23
10 2019
344

Recompensele reprezentanților statului în societățile comerciale vor fi diminuate

În ședința Cabinetului de miniștri care a avut loc astăzi, 23 octombrie, au fost aprobate modificări la Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1053/2010. Prevederile care au fost modificate țin de cuantumul indemnizaţiilor lunare şi recompenselor anuale ale persoanelor care desfăşoară activitate de reprezentare a statului în societăţile comerciale.

Conform prevederilor în vigoare în momentul de faţă, acestea beneficiază de indemnizaţii lunare şi recompense anuale în mărimea stabilită de adunarea generală. Totodată, Regulamentul prevede că mărimea recompensei anuale nu poate depăşi 5% din mărimea profitului net anual obţinut de societate.
Detalii
25
04 2019
1373

Particularități ale procesului de plată a defalcărilor și dividendelor de către entitățile cu capital de stat

Conform prevederilor art. 5 din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246/2017 (Legea nr. 246/2017)și art. 47 din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997 (Legea nr. 1134/1997), entitățile cu capital de stat (întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat) sunt obligate să achite anual, în bugetul de stat, defalcări și respectiv, dividende din rezultatele financiare obținute, acestea reprezentând venituri în bugetul de stat.
Detalii
14
06 2018
618

Rezervele de stat. MAI propune o altă abordare

Proiectul de lege cu privire la rezervele de stat, ce stabileşte bazele juridice, economice şi organizatorice privind crearea, acumularea, stocarea, păstrarea şi administrarea acestor rezerve este propus spre consultare de Ministerul Afacerilor Interne, în subordinea căruia este transmisă Agenţia Rezerve Materiale.

Proiectului de lege stabilește modul de creare de către Guvern a rezervelor de stat. Nomenclatoarele bunurilor, nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor se aprobă de Executiv, la propunerea Agenţiei,
Detalii
27
03 2018
708

Avizul favorabil nu mai este necesar la obținerea invitației pentru străini

În contextul adoptării de către Parlament a Legii ce prevede facilitarea accesului străinilor sosiți în Republica Moldova în scopul dezvoltării afacerii, au fost operate mai multe modificări ce țin de optimizarea mecanismului de acordare a permisului de ședere.

Astfel, dacă până la intrarea legii în vigoare era necesar ca Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă să emită un aviz favorabil pentru străinii care intenționează să desfășoare activități de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, acum nu mai este nevoie de acest aviz.
Detalii
27
11 2017
1060

Facilităţi pentru antreprenoriatul social

Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi este completată cu noţiunea de antreprenoriat social, care este o activitate de antreprenoriat desfăşurată în scopul soluţionării unor probleme sociale în interesul comunității, orientată spre îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale populației prin consolidarea coeziunii economice şi sociale, inclusiv la nivelul colectivităţilor locale, prin ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității şi creşterea incluziunii sociale.
Detalii
25
05 2016
735

Compensații de la stat pentru înghețurile din această primăvară

Agricultorii afectați de înghețurile din această primăvară vor beneficia de compensații și subvenții din partea statului. Despre aceasta a anunțat ieri ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eduard Grama, la o conferință de presă, la care au participat și reprezentanții asociațiilor producătorilor agricoli.

Potrivit ministrului, ajutoarele vor fi oferite abia
Detalii
28
12 2015
899

MTID propune menținerea a două întreprinderi din domeniu sub tutela statului

Întreprinderea de Stat ”Moldaeroservice” ar putea să fie inclusă în Lista bunurilor nepasibile de privatizare, prevăzută în Anexa la Legea din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor propune completări în acest sens în Lista nominalizată, pornind de la specificul întreprinderii.
Detalii
07
09 2015
877

Aproape 80 la sută dintre moldoveni se confruntă cu această situaţie

Aproape 80 la sută dintre moldoveni au datorii faţă stat sau faţă de bănci, arată datele unui studiu al Magenta Consulting realizat la comanda INCASO.

Potrivit sondajului, cei mai mulți moldoveni, 41 la sută, susţin că au datorii pentru că veniturile sunt mici, iar 18 la sută au declarat că nu achită serviciile pentru că acestea sunt prea scumpe.
Detalii
29
07 2015
1090

„e-Gov” – echipa care a revoluționat și eficientizat dialogul dintre cetățean și stat

Cu cinci ani în urmă, o echipă de entuziaști s-a angajat în e-Transformarea guvernării prin utilizarea tehnologiilor moderne. Echipa #diez a reușit să discute cu o parte din reprezentanții Centrului de Guvernare Electronică (Egov), pentru a afla ce reprezintă eGov, dar și care sunt cele mai frumoase realizări în cei cinci ani de activitate.
Detalii