03
12 2021
138

Termenul de aplicare a cotei reduse a TVA în mărime de 6% pentru HORECA, extins

Serviciul Fiscal de Stat informează că termenul de aplicare a cotei reduse a TVA în mărime de 6% pentru sectorul HORECA se prelungește până la data de 15 ianuarie 2022, inclusiv, ca urmare a prelungirii până la data menționată a stării de urgență în sănătate publică, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, conform Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică (CNESP) nr. 65 din 26 noiembrie 2021.


Detalii

26
11 2021
493

Starea de urgență în sănătate publică, extinsă până la 15 ianuarie

Starea de urgență în sănătate publică, în Republica Moldova, se prelungește până la 15 ianuarie 2022. Decizia a fost aprobată astăzi, în cadrul ședinței Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică (CNESP), dat fiind faptul că situația epidemiologică se menține extrem de îngrijorătoare la nivel național.

Astfel, membrii CNESP au decis să mențină restricțiile actuale la nivel național, cu posibilitatea de revizuire a acestora în funcție de evoluția situației epidemiologice.


Detalii

08
11 2021
985

Susținerea salariaților din bugetul de stat în condițiile de restricții. Drepturile și obligațiile părților

Regulamentele privind acordarea din bugetul de stat  a indemnizațiilor salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dezabilități, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică; a indemnizației pentru șomajul tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război și a restricțiilor impuse de starea de urgență în sănătate publică; a compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 316 în ședința din 3 noiembrie 2021 (HG nr. 316/2021)  au intrat în vigoare vineri, 5 noiembrie, fiind publicate în MO al RM.


Detalii

29
10 2021
417

28.17.44 În ce cazuri contribuabilul este în drept să aplice cota redusă a TVA, pentru mărfurile/serviciile realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a CAEM (HORECA)?

Prevederile art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal, stabilesc cota redusă a TVA, la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, (CAEM). Conform prevederilor CAEM,
Detalii
29
10 2021
719

HoReCa: condițiile de aplicare a cotei reduse a TVA

Care sunt condițiile ce urmează a fi respectate de către contribuabilul din sectorul HoReCa pentru a beneficia de dreptul aplicării cotei reduse a TVA, pentru mărfurile/ serviciile realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei?
 
Amintim, în urma modificărilor operate la Codul fiscal prin Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare începând cu 1 mai 2020, s-a stabilit o cotă a TVA redusă în mărime de 15% în următoarele cazuri:


Detalii

22
10 2021
504

Republica Moldova a intrat în stare de urgență

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat cu 55 voturi proiectul de hotărâre privind declararea stării de urgență nr. 298 propus tot astăzi, 22 octombrie 2021, de Guvernul RM. Termenul stării de urgență este declarat pentru perioada 22 octombrie – 20 noiembrie 2021 și ține de riscul de întrerupere/limitare a aprovizionării cu gaze naturale a țării.
 
Astfel, pe durata stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, în calitate de autoritate administrativă responsabilă, va emite dispoziţii cu caracter executoriu pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
 
Pentru a asigura impactul prompt al acestora, dispoziţiile emise de CSE a Republicii Moldova vor intra în vigoare din momentul emiterii lor.
22
10 2021
611

Guvernul propune declararea stării de urgență în Republica Moldova

Guvernul va propune Parlamentului să declare stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 30 de zile, în perioada 22 octombrie–20 noiembrie 2021, în legătură cu criza în domeniul gazelor naturale.
 
Potrivit hotărârii aprobate astăzi, 22 octombrie, de Guvern, pe perioada stării de urgență Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va emite dispoziții în vederea punerii în executare a următoarelor măsuri:


Detalii