembrie 2021 cu privire la aprobarea standardului ocupațional Casier în sala de comerț (codul CORM006-14: 523003). Acesta a fost emis în conformitate cu Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale, aprobată prin HG nr. 678/2020.
 
Standardul stabilește atribuțiile de bază, condițiile de muncă, riscurile profesionale, echipamentele și utiliajele necesare în procesul de lucru, perspectiva pe piața muncii și tendințele de viitor în domeniu.


Detalii

23
08 2021
297

Au fost aprobate trei noi standarde ocupaționale

În Monitorul Oficial din 20 august curent a fost publicat Ordinul nr. 176 din 12 august curent al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele ocupații.

Astfel, prin acest Ordin au fost aprobate standardele ocupaționale pentru:
  • Operator la linia automată de obținere a produselor lactate;
  • Tehnician-tehnolog (în tehnologia produselor cosmetice și medicale)
  • Tehnician-energetician/electrician (în electrificarea agriculturii)


Detalii

08
02 2021
614

Un nou standard ocupational: „Îngrijitor la domiciliu”

În Monitorul Oficial din 5 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 31 din 25 ianuarie 2021 cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Îngrijitor la domiciliu”. Potrivit documentului, meseria face parte din categoria celor ce denotă o cerere în creștere, luând în considerare îmbătrânirea populației și politicile de prestare a îngrijirilor pe bază comunitară, la domiciliul beneficiarului, a costurilor din ce în ce mai prohibitive pentru îngrijirile în servicii rezidențiale.
 
Investiția în meseria dată pe termen lung reprezintă o oportunitate economică și un domeniu prioritar pentru crearea de locuri de muncă și sprijin social pentru familii.
Detalii
04
01 2021
496

A fost aprobat un nou standard ocupațional

Ministerului Economiei și Infrastructurii a publicat în Monitorul Oficial din 25 decembrie curent Ordinul nr. 248 din 16 decembrie 2020 cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial”. Ocupația este practicată în sectorul construcției de automobile (Automotive) ce confecționează componente electrice și sisteme de bord pentru automobile, dar poate fi relevantă și pentru companii din alte domenii, în cadrul cărora există utilaj industrial în procesul tehnologic. Personalul acestei ocupații execută lucrări de instalare, mentenanță și reparație a utilajului utilizat în procesul de producție.
 

Detalii
02
06 2020
747

Standardul ocupațional pentru tehnicienii în SSM

Autoritățile au elaborat Standardul ocupațional pentru specialitatea tehnician în securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești.

În Monitorul Oficial din 29 mai curent a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 99 din 22 mai 2020 privind aprobarea standardului ocupațional „Tehnician în securitate și sănătate în muncă” (SSM).
Detalii
15
05 2020
604

Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale va fi actualizată

Standardele ocupaţionale reflectă valorile profesionale specifice ocupației şi se formulează într-un limbaj explicit, pentru a fi înţeles de către toate categoriile de utilizatori, cu respectarea egalităţii de gen, vârstă, origine etnică, cultură, mediu de reşedinţă etc. și vor fi elaborate de către comitetele sectoriale pentru formarea profesională, entitățile publice și private (asociațiile profesionale, patronatele, sindicatele, asociațiile obștești, agenții economici, instituțiile publice de cercetare și educație) cu condiția ca acestea să dispună de experți certificați în elaborarea standardelor.

Proiectul unei noi metodologii de elaborare a standardelor ocupaţionale a fost examinat ieri, 14 mai, de secretarii de stat.
Detalii