02
02 2022
174

ASPO pot beneficia de resurse financiare din bugetul de stat

Producători de statistici oficiale (APSO), alții decât Biroul Național de Statisitcă și Banca Națională a Moldovei, pot fi entitățile care au statut de instituție sau autoritate publică, sunt responsabile pentru dezvoltarea și producerea de informație statistică, acest fapt fiind prevăzut în cadrul normativ de organizare al instituției și au capacitatea de a colecta, prelucra, sistematiza, centraliza, analiza, estima și disemina informația statistică. Criteriile privind calitatea APSO reprezintă cerințe exhaustive ce urmează a fi întrunite cumulativ și asigurate de către entități.
 
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi, 2 februarie, proiectul hotărârii de Guvern
Detalii
24
06 2021
290

Breviarul „Moldova în cifre”

Populația cu reședință obișnuită a Republicii Moldova la 1 ianuarie 2021 a fost de 2,6 mil. persoane, în scădere față de aceeași perioadă a anului 2020 cu 46,8 mii persoane. Aceste schimbări se datorează, în special, pierderilor cauzate de migrația netă și sporul natural negativ al populației, se constată în Breviarul pentru anul 2021, ediție bilingvă publicată de Biroul Național de Statistică.
 
În document sunt actualizate datele ce țin de populație, forța de muncă, veniturile populației, industrie, agricultură, locuințe și alte date importante pentru aprecierea situației social-economice și demografice a țării în anul 2020 în comparație cu anii precedenți.
 


Detalii

12
05 2021
292

Republica Moldova vs Uniunea Europeană

Biroul Naţional de Statistică a prezentat date statistice „Republica Moldova (RM) versus Uniunea Europeană (UE-27)”. Setul de date reprezentate grafic cuprinde cele mai importante, dar şi cele mai recente date disponibile, care prezintă situaţia social-economică a țării noastre în comparație cu cea a mediei pe țările UE-27. Datele sunt utile pentru publicul larg, dar şi factorilor de decizie pentru dezvoltarea în continuare a politicilor sociale şi economice ale RM.
 
Statisticile economice prezintă date ce țin de Produsul Intern Brut în RM comparativ cu UE; producţia industrială;
Detalii
04
08 2020
725

Programul lucrărilor statistice pentru anul 2021

Biroul Național de Statistică a elaborat și propune spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pentru anul 2021, care reprezintă instrumentul de bază prin care autoritatea centrală în domeniul statisticii oficiale realizează producerea informației oficiale în vederea asigurării utilizatorilor cu informaţiile necesare.
 
Programul cuprinde lista lucrărilor și cercetărilor statistice care vor fi realizate de BNS, precum și lucrările executate și informațiile furnizate de alte autorități și instituții publice în adresa Biroului, cu indicarea nivelului de dezagregare, sfera de cuprindere, periodicitatea și termenul de diseminare a informației.

Detalii
20
03 2020
5040

BNS extinde termenele de prezentare ale unor dări de seamă

Biroul Național de Statistică anunță, în contextul stării de urgență declarată pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 17 martie că activitățile instituției au fost ajustate.
Astfel, BNS sistează relațiile cu publicul și va oferi răspuns cetățenilor la distanță, prin telefon sau poșta electronică.

Întrebările sau solicitările pot fi adresate:
• la numerele de telefon (022) 403 000, (022) 403 120,
• expediate prin e-mail: moldstat@statistica.gov.md
• prin intermediul formularului on-line.
Detalii
03
01 2020
1186

Programul de lucrări statistice pentru anul 2020

Datele generalizate privind rezultatele controalelor fiscale, mărfurile supuse accizelor și accizele calculate conform poziției tarifare a mărfurilor, taxa pentru patenta de întreprinzător conform genurilor de activități economice, Forma IPC18, Forma TL 13 „Darea de seamă pe taxele locale” și alte lucrări statistice vor fi elaborate de Biroul Național de Statistică în baza informației oferite de Serviciul Fiscal de Stat.

În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2019 a fost publicată Hotărârea nr. 676 din 27.12.2019 cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pe anul 2020.
Detalii
16
09 2019
788

Planul de acțiuni al Executivului: e–Guvernare

Autoritățile preconizează să aprobe, în luna octombrie curent, Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative și al evenimentelor de viață — naștere, căsătorie, deces etc. Acțiunea este inclusă în Planul anual de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial din 13 septembrie 2019. Astfel, pentru componenta buna guvernare sunt prevăzute circa 40 de acțiuni ce țin de domeniile administrației publice, e-Guvernării, statisticii și drepturilor de proprietate intelectuală.

Pentru dezvoltarea administrației publice vor fi elaborate proiectul de lege cu privire la serviciile publice, proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice administrative prestate contra plată, proiectul de lege privind instituția reprezentantului Guvernului în teritoriu.
Detalii
23
05 2019
1040

Executarea silită a obligațiilor fiscale în trimestrul I

Prin măsuri de executare silită, la situația din 31 martie 2019, au fost încasate cumulativ obligații fiscale în sumă totală de 276 122,5 mii lei, potrivit datelor statistice oferite de Serviciul Fiscal de Stat.

Acest indicator a crescut față de cel înregistrat în trimestrul I din anul precedent, când au fost încasate 222 169,78 mii lei. Totodată, în primele trei luni din anul 2017 au fost încasate silit obligaţii fiscale în sumă totală de 214 158,30 mii lei.

Executarea silită a obligației fiscale este reglementată de capitolul 9 din Codul fiscal. Potrivit art.193, condiţiile declanşării executării silite a obligaţiei fiscale sunt:
Detalii
03
01 2019
990

Ce informații vor fi puse la baza statisticii oficiale

Pe parcursul anului 2019 Biroul Național de Statistică va efectua 113 lucrări și cercetări statistice, care se referă la elaborarea indicatorilor macroeconomici, statistica construcțiilor și investițiilor, transporturilor, tehnologiei informației, comerțului exterior de bunuri și servicii, cea a turismului etc.

În Monitorul Oficial nr. 526-528 din 29 decembrie 2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1226 din 12 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2019, care este elaborat în scopul asigurării ministerelor, a autorităţilor administrative centrale și locale, mass-mediei, precum şi a altor utilizatori cu informaţie statistică relevantă, oportună, comprehensibilă şi comparabilă la nivel internaţional în domeniul economic, social şi demografic.
Detalii
02
05 2018
848

Evitarea capcanelor metodologice

Noua Lege privind statistica oficială adoptată de Republica Moldova în anul 2017 și importanța acesteia au fost apreciate de Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE). În opinia oficialilor, Legea înseamnă, în primul rând, modernizarea proceselor și a produselor, regândirea rolurilor, o mai bună interacțiune în sistemul statistic național și implică statistici mai bune pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi și, astfel, rezultate mai bune și impact asupra vieții oamenilor, se spune într-un articol publicat pe site-ul oficial al UNECE.

În prezent mai multe țări își modernizează cadrele juridice în conformitate cu legea generică. Una dintre primele țări care au făcut acest lucru este Moldova, care a adoptat noua lege privind statistica oficială în 2017.
Detalii