23
05 2019
258

Executarea silită a obligațiilor fiscale în trimestrul I

Prin măsuri de executare silită, la situația din 31 martie 2019, au fost încasate cumulativ obligații fiscale în sumă totală de 276 122,5 mii lei, potrivit datelor statistice oferite de Serviciul Fiscal de Stat.

Acest indicator a crescut față de cel înregistrat în trimestrul I din anul precedent, când au fost încasate 222 169,78 mii lei. Totodată, în primele trei luni din anul 2017 au fost încasate silit obligaţii fiscale în sumă totală de 214 158,30 mii lei.

Executarea silită a obligației fiscale este reglementată de capitolul 9 din Codul fiscal. Potrivit art.193, condiţiile declanşării executării silite a obligaţiei fiscale sunt:
Detalii
03
01 2019
357

Ce informații vor fi puse la baza statisticii oficiale

Pe parcursul anului 2019 Biroul Național de Statistică va efectua 113 lucrări și cercetări statistice, care se referă la elaborarea indicatorilor macroeconomici, statistica construcțiilor și investițiilor, transporturilor, tehnologiei informației, comerțului exterior de bunuri și servicii, cea a turismului etc.

În Monitorul Oficial nr. 526-528 din 29 decembrie 2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1226 din 12 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2019, care este elaborat în scopul asigurării ministerelor, a autorităţilor administrative centrale și locale, mass-mediei, precum şi a altor utilizatori cu informaţie statistică relevantă, oportună, comprehensibilă şi comparabilă la nivel internaţional în domeniul economic, social şi demografic.
Detalii
02
05 2018
461

Evitarea capcanelor metodologice

Noua Lege privind statistica oficială adoptată de Republica Moldova în anul 2017 și importanța acesteia au fost apreciate de Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE). În opinia oficialilor, Legea înseamnă, în primul rând, modernizarea proceselor și a produselor, regândirea rolurilor, o mai bună interacțiune în sistemul statistic național și implică statistici mai bune pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi și, astfel, rezultate mai bune și impact asupra vieții oamenilor, se spune într-un articol publicat pe site-ul oficial al UNECE.

În prezent mai multe țări își modernizează cadrele juridice în conformitate cu legea generică. Una dintre primele țări care au făcut acest lucru este Moldova, care a adoptat noua lege privind statistica oficială în 2017.
Detalii
07
03 2018
625

“Munca la negru” şi “salariile în plic”. Date statistice

Biroul Naţional de Statictică a publicat Raportul pentru trimestrul IV al anului 2017, conform căruia munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 5,3%, fiind în ușoară descreștere față de trimestrul IV al anului 2016 (5,9%).

Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre salariații bărbați (5,8%) decât salariații femei (4,8%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unei înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (40,1%) și comerț (27,1%).
Detalii
27
02 2018
458

Comerțul cu amănuntul a scăzut, cel cu ridicata a crescut

În anul 2017, cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a diminuat cu 4,6%, faţă de anul 2016, indică datele oferite de Biroul Național de Statistică. În același timp, în 12 luni ale anului 2017, s-a majorat cu 19,9% cifra de afaceri din comerţul cu ridicata.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei la fel a scăzut — cu 0,4%, în raport cu anul precedent, dar a crescut indicatorul pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete — cu 12,9%.
Detalii
24
01 2018
362

Industria autohtonă: rezultatele pentru 11 luni ale anului 2017

Ministerul Economiei şi Infrastructurii a prezentat evoluțiile înregistrate în sectorul agricol, extinderea activității investitorilor străini în unele ramuri relativ noi ale industriei, cum este industria automotive, de creștere a cererii interne și externe pentru produse industriale naționale, datorată inclusiv deschiderii piețelor externe, valorificării acordurilor de cooperare economică internațională au contribuit la creșterea producției industriale.
Detalii
06
10 2017
422

Vânzările cu amănuntul cresc puternic în România

Volumul comerțului cu amănuntul în România a crescut cu 15,8% în august 2017, comparativ cu aceeași lună a anului 2016, acesta fiind cel mai mare ritm de creștere anuală înregistrat în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, arată datele Oficiului European de Statistică (Eurostat).
Detalii
05
07 2017
1937

Statistica oficială are o nouă lege

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 30 iunie 2017 a fost publicată Legea nr. 93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficială.

În același timp, urmează a fi abrogată respectiva Lege nr. 412 din 09.12.2004.

Actul nou reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului statisticii oficiale şi stabileşte cadrul juridic pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale.
Detalii
02
12 2016
840

Sistemul Statistic Național va fi consolidat

Executivul a aprobat proiectul de lege cu privire la statistica oficială. Documentul reglementează organizarea și funcționarea sistemului unic al statisticii și stabilește cadrul juridic pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea și coordonarea statisticii oficiale, în conformitate cu cerințele și bunele practici europene.
Detalii
16
07 2016
626

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Proiectului de Lege cu privire la statistica oficială

Proiectul de lege cu privire la statistica oficială a fost elaborat de către Biroul Naţional de Statistică în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu aquis-ul UE în domeniul statistic (Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 87/164 din 31.03.2009, Codul de Bune Practici al Statisticilor Europene, adoptat de Comitetul Statistic European la 28 septembrie 2011).
Detalii